Požehnání varhan v Třebomi

  

V neděli 5. února 2023 se v kostele v Třebomi uskutečnilo slavnostní požehnání nově opravených varhan a poté varhanní koncert, na němž zahráli nejen varhaníci našich farností Inge Diatková s Františkou Diatkovou (zpěv), Martin Stanke, Petr Němec, ale i hosté Petr Strakoš jh., Mariusz Wycisk jh. Po koncertu byli všichni účinkující i posluchači zváni na malé pohoštění  v sále Obecního domu v Třebomi.

Zobrazit další fotky (11)

Den modliteb za bohoslovce

  

Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti. Po adoraci a modlitbě za bohoslovce se v sále na faře konalo povídání na téma „Povolání ke kněžství dnes aneb Jak se žije v kněžském semináři“.  Hosty tentokrát byli o. Alfréd, který působil 17 let jako ředitel Teologického konviktu v Olomouci, o. Jakub, ředitel  Diecézního centra pro mládež, a jáhen Jan, který studoval teologii v Římě.

Zobrazit další fotky (18)

Vánoční koncert

  
V závěru vánoční doby, v neděli o svátku Křtu Páně, se  v kostele v Sudicích uskutečnil vánoční koncert Pěveckého sboru Cantabile.

Zobrazit další fotky (16)

Pouť do Krzanowic

  
Ve čtvrtek 29. prosince jsme se vydali na malou pěší pouť z Rohova do Krzanowic (cca 4,5 km) k prohlídce tamního betléma ve farním kostele sv. Václava.

Zobrazit další fotky (31)

Misijní tvoření

  
V sobotu 15. října se uskutečnilo na faře v Sudicích již pravidelné misijní tvoření. Kromě nedělní sbírky tak bude možné na misie přispět zakoupením malých dárků a drobností na Misijním jarmarku v Sudicích a v Třebomi v neděli 23. října po skončení mše svaté.

Zobrazit další fotky (23)

FaraFest 2022

  

Zobrazit další fotky (48)

Farní odpoledne pro děti

  
V sobotu 3. září se u příležitosti ukončení prázdnin uskutečnilo farní odpoledne pro děti s názvem Ve škole nejsme sami, Pán Ježíš je s námi. Program začal ve 14 hodin v kostele v Sudicích mší svatou na poděkování za prázdniny a požehnáním aktovek. Odpoledne poté pokračovalo zábavným programem plným soutěží pro děti ve farním areálu. Nakonec se dostalo i na opékání špekáčků.

Zobrazit další fotky (41)

Den otevřené fary

  
V neděli 21. srpna mezi 15.–17. hodinou bylo možné si na faře v Sudicích prohlédnout vše, co se díky štědrým darům farníků mohlo v pastoračních prostorách fary opravit. Kromě prohlídky byla k dispozici farní “kavárna” s chutnou kávou i s něčím dobrým k zakousnutí.

Zobrazit další fotky (2)

Farní pouť na Vranov

  
V sobotu 16. července jsme se vydali s farníky na Vranov, abychom společně s o. Karlem oslavili jeho životní jubileum a poděkovali za dar života.

Zobrazit další fotky (48)

II. Světový den prarodičů a seniorů

  

  • Tuto neděli 24. července slavíme II. Světový den prarodičů a seniorů. Papež František pro něj zvolil jako motto slova 92. žalmu: “Ještě ve stáří budou přinášet užitek” (Ž 92,15).
  • Svatý otec chce touto cestou podnítit náhled na starší lidi jako na zdroj hodnot pro mladší generace. Cílem je také povzbudit k dialogu mezi generacemi.
  • K oslavě Světového dne seniorů a nemocných Svatý otec také vyhlásil možnost získat plnomocné odpustky pro sebe nebo duše v očistci. K jejich získání jsou potřeba obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže. K tomu se přidává účast na slavení světového dne v kostele nebo i prostřednictvím medií nebo také návštěva osamělých starších lidí.
  • Pod tímto odkazem najdete Poselství papeže Františka k II. Světovému dni prarodičů a seniorů.