Ohlášky 7. neděle velikonoční

  
 1. Dnešní sbírka je určena na opravy a další potřeby farnosti.
 2. Každý všední den, a také v neděli v Třebomi, se vždy po mši svaté konají májové pobožnosti (čtení se zamyšlením a litanie k Panně Marii).
 3. Ve středu 27. května od 19 hod. se na faře uskuteční setkání pastorační rady farnosti.
 4. Ve čtvrtek 28. května od 19 hod. se na faře uskuteční další setkání biřmovanců (skupina starších).
 5. Budou pokračovat rozhovory s biřmovanci, zapisování probíhá na internetu.
 6. Termín prvního svatého přijímání je přesunut na neděli 25. října, biřmování na sobotu 28. listopadu.
 7. Úmysly bohoslužeb na další polovinu roku bude možné zapisovat od pondělí 1. června (vždy pouze dva úmysly).

Přehled úmyslů 7. velikonočního týdne

  

V rámci uvolňování vládních opatření mohou být od pondělí 25. května bohoslužby slouženy až do počtu 300 účastníků za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce  rukou atd.).

Neděle 24. května 2020 7. neděle velikonoční
8.30 SUDICE Na poděkování Bohu za 80 let života a za zemřelého manžela
10.00 TŘEBOM Za + Jiřího Diatku
Pondělí 25. května 2020
18.00 ROHOV Za + Jana Černého, dva bratry, sestru a rodiče z obou stran
Středa 27. května 2020
18.00 SUDICE Za + Willéma Wáclawíka
Čtvrtek 28. května 2020
18.00 ROHOV Za + Josefa Dornu, syna a rodiče
Pátek 29. května 2020
18.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Sobota 30. května 2020  Památka sv. Zdislavy
18.00 ROHOV Za + Pavla a Marii Nevřelovy, syna a rodiče
Neděle 31. května 2020  Slavnost Seslání Ducha svatého
8.30 SUDICE Na poděkování Bohu za 60. let života
10.00 TŘEBOM Za + Jiřího Stankeho

Ohlášky 6. neděle velikonoční

  
 1. Dnešní sbírka je na základě rozhodnutí ČBK určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 2. Příští týden proběhne sbírka na opravy a další potřeby farnosti.
 3. Každý všední den, a také v neděli v Třebomi, budou vždy po mši svaté májové pobožnosti (čtení se zamyšlením a litanie k Panně Marii).
 4. Ve středu 27. května od 19 hod. se na faře uskuteční setkání pastorační rady farnosti.
 5. Ve čtvrtek 28. května od 19 hod. se na faře uskuteční další setkání biřmovanců (skupina starších).
 6. Budou pokračovat rozhovory s biřmovanci, zapisování probíhá na internetu.
 7. Úmysly bohoslužeb na další polovinu roku bude možné zapisovat od pondělí 1. června (vždy pouze dva úmysly).

Ohlášky 5. neděle velikonoční

  
 1. Od pondělí 11. května bohoslužby až do 100 účastníků
  • Ve všední dny a v sobotu v Rohově budou bohoslužby v běžném rozsahu.
  • Ti, kteří se účastní bohoslužby v sobotu večer v Rohově prosíme, aby v neděli přenechali prostor ostatním.
  • V neděli je také vhodné využít možnost bohoslužby v Třebomi, aby nedocházelo k překročení počtu 100 účastníků bohoslužby v Sudicích.

Pro všechny stále platí následující hygienická opatření:

   • V bohoslužebném prostoru musí účastníci bohoslužeb dodržovat minimální rozestupy dva metry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).
   • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce.
   • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
   • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
   • do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který́ vyžaduje shromažďování nad 15 osob.
 1. Každý všední den a v neděli v Třebomi budou vždy po mši svaté májové pobožnosti (čtení se zamyšlením a litanie k Panně Marii).
 2. Odložení prvního svatého přijímání: Původní termín 24. května byl zrušen. Náhradní termín bude projednán s rodiči na setkání 13. května v 18 hod. na faře v Sudicích.
 3. Přesunutí termínu udílení svátosti biřmování: Po projednání situace v naší farnosti s biskupstvím a vzhledem k přerušení přípravy na biřmování bylo rozhodlo o přesunutí udílení svátosti biřmování na sobotu 28. listopadu 2020 v 10 hod. Pokračování přípravy bude oznámeno na farním webu.

Náboženství pro děti připravující se k prvnímu sv. přijímání

  

V rámci přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání budou v měsíci květnu na TV Noe odvysílány v rámci programu Ovečky dvě katecheze věnující se důležitému tématu přípravy: Slavení mše svaté.
Velmi doporučuji jejich sledování, případně zhlédnutí záznamu.

Pátek 15. května a pondělí 18. května v čase 14:00 – 14:30
Pod tímto odkazem najdete archiv pořadu Ovečky pro možnost zpětného sledování.

Od 11. května bohoslužby pro 100 účastníků

  

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna bude možné od pondělí 11. května slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.
Z toho pro naši farnost vyplývá:

 • Ve všední dny a v sobotu v Rohově budou bohoslužby v obvyklém režimu (nutno myslet na hygienická opatření, viz. níže).
 • Ty, kteří se účastní bohoslužby již v sobotu večer v Rohově, prosíme, aby v neděli přenechali prostor ostatním, aby v Sudicích nebyl překročen povolený počet účastníků (vhodné je také využít možnost bohoslužby v Třebomi, aby nemuselo dojít k redukování počtu věřících na bohoslužbě nad 100 osob v neděli v Sudicích).
 • Stále platí, že i při tomto navýšení  je nutné dodržovat zpřísněná hygienická pravidla (účast v roušce, desinfekce rukou u vchodu do kostela, dvoumetrové rozestupy – mimo členy rodiny).

Veřejné sbírka na pomoc farníkům z Třebomi

  

Dne 15. dubna v brzkých ranních hodinách postihl jedny naše farníky z Třebomi  (rodinu Schuppikovu a Jakschovu) rozsáhlý požár, který zničil jejich rodinný dům, přilehlou garáž s auty i zemědělskými stroji. Celková škoda činní cca 2 mil. korun.
Obec Třebom pro účely co nejrychlejší pomoci s rekonstrukcí rodinného domu založila zvláštní účet – veřejnou sbírku.

Podrobnější informace a číslo samotné číslo účtu této veřejné sbírky na pomoc rodině Schuppikových a Jakschových najdete zde.

Za jakoukoli finanční pomoc velké díky.