Synodální proces

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev.

Slovo synoda znamená „společně na cestě“ a je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

V naší diecézi bude synodální proces zahájen v sobotu 16. října v 17 hodin při mši svaté v katedrále. Toto zahájení synody si připomeneme také v naší farnosti při nedělní bohoslužbě 17. října.

Synoda se koná nejprve prostřednictvím setkávání v menších skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků, pro které je určeno deset témat.

Synodální proces v diecézích potrvá do února 2022, kdy se mají začít zpracovávat podněty ze synodálních skupinek. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023.

Setkání všech zájemců o synodní setkání v naší farnosti proběhne ve čtvrtek 4. listopadu v 18 hod. na faře v Sudicích.