Přehled úmyslů 5. velikonočního týdne

  

V tomto týdnu od pondělí 3. května do pátku 7. května je duchovní správce mimo farnost. V případě udělení svátosti pomazání nemocných nebo zajištění pohřbu se prosím obraťte na duchovního správce ze Strahovic, P. Vlastimila Krajčoviče (tel.: 731 625 672).

Neděle 2. května 2021 5. neděle velikonoční
8.30 SUDICE Za + Traudu a Maxe Kašné, dcery, zetě a rodiče
10.00 TŘEBOM Za + Františku a Jana Vladařovy
Pondělí 3. května 2021 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Bohoslužba není sloužena
Středa 5. května 2021
17.00 SUDICE Za + Marii Pluškovou a rodiče
Čtvrtek 6. května 2021 Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
17.00 ROHOV Za + Antonína Nevřelu (1. výročí úmrtí)
Pátek 7. května 2021
Bohoslužba není sloužena.
Sobota 8. května 2021 Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
17.00 ROHOV Za živé a zemřelé hasiče z Rohova
Neděle 9. května 2021 6. neděle velikonoční
8.30 SUDICE Za + Hedviku Watzlawikovou, manžela a příbuzné
10.00 TŘEBOM Za + Karla Kousala