Pastorační a ekonomická rada farnosti

  
Členové pastorační rady farnosti Členové ekonomické rady farnosti
 • Eduard Hluchník
 • Pavla Němcová
 • Antonie Vávrová
 • Adéla Komárková
 • Antonín Nevřela
 • Veronika Stříbná
 • Martin Ziranka
 • Emil Josefus
 • Antonín Nevřela
 • Richard Švan
 • Veronika Stříbná
 • Artur Komárek

 

Svatováclavský hudební festival

  

V rámci SHF vystoupí v  kostele v Sudicích 11. září 2018 v 18.00 varhanice, zpěvačka a skladatelka Katta.

Katta (Kateřina Chroboková) je mezinárodně úspěšnou varhanicí a cembalistkou. Vedle interpretace v oblasti klasické hudby vytváří i autorskou hudbu, ve které originálně kombinuje zvuk klasických varhan s elektronikou a zpěvem.

Program Svatováclavského hudebního festivalu 2018 naleznete na stránkách festivalu.

 

SHF 2016

  

Zobrazit další fotky (9)

Prázdniny 2016

  

Zobrazit další fotky (30)

Turzovka 2015

  

Zobrazit další fotky (16)

Ministrantský večer

  

V sobotu 15. 8. 2015 o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se otevřela nová společenská místnost na faře v Sudicích. Prvními hosty nového zařízeni byli ministranti naši farnosti. Na pozvání kladně odpověděly téměř dvě desítky kluků a holek.  Cele setkání doprovázela modlitba, opékání klobásek, společné soutěže, hry a na konec společné foto.

Nová místnost vznikla v průběhu letošních velkých prázdnin. Máme zde nové lavice a židle. Bude tady probíhat příprava na biřmováni,  schůzky pro ministranty, formační setkání pro dospělé a mnoho jiných pravidelných a sporadických akci.

Tábor pro ministranty

  

Zobrazit další fotky (9)

Ve dnech 3.–7. srpna 2015 ministranti z farnosti Sudice v doprovodu  našeho faráře Otce Jacka prožili svůj prázdninový tábor v polských Beskydech. Moderní ubytování a strava byly zajištěny v salesiánském poutním domě pro mládež ve Szczyrku. Každý den jsme začínali slavením mše svaté, kde jsme mohli naslouchat Božímu Slovu a přijmout v Eucharistii Ježíše, který nás doprovázel po celý den. V závěru dne jsme se dívali na film Ježíš a pak jsme diskutovali jaký On vlastně je. Ministrant má totiž sloužit Kristu a právě proto musí Mu neustále naslouchat a poznávat Ho.

Pokračování textu

Poutní zájezd do Wadowic

  
V letošním roce již podruhé vyrazil v pondělí 6. července 2015 autobus plný poutníků  ze Sudic, Rohova, Třebomi, Strahovic a Bohumína na poutní zájezd, tentokrát po stopách papeže Jana Pavla II. do jihopolských Wadowic a jako doplňující program zvolil P. Jacek Domaňski, organizátor poutě, návštěvu mariánského poutního místa ve městě Szczyrk, významného turistického centra v severozápadní části Slezských Beskyd, 15 km jižně od Bielsko-Bialé ve Slezském vojvodství a návštěvu jeho rodného města Bielsko-Bialé.

Zobrazit další fotky (7)

Pokračování textu

Krakow 2015

  

Zobrazit další fotky (24)