Přehled bohoslužeb 32. týdne v mezidobí

  
Neděle 11. listopadu 2018 32. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Miloslava Šrámka (5. výročí úmrtí)
10.00 TŘEBOM Za dar zdraví
Pondělí 12. listopadu 2018  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
17.00 ROHOV Za + Karla Matyáška, rodiče a zemřelého tchána
Středa 14. listopadu 2018
17.00 SUDICE Za + Eduarda Kurku, rodiče a sestru
Čtvrtek 15. listopadu 2018
17.00 ROHOV Za + Alžbětu Strniskovou, rodiče, sourozence, příbuzné a duše v očistci
Pátek 16. listopadu 2018 
17.00 SUDICE Za + Annu Matyáškovou, manžela, rodiče z obou stran a syna
Sobota 17. listopadu 2018  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17.00 ROHOV Za + Josefa Komárka, manželku, dva syny a sestru
Neděle 18. listopadu 2018 33. neděle v mezidobí  (Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích)
8.30 TŘEBOM Za + Mariana Nemčeka
10.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky

 

Ohlášky – neděle 11. listopadu 2018

  
 • Příští týden budeme v Sudicích slavit Výročí posvěcení chrámu, mše svatá bude mimořádně v 10 hod.
 • Příští neděli 18. listopadu bude sbírka spojena s Dnem Bible a určena na Biblické dílo.
 • Úklid kostela v Sudicích bude ve čtvrtek 15. listopadu, všechny skupiny.
 • Možnost zapisovat úmysly bohoslužeb na příští rok (zatím do konce června, kromě výročí). Do 18. 11. prosím o nahlášení bohoslužeb spojených s nějakým výročím.
 • Brigáda v sobotu 17. listopadu od 8 hod.
 • Setkání pastorační rady farnosti ve středu 14. 11. od 18 hod. na faře.
 • Pastorační rada farnosti:
  • Eduard Hluchník
  • Pavla Němcová
  • Antonie Vávrová
  • Adéla Komárková
  • Antonín Nevřela
  • Veronika Stříbná
  • Martin Ziranka
 • Ekonomická rada farnosti:
  • Emil Josefus
  • Antonín Nevřela
  • Richard Švan
  • Veronika Stříbná
  • Artur Komárek

Odpustky

  

Během dušičkových dní je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci (o jejím významu více v obecních zpravodajích). Podmínky k jejich získání:

 1. Svátost smíření (nemusí být přesně v daný den, ale stačí v blízké době) – úsilí očistit srdce, touha po odpuštění i nápravě svých chyb
 2. Svaté přijímání – naše nejužší možné spojení s Kristem, proudí v nás Boží život
 3. Modlitba na úmysl papeže – vyjádření našeho sjednocení se ve společenství církve, jehož je papež symbolem.
 4. Nemít zálibu ani v lehkém hříchu – zcela jasné vnitřní osobní rozhodnutí odporovat každému zlu v jakékoliv podobě
 5. Vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
  • během hlavních dušičkových dní, tj. 1. a 2. listopadu, se zde má na mysli návštěva kostela nebo hřbitova spojená s modlitbou Páně Otče náš, Vyznáním víry a Sláva Otci
  • ve všechny dušičkové dny až do 8. listopadu jsou pak odpustky spojeny s návštěvou hřbitova, kde se třeba jen v duchu pomodlíme modlitby, jak jsou uvedený výše

Text o smyslu plnomocných odpustků pro duše v očistci si můžete stáhnout ZDE.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní neděle je tzv. Misijní neděle, sbírka je určena na Papežská misijní díla
 2. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 3. V sakristii je možné zakoupit kalendáře s katolickými slavnostmi a svátky.
 4. Úmysly bohoslužeb na příští rok se budou zapisovat od začátku týdne po Všech svatých
  • prvních 14 dní zvláštní možnost pro všechna výročí a jubilea
 5. Svátost smíření před dušičkovými dny a bohoslužby v rámci dušičkových dní (včetně pobožností na hřbitovech) viz samostatný přehled
 6. Farníci mohou do příští neděle napsat a v neděli v kostele odevzdat své návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Pastorační rada je společná pro farnost Sudice a Třebom. Kandidát by měl splňovat následující:
  • Být aktivní ve službě farnosti, tak aby návrhy na pastorační aktivity či změny nejen podával, ale byl je ochoten ve spolupráci s knězem a ostatními členy také realizovat

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

  
 • 5. října bude první pátek v měsíci,  v Rohově a Sudicích bude adorace a svátostné požehnání.
 • Pozvánky – podrobnosti k akcím ZDE
  • Přednáška Václava Čápa (5. října)
  • Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do Píště (6. října)
  • Poutní zájezd do Českomoravské Fatimy v Koclířově (13. října)
  • Setkání a koncert schol Hlučínska (13. října)

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

  
 • Dnes sbírka na opravy – restaurování vitráží v kostele v Sudicích, v Třebomi na opravu fasády.
 • Dnes (neděle 23. 9.) v 11 hod. bude pokřtěn v kostele v Sudicích Matyáš Svatý
 • V pátek 28. 9. o slavnosti svatého Václava v 11 hod. v kostele v Sudicích budou církevně sezdáni: Pavel Jurčík a Alena Pavelková
 • Pozvánky ZDE

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

  
 1.  V sobotu 15. září se v Rohově uskuteční DOŽINKOVÉ ODPOLEDNE:
  • začátek ve 14 hod.: mše svatá na poděkování za úrodu v kapli sv. Petra a Pavla
  • v 15 hod. průvod
  • v 16 hod. zahájení programu v areálu CVA „Na skládce“
  • v 17 hod. program pro děti
 2. V příštím týdnu začíná výuka náboženství dle rozvrhu.
 3. Pozvánky:
  • v rámci SHF se uskuteční v úterý 11. září 2018 v 18.00 v kostele v Sudicích
   varhanní koncert, při kterém vystoupí varhanice, zpěvačka a skladatelka Katta
   (Kateřina Chroboková).
  • v souvislosti se svátkem Povýšení svatého kříže jste zváni na odpust do Velkých Petrovic:
   • ve čtvrtek 13. 9. program od 16 hod. (průvod z farního kostela), v 17 hod. mše svatá v kostele Svatého kříže
   • v pátek 14. 9. hlavní pouť, program začíná mši svatou v 8 hod. a v 10.30 hod.
  • 14. prajzská pouť do Rud u Ratiboře – v sobotu 22. září 2018, program, informace k přihlášení na plakátcích

Ohlášky 21. týden v mezidobí

  
 1. Sbírka na opravy minulou neděli 19. srpna vynesla: v Rohově a Sudicích (na opravu vitráží v kostele sv. Jana Křtitele): 13.949 Kč, v Třebomi (na opravu fasády kostela): 2.471 Kč.
  Upřímné díky za velkou štědrost a každý peněžní dar.
 2. Od pondělí 3. září budou bohoslužby slouženy pravidelně navíc i v pondělí v kapli v Rohově vždy v 17 hodin. Na tyto dny je také možné zapsat úmysly.
 3. Příští neděli 2. září bude mše svatá v Sudicích i v Třebomi spojená s požehnáním školákům, studentům a pedagogům do nového školního roku.