Otevření kostela v Sudicích

  
Pátek od 16 hodin do 17 hodin
adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
od 17 hodin mše svatá
po mši do 18 hodin modlitba nešpor a adorace
Neděle od 15 hodin do 18 hodin adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní