Dokončení opravy zavěšení zvonů

  

Zobrazit další fotky (18)

Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit opravu nového zavěšení zvonů. Zde je souhrn veškerých prací s tím spojených:

 • demontáž všech zvonů ze zvonové stolice
 • výroba a montáž nových dubových hlav včetně kování
 • výroba a montáž nových srdcí
 • zpětná instalace zvonů na stolici
 • instalace lineárních pohonů
 • instalace minutového strojku pohonu věžních hodin
 • instalace odbíjecího kladiva na jeden ze zvonů
 • instalace kabeláže včetně nové rozvodové skříně
 • instalace nových elektronických programovacích hodin do zákristie
 • instalace dálkového radiového ovládání zvonů

Zapisování úmyslů bohoslužeb

  

Úmysly bohoslužeb na první polovinu roku 2021

 • Od středy 25. 11. je možné vždy po večerní mši svaté v Sudicích i Rohově zapsat úmysly bohoslužeb na první pololetí roku 2021.
 • První týden do středy 25. 11. je určen pro ty, kteří by chtěli zapsat mši svatou spojenou s nějakým výročím úmrtí či narození.

Možnost doplnit úmysly v prosinci 2020

V prosinci zůstalo několik volných úmyslů bohoslužeb, které je možné doplnit (stačí zavolat na farní tel. číslo)

Sudice Rohov
Pátek 27. 12. Sobota 12. 12. Pondělí 21. 12.

Přehled úmyslů 34. týdne v mezidobí

  

Dle opatření nouzového stavu jsou bohoslužby slouženy s účastí max. 20 osob (určeno pro rodinu, která má daný den úmysl).

Neděle 22. listopadu 2020 Slavnost Ježíše Krista Krále
8.30 SUDICE Za živé a + farníky
10.00 TŘEBOM Za živou rodinu
Pondělí 23. listopadu 2020
17.00 ROHOV Za + Helenu Kociánovou, manžela, rodiče z obou stran a příbuzné
Středa 25. listopadu 2020
17.00 SUDICE Za živé a + farníky
Čtvrtek 26. listopadu 2020
17.00 ROHOV Na poděkování za 90 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
Pátek 27. listopadu 2020
17.00 SUDICE Za + Kristýnu a Františka Bensche a rodiče z obou stran
Sobota 28. listopadu 2020
17.00 ROHOV
Neděle 29. listopadu 2020 1. neděle adventní
8.30 SUDICE Za + Helenu Hluchníkovou a rodiče
10.00 TŘEBOM Za + Mariana Nemčeka

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu)

Otevření kostela v Sudicích

  
Pátek od 16 hodin do 17 hodin
adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
od 17 hodin mše svatá
po mši do 18 hodin modlitba nešpor a adorace
Neděle od 15 hodin do 18 hodin adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

Obnovení veřejných bohoslužeb

  

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je zrušeno dosud platné nařízení vlády, které zakazovalo veřejné celebrování bohoslužeb.

S platností od středy 18. listopadu 2020 je povoleno, aby se účastnilo bohoslužeb až 15 osob.

Mše svaté budou slouženy v obvyklých časech dle rozpisu bohoslužeb opět v kapli v Rohově, Sudicích i Třebomi. Určeny jsou především pro ty, kteří mají na daný den zapsaný úmysl. Možnost doplnit počet do 15 účastníků záleží nejprve na rodině, která má úmysl mše svaté.

K dalšímu rozvolnění počítajícím dle tabulky Ministerstva zdravotnictví s 20 účastníky pravděpodobně dojde v příštím týdnu.

o. Aleš

Nedělní zamyšlení / 32. neděle v mezidobí