Přehled úmyslů 9. týdne v mezidobí

  
Neděle 4. června 2023 Slavnost Nejsvětější Trojice
SUDICE 8.30 Za + Jana Leciána, manželku, syna a rodiče z obou stran
TŘEBOM 10.00 Za + Josefa a Marii Kremserovy a zetě
Pondělí 5. června 2023 Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
ROHOV 18.00 Za + Vlastimila Hilšera, rodiče, bratry, příbuzné a duše v očistci
Středa 7. června 2023
SUDICE 18.00 Za + rodinu Trávničkovou
Čtvrtek 8. června 2023 Slavnost Těla a Krve Páně
SUDICE 16.30 Za živé a zemřelé farníky (po mši svaté eucharistické procesí obcí)
Pátek 9. června 2023 Památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
SUDICE 18.00 Za + Hedviku Halfarovou, manžela, rodiče a sourozence
Sobota 10. června 2023
ROHOV 18.00 Za + Františka Miku, rodiče, bratra a zetě
Neděle 11. června 2023 10. neděle v mezidobí
SUDICE 8.30 Za + Irmgardu a Bruna Kretkovy a rodiče z obou stran
TŘEBOM 10.00 Za + Wally Döhnerovou, zetě a Jana Šupíka

Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice

  
 1. Úmysly bohoslužeb na druhou polovinu roku 2023 (tj. na červenec až prosinec 2023) bude možné zapisovat od čtvrtku 1. června 2023 po mši svaté.
 2. Ve čtvrtek 8. června budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude již v 16.30, po ní se uskuteční eucharistický průvod obcí Sudice. Eucharistické procesí se zastaví u čtyř oltářů:
  • u sloupu se sochou Panny Marie (zač. ulice Kostelní),
  • u stanice dobrovolných hasičů,
  • u základní školy
  • a u obecního úřadu.
 3. V první polovině března roku 2024 (termín bude upřesněn) připravujeme ve spolupráci s cestovní agenturou Palomino sedmidenní pouť do Svaté země, věnovanou výhradně poznávání nejdůležitějších míst Izraele a Palestiny (Betlém, Nazaret, Jeruzalém, Mrtvé moře aj.). Přesná cena bude teprve stanovena dle aktuální možnosti hromadného nákupu letenek, avšak předpokládaná cena zájezdu cca 25.000 Kč. (Nutno počítat se zálohou 10.000 Kč). Přihlašování telefonicky nebo osobně u Pavly Němcové.

Návštěva v Třebomi

  

Farnost Pietrowice Wielkie zavítala v neděli 28. května v rámci svého farního putování do kostela v Třebomi. Po společné mariánské pobožnosti v kostele následovalo setkání s občerstvením v obecním domě v Třebomi.

Zobrazit další fotky (10)

Farní pouť na Velehrad

  

Zobrazit další fotky (26)

Farní velikonoční veselice

  

Zobrazit další fotky (60)

Farní velikonoční veselice se letos uskutečnila v sále Obecního domu v Rohově v sobotu 15. dubna na téma Se svatými do nebe. K poslechu i tanci hrála Cimbálová muzika Háj z Háje ve Slezsku.

Fotografie z fotokoutku naleznete na této stránce (heslo: příjmení osoby, která ve scénce představovala sv. Annu, pozn.: malými písmeny bez diakritiky).

Křížová cesta na Uhlířský vrch

  

Zobrazit další fotky (53)

V této postní době poslední křížová cesta v přírodě – tentokrát na Uhlířský vrch u Bruntálu.

Ohlášky 5. neděle postní

  
 1. Ve čtvrtek 30. března 2023 v 18 hod. se na faře v Sudicích uskuteční setkání všech lektorů, kteří při bohoslužbách slouží četbou Písma svatého. Hostem bude trvalý jáhen Marek Chovanec z farnosti Opava Nanebevzetí Panny Marie, který se lektorům věnuje.
 2. V sobotu 1. dubna 2023 od 8 hodin se v obou farních kostelích, v Sudicích i Třebomi, bude konat úklid před velikonočními svátky. Prosíme o pomoc farníky z řad žen i mužů.
 3. Návštěvu starších a nemocných farníků před velikonočními svátky, při níž je možné udělit svátost pomazání nemocných, svátost smíření a přinést svaté přijímání, je dobré nahlásit co nejdříve v zákristii nebo domluvit telefonicky na farním tel. čísle 605 777 107.
 4. Všechny farníky zveme na Farní velikonoční veselici, která se uskuteční v sále Obecního domu v Rohově v sobotu 15. dubna 2023 od 18.30. Letos na téma Se svatými do nebe. K poslechu i tanci bude hrát Cimbálová muzika Háj z Háje ve Slezsku. Vstupenky v ceně 150 Kč bude možné zakoupit od neděle 19. března u Pavly Němcové. Rezervace i telefonicky na tel. č.: 776 076 116.
 5. Prosíme muže o zapojení se do obřadů liturgie při bohoslužbě na památku Poslední večeře na Zelený čtvrtek při obřadu umývání nohou. Obřad proběhne pouze v případě, že se najdou muži, kteří se do neděle 2. dubna dobrovolně zapíšou vzadu v kostele nebo přihlásí. 
 6. Farnost Panny Marie při konkatedrále v Opavě zve na  Čtení Bible v průběhu 24 hodin. Do čtyřiadvacetihodinového čtení se mohou zapojit všichni lidé dobré vůle. Informace na https://bible24.farnostopava.cz/.

Křížová cesta v Hati

  

Zobrazit další fotky (31)

Druhá křížová cesta naší farnosti v přírodě se uskutečnila v Hati u kostela. Poslední křížová cesta v přírodě bude už tuto neděli  26. března na Uhlířském Vrchu u Bruntálu.

Křížová cesta Třebomí

  

Zobrazit další fotky (47)

Křížová cesta okolím Třebomi byla první ze tří křížových cest naší farnosti v přírodě. Další křížovou cestu v přírodě bude možné prožít v Hati, v blízkosti farního kostela, v neděli 19. března. Poslední “výjezdní” křížová cesta bude v neděli 26. března na Uhlířském Vrchu u Bruntálu.