Přesun udílení svátosti biřmování

  

Současná situace pandemie koronaviru a aktuálně zveřejněný postup uvolňování restriktivních opatření prozatím počítá s obnovením bohoslužeb bez omezení počtu věřících až od 8. června. I když by současný termín biřmování spadal do plného obnovení veřejných bohoslužeb, dle rozhodnutí vlády je stále až do odvolání zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí (zde je odkaz na usnesení ČBK a Vlády ČR).

Na základě této situace není bohužel možné v daném termínu dokončit přípravu na biřmování, které tak je po domluvě s biskupstvím ostravsko-opavským přesunuto na

sobotu 28. listopadu 2020 v 10 hod.

Příprava bude moci pokračovat až po uvolnění vládních opatření. Prozatím mohou biřmovanci pokračovat v četbě Mt evangelia a vypracovávat otázky, které jsou na farním webu v sekci biřmování. Podobně pak budou obnoveny i rozhovory s biřmovanci. Sledujte prosím farní web.

o. Aleš