Společná setkání v postní době

  

Zveme všechny, kteří mají zájem objevit, jaké bohatství na cestě víry je postní doba, na setkání nad Písmem a cestami křesťanské víry.

Setkání se uskuteční ve středu 21. února a ve středu 13. března, vždy od 18 hodin na faře v Sudicích. Jejich tématem bude Čas postní doby – liturgické, biblické a duchovní bohatství čtyřicetidenní cesty obnovy.