Veřejné sbírka na pomoc farníkům z Třebomi

  

Dne 15. dubna v brzkých ranních hodinách postihl jedny naše farníky z Třebomi  (rodinu Schuppikovu a Jakschovu) rozsáhlý požár, který zničil jejich rodinný dům, přilehlou garáž s auty i zemědělskými stroji. Celková škoda činní cca 2 mil. korun.
Obec Třebom pro účely co nejrychlejší pomoci s rekonstrukcí rodinného domu založila zvláštní účet – veřejnou sbírku.

Podrobnější informace a číslo samotné číslo účtu této veřejné sbírky na pomoc rodině Schuppikových a Jakschových najdete zde.

Za jakoukoli finanční pomoc velké díky.

Odložení Prvního svatého přijímání

  

Vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru i na základě dosavadních informací Vlády ČR o postupném rozvolnění restriktivních opatření takto potvrzuji, že se První svaté přijímání plánováno na 24. května nebude v daném termínu konat.

Poté, co přestane platit stav nouze a s tím související omezení volného pohybu osob, budou rodiče dětí formou SMS nebo emailem seznámeni s termínem setkání rodičů, kde se společně domluvíme na dalším postupu nebo náhradním termínu.

o. Aleš

Přesun udílení svátosti biřmování

  

Současná situace pandemie koronaviru a aktuálně zveřejněný postup uvolňování restriktivních opatření prozatím počítá s obnovením bohoslužeb bez omezení počtu věřících až od 8. června. I když by současný termín biřmování spadal do plného obnovení veřejných bohoslužeb, dle rozhodnutí vlády je stále až do odvolání zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí (zde je odkaz na usnesení ČBK a Vlády ČR).

Na základě této situace není bohužel možné v daném termínu dokončit přípravu na biřmování, které tak je po domluvě s biskupstvím ostravsko-opavským přesunuto na

sobotu 28. listopadu 2020 v 10 hod.

Příprava bude moci pokračovat až po uvolnění vládních opatření. Prozatím mohou biřmovanci pokračovat v četbě Mt evangelia a vypracovávat otázky, které jsou na farním webu v sekci biřmování. Podobně pak budou obnoveny i rozhovory s biřmovanci. Sledujte prosím farní web.

o. Aleš