Dušičkové odpustky přehledně

  

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jednotlivé možnosti, jak získat odpustky:

 1. Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínky v daný den:

   • návštěva kostela nebo kaple,
   • modlitba Otčenáš,
   • modlitba Věřím,
   • modlitba na úmysl Svatého Otce,
   • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
   • svaté přijímání;
    a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 1. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky v daný den:

   • návštěva hřbitova,
   • modlitba za zesnulé,
   • modlitba na úmysl Svatého Otce,
   • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
   • svaté přijímání;
    a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 1. Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.

Podmínky:

   • v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
   • zříci se jakéhokoli hříchu,
   • vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď (jakmile to bude možné) a pomodlit se za Svatého Otce ,
   • pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

Ke stažení

Dekret Apoštolské penitenciárie o možnosti získat odpustky již poslední říjnový týden.
Dekret Apoštolské penitenciárie o možnost získat odpustky kterýkoli den v listopadu.

Farnost v době nových opatření platných od 22. října

  

S ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních vyhlášených vládou platí od čtvrtku 22. října 2020 mj.:

  • omezení volného pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob (za tento omezený počet osob pak nese zodpovědnost objednavatel pohřbu – někdo z rodiny, kdo pohřeb vyřizuje);
  • návštěva hřbitova není omezen.

Bohoslužby jsou po celou dobu slouženy knězem soukromě – bez účasti věřících a prozatím i po dobu těchto přísných opatření bez přisluhujících. Žádné zapsané úmysly zrušeny nejsou, všechny budou v dané dny odslouženy.

První svaté přijímání všech dětí, které měly v již přeloženém termínu (říjen 2020) tuto svátost poprvé přijmout, je zrušeno a odloženo na dosud nestanovenou dobu.

Zrušeny jsou také všechna setkání biřmovanců. Stále platí termín splnění úkolů do konce října.

Informace k možné návštěvě kostela k osobní modlitbě

Navštívit kostel k osobní modlitbě v průběhu stanovené doby je možné.
Spontánně se vytvářející seskupování lidí není možné takto omezit. Pokud lidé přicházejí do kostela spontánně, protože je otevřený, aby přijali individuální duchovní službu, omezení počtu se na ně nevztahuje. Ale v kostele nesmí vytvářet skupiny větší než dvou osob, pokud nejsou členové domácnosti (viz oddíl II. článek 3 vládního nařízení). Platí také zachování 2m rozestupů, povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou.

Výzva českých a moravských biskupů zveřejněná v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Otec biskup Martin zve k modlitbě růžence

  

V den slavnosti diecéze a její patronky sv. Hedviky zve otec biskup Martin všechny věřící ke společné modlitbě růžence, která bude přenášena z kaple biskupství online přes kanál YouTube dnes 16. října ve 20 hodin (viz odkaz níže).

Živé přenosy modlitby růžence z kaple biskupství budou pak dále pokračovat v sobotu, úterý a čtvrtek na tomto odkazu: Modlitba růžence s otcem biskupem Martinem

FaraFest 2020

  

Malé ohlédnutí za druhým ročníkem FaraFestu, na který zavítal slavný moderátor soutěže Chcete být milionářem? se svou krásnou asistentkou Eduškou. Ze soutěže odešel s milionovou výhrou ten nejpovolanější 🙂

Zobrazit další fotky (16)

Na cestách se sv. Lukášem

  

Konec prázdnin se ve farnosti nesl ve stopách sv. Lukáše. Vše začalo mší svatou. Po ní jsme se svatým Lukášem měli možnost projít deset míst, o kterých psal ve svém evangeliu.

Zobrazit další fotky (41)

Noc kostelů poprvé v Sudicích

  

Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je určena nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání pastorační rady domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce vůbec uskuteční s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání byl stanoven na 12. června.

Zobrazit další fotky (8)

Pokračování textu