Odložení Prvního svatého přijímání

  

Vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru i na základě dosavadních informací Vlády ČR o postupném rozvolnění restriktivních opatření takto potvrzuji, že se První svaté přijímání plánováno na 24. května nebude v daném termínu konat.

Poté, co přestane platit stav nouze a s tím související omezení volného pohybu osob, budou rodiče dětí formou SMS nebo emailem seznámeni s termínem setkání rodičů, kde se společně domluvíme na dalším postupu nebo náhradním termínu.

o. Aleš

Přesun udílení svátosti biřmování

  

Současná situace pandemie koronaviru a aktuálně zveřejněný postup uvolňování restriktivních opatření prozatím počítá s obnovením bohoslužeb bez omezení počtu věřících až od 8. června. I když by současný termín biřmování spadal do plného obnovení veřejných bohoslužeb, dle rozhodnutí vlády je stále až do odvolání zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí (zde je odkaz na usnesení ČBK a Vlády ČR).

Na základě této situace není bohužel možné v daném termínu dokončit přípravu na biřmování, které tak je po domluvě s biskupstvím ostravsko-opavským přesunuto na

sobotu 28. listopadu 2020 v 10 hod.

Příprava bude moci pokračovat až po uvolnění vládních opatření. Prozatím mohou biřmovanci pokračovat v četbě Mt evangelia a vypracovávat otázky, které jsou na farním webu v sekci biřmování. Podobně pak budou obnoveny i rozhovory s biřmovanci. Sledujte prosím farní web.

o. Aleš

Postupné znovuobnovení veřejných bohoslužeb

  

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby.
Uvolňování současných opatření bude probíhat v několika vlnách. K možnosti účasti neomezeného poštu věřících na bohoslužbě dojde až od 8. června 2020.

Od pondělí 27. dubna mohou být bohoslužby jen pro15 účastníků. Vyhrazeny budou pouze pro rodiny a jejich příslušníky, které mají na daný den zapsaný úmysl. Vzhledem k nutné asistenci při liturgii (varhany, kostelník, ministrant) prosíme o účast rodiny max. do 10 osob.

Pro všechny platí následující hygienická opatření:

  • V bohoslužebném prostoru musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce.
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
  • Bohoslužebný́ prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
  • do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který́ vyžaduje shromažďování lidí.

Zde najdete odkaz na vzájemnou dohodu ČBK a Vlády ČR.