Přehled úmyslů 19. týdne v mezidobí

  
Neděle 7. srpna 2022 19. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za živou rodinu a dar živé víry
10.00 TŘEBOM Za + Aloise Radoschowskeho, rodiče z obou stran sourozence a živou rodinu

Ve všedních dnech až do pátku 12. srpna bohoslužby nebudou.
V případě naléhavé potřeby udělení svátosti pomazání nemocných nebo zajištění pohřbu je po telefonické domluvě k dispozici:
P. Marek Pawlica z Kobeřic, tel.: 737 473 478

Pátek 12. srpna 2022 
17.30 SUDICE Tichá eucharistická adorace před vystavenou Nejsvětěší svátosti oltářní
18.15 SUDICE Modlitba Liturgie hodin (večerních chval)
Sobota 13. srpna 2022
18.00 ROHOV Za + Marii Obrusníkovou, manžela, dceru, syny, příbuzné a rodiče z obou stran
Neděle 14. srpna 2022 20. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Alfonse Němce (ned. 90 let), manželku a rodiče z obou stran
10.00 TŘEBOM Za + Kristu Teichmannovou