Ministrantský večer

  

V sobotu 15. 8. 2015 o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se otevřela nová společenská místnost na faře v Sudicích. Prvními hosty nového zařízeni byli ministranti naši farnosti. Na pozvání kladně odpověděly téměř dvě desítky kluků a holek.  Cele setkání doprovázela modlitba, opékání klobásek, společné soutěže, hry a na konec společné foto.

Nová místnost vznikla v průběhu letošních velkých prázdnin. Máme zde nové lavice a židle. Bude tady probíhat příprava na biřmováni,  schůzky pro ministranty, formační setkání pro dospělé a mnoho jiných pravidelných a sporadických akci.

Tábor pro ministranty

  

Zobrazit další fotky (9)

Ve dnech 3.–7. srpna 2015 ministranti z farnosti Sudice v doprovodu  našeho faráře Otce Jacka prožili svůj prázdninový tábor v polských Beskydech. Moderní ubytování a strava byly zajištěny v salesiánském poutním domě pro mládež ve Szczyrku. Každý den jsme začínali slavením mše svaté, kde jsme mohli naslouchat Božímu Slovu a přijmout v Eucharistii Ježíše, který nás doprovázel po celý den. V závěru dne jsme se dívali na film Ježíš a pak jsme diskutovali jaký On vlastně je. Ministrant má totiž sloužit Kristu a právě proto musí Mu neustále naslouchat a poznávat Ho.

Pokračování textu

Poutní zájezd do Wadowic

  
V letošním roce již podruhé vyrazil v pondělí 6. července 2015 autobus plný poutníků  ze Sudic, Rohova, Třebomi, Strahovic a Bohumína na poutní zájezd, tentokrát po stopách papeže Jana Pavla II. do jihopolských Wadowic a jako doplňující program zvolil P. Jacek Domaňski, organizátor poutě, návštěvu mariánského poutního místa ve městě Szczyrk, významného turistického centra v severozápadní části Slezských Beskyd, 15 km jižně od Bielsko-Bialé ve Slezském vojvodství a návštěvu jeho rodného města Bielsko-Bialé.

Zobrazit další fotky (7)

Pokračování textu

Krakow 2015

  

Zobrazit další fotky (24)

Mikuláš 2014

  
3. a 4. prosince 2014 v kostele v Sudicích a v kapli v Rohově proběhlo setkání dětí se sv. Mikulášem. Bylo obdarováno téměř 80 nejmladších farníků.

Zobrazit další fotky (2)

Pouť do Częstochowe

  

Zobrazit další fotky (7)

V pondělí 17. listopadu 2014 se 50 lidí z naší farnosti spolu s otcem Jackem zúčastnilo pouti do Częstochowe. Ráno jsme vyjeli v 7 hodin a po třech hodinách jízdy jsme šťastně dorazili do cíle: k Częstochowské bazilice. Během cesty jsme zhlédli první část filmu Don Bosco, nechyběla ani modlitba a chvíle pro rozhovor.

Pokračování textu

Výlet na Ondřejník

  
V pondělí 27. 10. 2014 se 20 dětí z naší farnosti zúčastnilo výletu, který organizoval místní kněz, o. Jacek.

Vyjeli jsme ráno v 7:45 a šťastně jsme dorazili do Frýdlantu n. O., odkud jsme vyrazili na Ondřejník. Výšlap jsme zahájili krátkou modlitbou. Cesta nám rychle ubíhala, protože jsme hráli různé hry a dobře jsme se bavili. Z vrcholu Ondřejníku byl nádherný výhled na Frýdlant a okolí. Chata na Ondřejníku byla zavřená, ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme měli výborné svačinky připravené našimi rodiči. Odpočinuli jsme si, opět jsme si zahráli nějaké hry a vydali se na zpáteční cestu.Cestou zpět jsme si málem ochočili psa, který se s námi před Frýdlantem dost neochotně loučil. Ve Frýdlantu jsme ještě naposled zamávali horám a potom už s námi vlak uháněl k našim domovům.

Domů jsme přijeli sice unavení, ale plni radosti z krásného prázdninového dne, který jsme mohli prožít s o. Jackem. Tímto mu děkujeme za čas, který nám věnoval.

František Hluchník

Fotogalerie