Přehled úmyslů 12. týdne v mezidobí

  
Neděle 20. června 2021 12. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Arnolda Rehlicha (ned. 80 let) a rodiče
10.00 TŘEBOM Za + Antonína Havalu
Pondělí 21. června 2021 Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18.00 ROHOV Na poděkování za 90 let života Anny Hladíkové s prosbou o Boží požehnání
Středa 23. června 2021
18.00 SUDICE Za + Františka Petroše, rodiče z obou stran a příbuzné
Čtvrtek 24. června 2021 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18.00 SUDICE
Pátek 25. června 2021
18.00 SUDICE Za + Růženu Kamrádovou, manžela, a Lýdii Karasovou a manžela
Sobota 26. června 2021 Slavnost udílení svátosti biřmování
10.00 SUDICE Za všechny, kdo přijmou svátost biřmování
18.00 ROHOV Za + Cecílii Nevřelovou, manžela, rodiče, zetě a vnuka
Neděle 27. června 2021 13. neděle v mezidobí
8.30 TŘEBOM Za + Güntra Kociana
10.00 SUDICE Odpust v Sudicích (mše sv. ze Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele)
Za živé a zemřelé farníky a celou obec
18.00 SUDICE Slavnostní zpívané nešpory

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

  
 1. Ve čtvrtek 24. června v 19.00 se v kostele v Sudicích uskuteční poslední setkání všech biřmovanců, proběhne příprava na samotnou liturgickou slavnost.
 2. V pátek 25. června od 19 hod. se ve farním kostele v Sudicích uskuteční modlitební večer Veni Sancte Spiritus. Kromě biřmovanců jsou zváni všichni farníci.
 3. Příští týden při všech nedělních bohoslužbách se uskuteční sbírka na opravy fary – výměnu oken v budoucím farním komunitním centru (sále).

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

  

Téma: Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!

Ve čtvrtek 1. července se uskuteční tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé.

 • Letos je nutné přihlášení (online registrace skupiny).
 • Za farnost bude učiněna jedna společná registrace dle množství zájemců.
  Přihlásit se je možné v zákristii, SMS na farním tel. čísle 605 777 107 nebo na farním emailu rkf.sudice@doo.cz.
 • Doprava bude zajištěna několika auty dle počtu zájemců.
 • Společná mše svatá nebude.
 • Stanoviště budou připravena pro skupiny dle harmonogramu registrace během výstupu na Prašivou.
 • Odkaz na web stránky setkání s popisem trasy najdete zde: Prašivá 2021

 

Noc kostelů 2021

  

Malé ohlédnutí za Noci kostelů ve farním kostele, v jejímž programu si každý určitě našel alespoň jednu činnost jemu blízkou; ať už hudbu, hru, nějaké to vzdělání v liturgických předmětech či historii kostela. Celým večerem se táhla nitka proseb těch, kteří přišli navštívit chrám, abychom z nich na závěr Noci kostelů utkali modlitbu před Nejsvětější Svátostí.

Zobrazit další fotky (30)

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (zveřejněno 8. března 2021)
 10. hodina: Bůh přijímá všechny lidi (zveřejněno 30. března 2021)
 11. hodina: Návrat do otcovského domu (zveřejněno 8. dubna 2021)
 12. hodina: Svátost smíření (zveřejněno 15. dubna 2021)
 13. hodina: O čem vypráví znamení (zveřejněno 29. dubna 2021)
 14. hodina: O čem vypráví chléb a víno (zveřejněno 10. května 2021)
 15. hodina: Kostel – Dům farní rodiny (zveřejněno 20. května 2021)
 16. hodina: Mše svatá (zveřejněno 27. května 2021)

Nově upravená opatření od 26. 4.

  

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii koronaviru, a to s platností od pondělí 26. 4. 2021.

Neplatí již omezení na 10 % kapacity kostela, ale je možno naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Zrušen je i zákaz hromadného zpěvu.

Stále platí povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a dezinfekce rukou při vstupu do kostela. 

Změna termínu biřmování

  

Na základě důležitých změn v harmonogramu akcí, kterých se otec biskup musí v červnu účastnit, je nutné opět přesunout termín udílení svátosti biřmování v naší farnosti, a to na SOBOTU 26. ČERVNA 2021 v 10 hod. ve farním kostele v Sudicích.

Jelikož se Jedná se o změnu, kterou nebylo možné ze strany biskupství ani naší nějak ovlivnit, prosím o pochopení a vstřícné přijetí dané situace.

P. Aleš Písařovic

Příprava na manželství

  

V rámci přípravy na manželství se snoubenci setkávají  s knězem na faře. Kromě toho se snoubenci mají účastnit přípravy, kterou organizuje Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Klasické přednášky na různých místech v děkanátu jsou zatím v nedohlednu, takže příprava bude probíhat on-line formou.

Veškeré potřebné informace ohledně přípravy naleznete na stránkách Centra pro rodinu (kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rozkopal, vedoucí pastoračních aktivit, tel.: 731 744 400, mail: orozkopal@prorodiny.cz)

Důležitou informací je, že je třeba se na online přípravy přihlásit (přes online formulář).

Nedělní zamyšlení / 1. neděle adventní

  

Adventní prolom 2020

Každou středu od 20.00 pořádá Liturgie.cz “bytový seminář” Prolom do adventních nedělí věnovanému liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. Cyklus Prolom se koná se od 25. 11. do 16. 12. 2020. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách  Liturgie.cz.

Aplikace Průvodce adventem

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Každý den předkládá tři záložky:

 • Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
 • Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů, nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat
 • Záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.