Ohlášky 5. neděle velikonoční

  
 1. Dnes byla sbírka na opravy kostela. 
 2. V sobotu 25. května ve 14 hod. budou děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, slavit svátost smíření. K prvnímu svatému přijímání přistoupí  v neděli 26. května při mši svaté v 10 hod. v kostele v Sudcích.
 3. Kobeřická schola natočila hudební CD autorských písní z dílny Jana a Drahoslavy Stuchlíkových. Zájemci o toto CD se mohou zapsat vzadu na seznam (hromadná objednávka) nebo osobně na faře či obecním úřadě vKobeřicích. CD stojí symbolických 100 Kč. 
 4. V průběhu měsíce června budou nedělní bohoslužby v Sudicích i Třebomi provázeny výkladem mše svaté (význam gest, postojů a dalších symbolů při liturgii). Komentář bude rozdělen na čtyři části. 
 5. Pozvání na Noc kostelův pátek 24. května, zvláště do okolních farností Bolatice, Hněvošice, Kravaře, Opava Marianum a Kateřinky, Oldřišov, Hať, Bohuslavice.
 6. Od začátku měsíce května je až do října v rámci projektu Otevřené chrámy otevřen kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích (So 10–16 hod., Ne 13–17 hod.).

Ohlášky 4. neděle velikonoční

  
 1. Dnes se koná sbírka na Centrum pro rodinu na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.
 2. Během měsíce května Májové pobožnosti po mši svaté každý všední den (čtení a litanie k Panně Marie).
 3. Od začátku měsíce května je až do října v rámci projektu Otevřené chrámy otevřen kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích (So 10–16 hod., Ne 13–17 hod.)
 4. Ve dnech 17. a 18. května bude v kostele v Sudicích i v okolí kostela a fary probíhat natáčení ČT. Změna bohoslužeb ve čtvrtek a pátek.
 5. V pondělí 13. května v kostele sv. Vojtěcha v Opavě se uskuteční Regionální fatimské odpoledne, které začne v 16.30 společnou modlitbou růžence. V 17 hod. bude mše svatá, celebrující kněz Mons. Pavel Dokládal.

 

Ohlášky 3. neděle velikonoční

  
 1. Příští týden proběhne sbírka na Centrum pro rodinu na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.
 2. Během měsíce května jsou po mši svaté každý všední den Májové pobožnosti (čtení a litanie k Panně Marie).
 3. Příští týden v neděli 12. května v 11:15 v Sudicích přijme křest Filip Stříbný a Eliška Hluchníková.
 4. Ve čtvrtek 9. května 2019 od 19 hod. se koná setkání ekonomické rady.
 5. Od 6. května budou bohoslužby v době letního času ve všední dny a sobotu v Rohově slouženy vždy v 18 hod.
 6. Od včerejšího dne bude opět v rámci projektu Otevřené chrámy až do měsíce října otevřen kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích  (So 10–16 hod., Ne 13–17 hod.)
 7. Ve dnech 17. a 18. května bude v kostele v Sudicích i v okolí kostela a fary probíhat natáčení ČT.
 8. Poděkování všem, kteří v pátek přispěli svou pomocí při velkém úklidu kostela.
 9. Poděkování všem, kteří pomohli včera při brigádě na farní zahradě.

Pouť do Koclířova

  

Malé ohlédnutí za společnou poutí s farností Opava Panny Marie do Koclířova, která se konala v sobotu 6. dubna 2019.

Zobrazit další fotky (17)

Under 15

  

Ministranti z naší farnosti se v sobotu 9. března poprvé účastnili již tradičního turnaje ve florbalu v Šilheřovicích, který organizuje Ministrantská florbalová liga.

Zobrazit další fotky (12)

Den modliteb za bohoslovce

  

Pátek 1. února 2019 je dnem vzájemné modlitby Kněžského semináře a naší farnosti. Modlitba růžence přede mši svatou bude tento den za nová povolání ke kněžství. Po mši svaté bude společná adorace za bohoslovce a nová povolání.

Modlitba za bohoslovce
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Otče svatý, obracíme se na tebe s důvěrou,
jak nás to naučil Ježíš:
„Pošli dělníky na svou žeň“.
Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře,
a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na tvé volání.
Dej, ať se naše farnost promění v živé společenství,
které bude pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí,
aby dovedli přijmout tvůj řád.
Sešli na všechny bohoslovce kněžského semináře
svého Svatého Ducha,
aby byl místem hlubokých zážitků se setkání s Kristem,
a ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

modlitba k vytištění v PDF

Adventní hudební pásmo

  

Kněžská gregoriánská schola nabídla 9. prosince hned dvojí možnost rozjímat o událostech vtělení Božího Syna, zastavit se a nechat se oslovit radostí z očekávání narození Mesiáše a toho, co člověku tento Boží vstup do lidských dějin přinesl.

Zobrazit další fotky (4)

Hudební pásmo latinských písní, hymnů a antifon pro dobu adventní uvedla Kněžská gregoriánská schola nejprve v 15.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích u Hlučína a poté v 18.00 v kostele Jana Křtitele v Sudicích.

Po koncertě bylo možné zakoupit si CD Stella Matutina, které Kněžská gregoriánská schola nahrála v červnu 2016 v kostele sv. Václava v Ostravě.

Pastorační a ekonomická rada farnosti

  
Členové pastorační rady farnosti Členové ekonomické rady farnosti
 • Eduard Hluchník
 • Pavla Němcová
 • Antonie Vávrová
 • Adéla Komárková
 • Antonín Nevřela
 • Veronika Stříbná
 • Martin Ziranka
 • Emil Josefus
 • Antonín Nevřela
 • Richard Švan
 • Veronika Stříbná
 • Artur Komárek

 

Svatováclavský hudební festival

  

V rámci SHF vystoupí v  kostele v Sudicích 11. září 2018 v 18.00 varhanice, zpěvačka a skladatelka Katta.

Katta (Kateřina Chroboková) je mezinárodně úspěšnou varhanicí a cembalistkou. Vedle interpretace v oblasti klasické hudby vytváří i autorskou hudbu, ve které originálně kombinuje zvuk klasických varhan s elektronikou a zpěvem.

Program Svatováclavského hudebního festivalu 2018 naleznete na stránkách festivalu.