Diecézní mzdový a solidární fond

  

Na základě postupné odluky církve od státu, a tím i nezávislosti církve na státních prostředcích vedoucí k finanční nezávislosti církve posílá otec biskup Martin do všech farností dopis o založení tzv. Mzdového a solidárního fondu.

List se čte 7. neděli velikonoční (v Sudicích z důvodu slavení prvního svatého přijímání až v den slavnosti Seslání Ducha Svatého 5. června).

Na tomto odkaze je možné si list přečíst:
Dopis biskupa Martina k založení Diecézního mzdového a solidárního fondu

Farní večer 2022

  

Zobrazit další fotky (43)

Křížová cesta Sudicemi

  

O třetí neděli postní se uskutečnila okolím Sudic křížová cesta za mír ve světě. Každý účastník křížové cesty ale mohl přijít také s vlastním úmyslem, který jsme pak nesli spolu s křížem během celé křížové cesty.

Zobrazit další fotky (59)

Jak se žije v semináři?

  

Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti.

Po adoraci a modlitbě za bohoslovce se v sále na faře konalo setkání s o. Janem, o. Lukášem, o. Jakubem a jáhnem Karlem, kteří nám přiblížili  „Jak se žije a studuje v kněžském semináři“. 

Zobrazit další fotky (8)

 

Misijní jarmark

  
V rámci přípravy na Misijní jarmark se uskutečnilo v sobotu 9. října společné vyrábění a tvoření. Všem, kteří se tvoření zúčastnili, děkujeme.

Zobrazit další fotky (12)

Misijní jarmark se uskuteční v den slavení Misijní neděle 24. října 2021 po mši svaté v Sudicích i Třebomi. Zájemci mohou vyrábět drobné dárky i doma a přinést je přímo na misijní jarmark.  Nákupem výrobků pak lidé přispějí do sbírky na Papežská misijní díla.

FaraFest 2021

  

Zobrazit další fotky (29)

Prázdniny v Římě se špetkou liturgie a vůní kávy

  
Na neděli 19. září si Verunka a Adélka připravily (nejen) povídání o svém putování po Římě, které na konci srpna uspořádal Institut pro liturgickou formaci ČBK.

Zobrazit další fotky (7)

Noc kostelů 2021

  

Malé ohlédnutí za Noci kostelů ve farním kostele, v jejímž programu si každý určitě našel alespoň jednu činnost jemu blízkou; ať už hudbu, hru, nějaké to vzdělání v liturgických předmětech či historii kostela. Celým večerem se táhla nitka proseb těch, kteří přišli navštívit chrám, abychom z nich na závěr Noci kostelů utkali modlitbu před Nejsvětější Svátostí.

Zobrazit další fotky (30)

Příprava na první svaté přijímání

  

Dopis pro rodiče, jejichž děti přistoupí ve školním roce 2022/2023 k prvnímu svatému přijímání, ke zstažení zde.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (zveřejněno 8. března 2021)
 10. hodina: Bůh přijímá všechny lidi (zveřejněno 30. března 2021)
 11. hodina: Návrat do otcovského domu (zveřejněno 8. dubna 2021)
 12. hodina: Svátost smíření (zveřejněno 15. dubna 2021)
 13. hodina: O čem vypráví znamení (zveřejněno 29. dubna 2021)
 14. hodina: O čem vypráví chléb a víno (zveřejněno 10. května 2021)
 15. hodina: Kostel – Dům farní rodiny (zveřejněno 20. května 2021)
 16. hodina: Mše svatá (zveřejněno 27. května 2021)