Modlitební podpora kněží aneb Adoptuj si kněze

  

Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí podpořeno Biskupstvím ostravsko-opavským se přidalo k dalším moravským diecézím v zapojení se do projektu modlitební podpory kněží naší diecéze nazvaného “Adoptuj si kněze!”
Jak se může kdokoli do projektu
zapojit?
Stačí, když kliknete na obrázek s plakátkem u příspěvku, kde najdete veškeré instrukce.

Děkujeme za Vaše modlitby. 

Návštěva v Třebomi

  

Farnost Pietrowice Wielkie zavítala v neděli 28. května v rámci svého farního putování do kostela v Třebomi. Po společné mariánské pobožnosti v kostele následovalo setkání s občerstvením v obecním domě v Třebomi.

Zobrazit další fotky (10)

Farní pouť na Velehrad

  

Zobrazit další fotky (26)

Farní velikonoční veselice

  

Zobrazit další fotky (60)

Farní velikonoční veselice se letos uskutečnila v sále Obecního domu v Rohově v sobotu 15. dubna na téma Se svatými do nebe. K poslechu i tanci hrála Cimbálová muzika Háj z Háje ve Slezsku.

Fotografie z fotokoutku naleznete na této stránce (heslo: příjmení osoby, která ve scénce představovala sv. Annu, pozn.: malými písmeny bez diakritiky).

Křížová cesta na Uhlířský vrch

  

Zobrazit další fotky (53)

V této postní době poslední křížová cesta v přírodě – tentokrát na Uhlířský vrch u Bruntálu.

Křížová cesta v Hati

  

Zobrazit další fotky (31)

Druhá křížová cesta naší farnosti v přírodě se uskutečnila v Hati u kostela. Poslední křížová cesta v přírodě bude už tuto neděli  26. března na Uhlířském Vrchu u Bruntálu.

Křížová cesta Třebomí

  

Zobrazit další fotky (47)

Křížová cesta okolím Třebomi byla první ze tří křížových cest naší farnosti v přírodě. Další křížovou cestu v přírodě bude možné prožít v Hati, v blízkosti farního kostela, v neděli 19. března. Poslední “výjezdní” křížová cesta bude v neděli 26. března na Uhlířském Vrchu u Bruntálu.

 

Požehnání varhan v Třebomi

  

V neděli 5. února 2023 se v kostele v Třebomi uskutečnilo slavnostní požehnání nově opravených varhan a poté varhanní koncert, na němž zahráli nejen varhaníci našich farností Inge Diatková s Františkou Diatkovou (zpěv), Martin Stanke, Petr Němec, ale i hosté Petr Strakoš jh., Mariusz Wycisk jh. Po koncertu byli všichni účinkující i posluchači zváni na malé pohoštění  v sále Obecního domu v Třebomi.

Zobrazit další fotky (11)

Den modliteb za bohoslovce

  

Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti. Po adoraci a modlitbě za bohoslovce se v sále na faře konalo povídání na téma „Povolání ke kněžství dnes aneb Jak se žije v kněžském semináři“.  Hosty tentokrát byli o. Alfréd, který působil 17 let jako ředitel Teologického konviktu v Olomouci, o. Jakub, ředitel  Diecézního centra pro mládež, a jáhen Jan, který studoval teologii v Římě.

Zobrazit další fotky (18)

Vánoční koncert

  
V závěru vánoční doby, v neděli o svátku Křtu Páně, se  v kostele v Sudicích uskutečnil vánoční koncert Pěveckého sboru Cantabile.

Zobrazit další fotky (16)