Bůh přijímá všechny lidi

Bůh přijímá všechny lidi

Pracovní listy k tématu Bůh přijímá všechny lidi

PL Přijímá Bůh všechny lidi? (Pracovní list k příběhu o Zacheovi)

PL Jak se rozhoduje Bůh? (Pracovní list k příběhu o uzdravení ochrnutého)
(kliknutím na název PL jej stáhnete ve formátu PDF)

Co si přečíst z Bible?

Novozákonní příběh Uzdravení ochnutého

Úkol: Vypracuj PL Jak se rozhoduje Bůh (viz výše) podobně jako v příběhu o Zacheovi

08022017230746_585946be4e2cece_300x5000

Otázky k opakování

  1. Doplň výčet svátostí: křest, biřmování, Eucharistie,…
  2. Které svátosti můžeš přijmou pouze jednou za život? Doplň: křest, svátost svěcení,…