Obnova varhan v Třebomi

Obnova varhan v kostele sv. Jiří v Třebomi v roce 2022

Varhany v barokním kostele obklopeném ze tří světových stran nynějším Polskem v Třebomi/Thröm postavila v roce 1934 pod opusovým číslem 2634 krnovská firma Rieger. Jedná se o dvoumanuálové solidně postavené varhany z 30. let 20. století, což v České republice není možné považovat za dobu, ve které vznikaly ve větším množství mimořádné varhany. Na druhou stranu varhany v Třebomi zbudovala krnovská firma Rieger, která patřila během období I. republiky k řemeslně nejkvalitnějším výrobcům střední Evropy a jenž dodávala v oné době varhany i do vzdálenějších krajin (kupříkladu právě v letech 1934-35 to byly krom Československa i Německo, Maďarsko, Polsko, Jižní Afrika, dnes JAR, či kostel Božího hrobu v Jeruzalémě, opus 2660). Zásluhu na tomto velkém pracovním okruhu této krnovské firmy měla zejména poctivá řemeslná konstrukce varhanních částí a pak zřejmě i relativně příznivé ceny varhanních novostaveb. To platí i pro třebomské varhany, které jsou řemeslně celkem dobře postaveny, nicméně jejich stav byl do roku 2022 povážlivý – řada tónů nehrála, kožené míšky a taštičky byly dožilé, na dřevěných částech bylo patrné aktivní napadení dřevokazným hmyzem.

Díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti a za partnerství třebomského rodáka, bývalého generálního vikáře v německé Fuldě, prof. Gerharda Stankeho bylo možné přistoupit ke generální opravě těchto varhan.

Varhany byly opravovány od pozdního léta 2022 až do prosince téhož roku. Opravu varhan prováděli dva varhanáři z Opavska – Martin Stoniš z Vávrovic a Petr Drastík z Pusté Polomi. Varhanní stroj byl kompletně rozebrán, pouze varhanní skříň zůstala v kostele. Dílensky byly opraveny vzdušnice a byly kompletně obnoveny taštičky vzdušnic, u kterých bylo provedeno nové okožení tenkou pneumatickou usní a byly nově zhotoveny kruhové ventily z bílé ventilové ovčí usně (všechny usně byly nakoupeny od renomovaného německého výrobce Herzog Lederfachhandel). Z prospektových píšťal byla sejmuta amatérsky nastříkaná stříbřenka a píšťaly byly po odmaštění nově nastříkány. Zcela nově byl okožen měch, dodán nový elektrický ventilátor výrobce Könyves es Fia z maďarského Györu, kompletně byl rozebrán hrací stůl, byla zrenovována pedálová klaviatura, rejstříkové sklopky, na kterých se objevila dobová pastelová barevnost, byly nově zhotoveny malé spojkové membrány z velmi tenké usně. Zátky krytých píšťal byly nově okoženy, neboť zteřelá a poškozená useň již netěsní dokonale a dané píšťaly by nehrály správně. Daný systém – tlakově-výpustná pneumatika- vyžaduje velmi precizní regulaci, což bylo prováděno v měsících listopad-prosinec tak, aby všechny tóny řádně nasazovaly a odsazovaly. Po ukončení regulace bylo provedeno intonační vyrovnání a opravy s cílem zajistit u všech píšťal správné nasazení tónu, vyrovnanost zvukové barvy a síly. Nakonec byly varhany naladěny.

Bc. Jiří Krátký, diecézní organolog

Obrazová dokumentace

Zobrazit další fotky (5)