Přehled úmyslů 34. týdne v mezidobí

  

Dle opatření nouzového stavu jsou bohoslužby slouženy s účastí max. 20 osob (určeno pro rodinu, která má daný den úmysl).

Neděle 22. listopadu 2020 Slavnost Ježíše Krista Krále
8.30 SUDICE Za živé a + farníky
10.00 TŘEBOM Za živou rodinu
Pondělí 23. listopadu 2020
17.00 ROHOV Za + Helenu Kociánovou, manžela, rodiče z obou stran a příbuzné
Středa 25. listopadu 2020
17.00 SUDICE Za živé a + farníky
Čtvrtek 26. listopadu 2020
17.00 ROHOV Na poděkování za 90 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
Pátek 27. listopadu 2020
17.00 SUDICE Za + Kristýnu a Františka Bensche a rodiče z obou stran
Sobota 28. listopadu 2020
17.00 ROHOV
Neděle 29. listopadu 2020 1. neděle adventní
8.30 SUDICE Za + Helenu Hluchníkovou a rodiče
10.00 TŘEBOM Za + Mariana Nemčeka