Záznam mše svaté

  

Záznam mše svaté ze Sudic ze dne 1. února 2015: