Přehled úmyslů 25. týdne v mezidobí

  

Až do odvolání platí povinnost nosit v prostorách kostela roušku.

Neděle 20. září 2020 25. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Marii a Pavla Nevřelovy, syna a rodiče
10.00 TŘEBOM Za zemřelou rodinu Stružovou
Pondělí 21. září 2020 Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17.00 ROHOV Za + Karla Halfara (ned. 70 let), děti, rodiče a příbuzné
Středa 23. září 2020 Památka sv. Pia z Pietrelciny
17.00 SUDICE Za + Viléma Kučeju, rodiče z obou stran a příbuzné
Čtvrtek 24. září 2020
17.00 ROHOV Na poděkování Bohu a Panně Marii za obdržené dary a milosti za 60 let života v manželství a Boží požehnání pro celou rodinu
Pátek 25. září 2020
17.00 SUDICE Za + Jiřího a Edeltraudu Andělovy, rodiče a sourozence
Sobota 26. září 2020
17.00 ROHOV Za + Ervina Slaninu, manželku Kristu a rodiče z obou stran
Neděle 27. září 2020 26. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Hedviku Halfarovou, manžela a syna
10.00 TŘEBOM Za + Josefa Stankeho

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

  
 1. Pokračování přípravy na biřmování skupiny dospělých a všech zájemců o prohloubení pravd křesťanské víry bude opět ve čtvrtek 24. září od 18:30 na faře.
 2. V neděli 27. září se v areálu fary v Sudicích uskuteční Farafest – farní odpoledne pro všechny, které začína ve 14 hod. Občerstvení i hudební doprovod jsou zajištěny. Podrobnosti naleznete na plakátku.
 3. Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání, která byla plánována na sobotu 3. října v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku je omezena pouze na společenství věřících ve Frýdku-Místku. V naší farnosti se připojíme ve stejný den společným programem v kapli v Rohově: od 16:15 hod. modlitbou růžence , v 17 hod. mší svatou a po ní adorací za nová povolání.
 4. Po změně času bohoslužeb bude každý pátek od 16 hod. možnost tiché adorace v kostele v Sudicích. Hned po mši svaté bude společná modlitba večerních chval za naše farnosti.

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na církevní školy.
 2. Dnes v 11.15 zde ve farním kostele přijme svátost křtu Theodor Vehovský.
 3. Ve čtvrtek 17. září od 8 hod. proběhne úklid kostela, který má na starosti I. skupina ze Sudic.
 4. Příprava na první svaté přijímání bude pokračovat od pondělí od 14. září ve 14 hod. na faře.
 5. Setkání biřmovanců:
  • mladší skupina – čtvrtek 17. září od 19 hod.
  • skupina starších a dalších zájemců – čtvrtek 24. září od 18.30.
 6. Pozvánka na farní odpoledne pro všechny u příležitosti porážky farních oveček – FaraFest 2020 bude v neděli 27. září od 14 hod. v areálu fary. Den předem – v sobotu od 9 hod. – prosíme o pomoc se stavbou stanů, přípravou stolů, laviček a všeho potřebného.
 7. Vzhledem k epidemiologické situaci a nejasnostem kolem opatření s Covid 19 je letošní pouť do Rud u Ratiboře zrušena.
 8. Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu se uskuteční  v sobotu 3. října v bazilice minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Program je od 13 hod. V 15 hod.  bude slavnostní mše svatá.
 9. Každý pátek je možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté od 19 hod. bude společná modlitba Liturgie hodin – večerních chval za naše farnosti.

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

  
 1. V neděli 6. září se za příznivého počasí koná Malá pouť rodin ke kostelu Svatého Kříže. Sraz je ve 14.30 u Obecního úřadu v Třebomi.
 2. Otec Jan Szkandera zve 12. září na děkovnou mši svatou do Kravař, která začne ve 14 hod., poté bude posezení u příležitosti jeho kulatých narozenin.
 3. V sobotu 19. září 2020 se uskuteční Prajzská pouť do Rud u Ratiboře. Zájemci se prosím přihlašujte do 11. září (telefon, na který se přihlašovat, a program viz plakátek).
 4. Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 19 hod. v Rohově.
 5. Setkání biřmovanců (mladší skupina) bude ve čtvrtek 17. září od 19 hod.
 6. Každý pátek je možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté od 19 hod. bude společná modlitba Liturgie hodin – večerních chval za naše farnosti.
 7. Příprava na první svaté přijímání bude pokračovat každé pondělí od 14. září ve 14 hod. na faře.

Na cestách se sv. Lukášem

  

Konec prázdnin se ve farnosti nesl ve stopách sv. Lukáše. Vše začalo mší svatou. Po ní jsme se svatým Lukášem měli možnost projít deset míst, o kterých psal ve svém evangeliu.

Zobrazit další fotky (41)

Noc kostelů poprvé v Sudicích

  

Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je určena nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání pastorační rady domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce vůbec uskuteční s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání byl stanoven na 12. června.

Zobrazit další fotky (8)

Pokračování textu

Náboženství pro děti připravující se k prvnímu sv. přijímání

  

V rámci přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání budou v měsíci květnu na TV Noe odvysílány v rámci programu Ovečky dvě katecheze věnující se důležitému tématu přípravy: Slavení mše svaté.
Velmi doporučuji jejich sledování, případně zhlédnutí záznamu.

Pátek 15. května a pondělí 18. května v čase 14:00 – 14:30
Pod tímto odkazem najdete archiv pořadu Ovečky pro možnost zpětného sledování.

Od 11. května bohoslužby pro 100 účastníků

  

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna bude možné od pondělí 11. května slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.
Z toho pro naši farnost vyplývá:

 • Ve všední dny a v sobotu v Rohově budou bohoslužby v obvyklém režimu (nutno myslet na hygienická opatření, viz. níže).
 • Ty, kteří se účastní bohoslužby již v sobotu večer v Rohově, prosíme, aby v neděli přenechali prostor ostatním, aby v Sudicích nebyl překročen povolený počet účastníků (vhodné je také využít možnost bohoslužby v Třebomi, aby nemuselo dojít k redukování počtu věřících na bohoslužbě nad 100 osob v neděli v Sudicích).
 • Stále platí, že i při tomto navýšení  je nutné dodržovat zpřísněná hygienická pravidla (účast v roušce, desinfekce rukou u vchodu do kostela, dvoumetrové rozestupy – mimo členy rodiny).