Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

  1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
  2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
  3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
  4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
  5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
  6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
  7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
  8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
  9. hodina: Svátosti (bude zveřejněno 8. března 2021)