Lukášovo pátrání aneb Roráty 2019

  

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.

První adventní týden:


Druhý adventní týden:


Třetí adventní týden:


Zakončení rorát:

 

Setkání chrámových sborů

  
V neděli 13. října se v Hněvošicích v kostele Dobrého Pastýře sjely sbory z celého Hlučínska, aby se účastnily již po dvaadvacáté účastnily setkání sborů. Nechyběl ani náš sbor ze Sudic.

 

Misijní tvoření

  

Zobrazit další fotky (1)

V sobotu 12. října měli farníci možnost se aktivně zapojit do misijního díla prostřednictvím misijního tvoření. Vše, co se připravilo, bylo určeno k prodeji na Misijní jarmark, jehož výtěžek poputuje na podporu misií. Všem, kteří dali ruku k dílu, ať tvořením či pečením koláčů, děkujeme.

Zobrazit další fotky (2)

Ministrantská pouť

  
V sobotu 12. října se na hukvaldský hrad vypravily skupinky ministrantů z celé diecéze, aby se  účastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

Zobrazit další fotky (8)

Více fotografií ve fotogalerii ministrantů DOO

FaraFest 2019

  
V sobotu 5. října se farníci sešli u příležitosti porážky farních oveček. Nechybělo ani dobré jídlo a pití, ani hudba a zábava, ani vzácní hosté. Jen slunce se opomenulo ukázat 🙂

Zobrazit další fotky (11)

Děkujeme se sv. Františkem

  

Poslední prázdninová neděle se nesla v duchu vděčnosti za uplynulé dva měsíce. Vzorem vděčnosti nám byl sv. František se svým Chvalozpěvem stvoření. Po mši svaté na poděkování za prázdniny čekal na farní zahradě děti i dospělé program plný her a zábavy.

Zobrazit další fotky (32)

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem

  

Stovky dětí dorazily v pondělí 1. července na Prašivou na Diecézní pouť dětí s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Po mši svaté se malí poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství připravilo program. Setkání finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Zobrazit další fotky (29)

Letošní setkání dostalo název „U pramene živé vody“ a mělo dětem přiblížit vodu jako zdroj a podmínku života, základní lidské právo, ke kterému ale všichni lidé na světě nemají stejný přístup a mnozí trpí jeho nedostatkem. Děti měly přímo na Prašivé na 26 stanovištích příležitost se o vodě dozvědět mnoho nového a také poznat a zakusit bohatství, které voda v sobě skrývá.

Inspirací pro toto téma bylo vyhlášení Mimořádného misijního měsíce papežem Františkem pod názvem Pokřtěni a posláni. Katechetické a pedagogické centrum proto připravilo program vodě s odkazem na svátost křtu, který křesťany spojuje, uschopňuje a vybízí k aktivnímu jednání a angažovanosti ve světě a společnosti.

převzato ze stránek DIecéze ostravsko-opavské
více fotografií viz Člověk a víra (Jan Cinciala): mše svatá / program na Prašivé

 

Ministrantský výlet

  

V pondělí 24. června se ministranti vypravili na výlet. Čekal je lanový svět zvaný Tarzánie a Stezka Valašska (dlouhá 610 m, její součástí je skleněná vyhlídková plošina, lanový himalájský chodník či trampolínový svět).

Zobrazit další fotky (8)

Fotky z výletu ke stažení

První svaté přijímání v Sudicích

  
V sobotu 25. května 2019 slavily děti ve farním kostele svátost smíření.

Zobrazit další fotky (2)

Následující den pak přistoupily k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (3)

Pouť do Koclířova

  

Malé ohlédnutí za společnou poutí s farností Opava Panny Marie do Koclířova, která se konala v sobotu 6. dubna 2019.

Zobrazit další fotky (17)