Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

  1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu)
  2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu)
  3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu)