Ohlášky 5. neděle velikonoční

  
  1. Příští neděli 9. května bude sbírka určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  2. Od 10. května budou bohoslužby ve všední dny a v sobotu v Rohově v pozměněném letním čase, tj. vždy v 18 hod.
  3. Májové pobožnosti budou od 10. května každý všední den po mši svaté. V pátek pak bude tichá adorace jen přede mší svatou od 16 hod. Místo modlitby večerních chval bude Májová pobožnost.
  4. Ve středu 12. května v 19 hod. na faře v Sudicích se uskuteční setkání s rodiči v rámci přípravy dětí na první svaté přijímání.
  5. V sobotu 15. května od 8 hod. proběhne v rámci přípravy na Noc kostelů úklid věže farního kostela v Sudicích po pracích spojených s instalací nového zavěšení zvonů. Prosíme zvláště o mužskou pomoc a spolupráci. Ve stejný den (15. 5.) se bude také pracovat na úpravě hrobu padlých vojáků na hřbitově v Sudicích. I v tomto případě prosíme o pomoc.