Zamyšlení a pozdrav k páté neděli postní

  

Milí farníci,
tento týden najdete krátké zamyšlení a pozdrav v následujícím videu.
(Prosím o shovívavost, je to takový první amatérský pokus.)

Vyprošuji všem požehnání
o. Aleš

Kvízová otázka k videu:
Kde se v zamyšlení nad evangeliem 5. postní neděle (tedy co do samotného textu evangelia) otec Aleš přeřekl?
Své postřehy můžete posílat na farní email.

Texty i manuál pro nedělní bohoslužbě slova v rodině najdete pod tímto odkazem.
Další inspiraci ke slavení nedělní liturgie v rodině naleznete na stránkách pastorace.cz