Zrušení všech veřejných bohoslužeb

  

S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydal otec biskup F. Václav Lobkowicz rozhodnutí, kterým se po dobu trvání nouzového stavu ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti – jako jsou například křížové cesty – modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných pastoračních prostorách na území ostravsko-opavské diecéze. V naší farnosti se jedná také o zrušení setkání biřmovanců a dalších společenských aktivit na faře. Průběh a další kroky v přípravě na biřmování budou postupně zveřejněny na webu farnosti.

Mše svaté budou dle rozhodnutí slaveny bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob. Využívejte prosím příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků zvláště v neděli společně s rodinou, nebo také v den, kdy by má být odsloužen váš úmysl. Případné změny nebo podrobnosti k úmyslům je možné řešit telefonicky.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluje otec biskup výjimku (dispens) od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele a za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí.