Aktuální organizace bohoslužeb

  

Dle aktuálního nařízení Vlády ČR, které platí od neděle 27. prosince 2020, může být kostel obsazen do 10 % kapacity míst k sezení. V našich kostelích se touto kapacitou myslí následující: 

Farní kostel v Sudicích: cca 40 věřících
Kaple v Rohově: cca 10 věřících
Farní kostel v Třebomi:  cca 20 věřících

Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad:

  • dodržují (s výjimkou členů jedné domácnosti) minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.