Přehled bohoslužeb 7. týdne v mezidobí

  
Neděle 23. února 2020 7. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Jožku Němce (10. výročí úmrtí)
10.00 TŘEBOM Za + Felixe Döhnera, bratra a zemřelou dceru
Pondělí 24. února 2020
Mše svatá tento den nebude
Středa 26. února 2020  Popeleční středa (den přísného postu)
18.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Čtvrtek 27. února 2020
17.00 ROHOV Za + rodiče Obrusníkovy, zetě, sourozence a příbuzné
Pátek 28. února 2020 Památka sv. Jana Boska, kněze
16.30 SUDICE Pobožnost křížové cesty
17.00 SUDICE Za + Marii Rumlovou, manžela a rodiče z obou stran
Sobota 29. února 2020
16.30 ROHOV Za + Josefa Hladíka, rodiče, sourozence a snachuP

Při mši svaté udílení popelce

Neděle 1. března 2020  1. neděle postní
8.00 SUDICE Za + Arnošta Dombka (ned. 90 let), manželku a dceru
Po mši svaté pobožnost křížové cesty
10.00 TŘEBOM Za + Mariana Nemčeka
Po mši svaté pobožnost křížové cesty
14.00 ROHOV Pobožnost křížové cesty

Ohlášky 7. neděle v mezidobí

  
 1. Dnes je sbírka určena na „Haléř svatého Petra“
 2. Ve středu začneme dobu  postní. Popeleční středa je dnem přísného postu. Přísný půst znamená vedle zdržení se požívání masitých pokrmů také odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne. Netýká se nemocných.
 3. V postní době bude možné zúčastnit se pobožností křížové cesty:
  • v Sudicích:
   • v pátek přede mší svatou v 16.30,
   • v neděli po mši svaté (v 9 hod.), aby byla křížová cesta prostorem pro ztišení, rozjímání a modlitbu.
  • v Rohově v neděli odpoledne ve 14 hod.
  • v Třebomi v neděli po mši svaté v 11 hod.

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

  
 1. Ve čtvrtek 13. února 2020 od 18 hod. bude pokračovat na faře příprava na biřmování se skupinou mladších biřmovanců.
 2. Další setkání misijního společenství dětí bude po jarních prázdninách v pátek 14. února 2020 od 15 hod. na faře.
 3. Příští týden proběhne sbírka na opravy.

Misijní přímluva: Pane, prosíme tě, za místa, kde lidé nemají k dispozici ani základní lékařskou pomoc a umírají pro nedostatek běžných léků. Posílej stále dostatek dobrovolníků, kteří by byli ochotní zprostředkovat jim lékařskou pomoc. 

Den modliteb za bohoslovce

  

Sobota 1. února 2020 je dnem vzájemné modlitby Kněžského semináře a naší farnosti. Modlitba růžence přede mši svatou bude tento den za nová povolání ke kněžství. Po mši svaté bude společná adorace za bohoslovce a nová povolání.

Modlitba za bohoslovce
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Otče svatý, obracíme se na tebe s důvěrou,
jak nás to naučil Ježíš:
„Pošli dělníky na svou žeň“.
Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře
a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na tvé volání.
Dej, ať se naše farnost promění v živé společenství,
které bude pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí,
aby dovedli přijmout tvůj řád.
Sešli na všechny bohoslovce kněžského semináře
svého Svatého Ducha,
aby byl místem hlubokých zážitků ze setkání s Kristem
a ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

modlitba k vytištění v PDF

Lukášovo pátrání aneb Roráty 2019

  

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.

První adventní týden:


Druhý adventní týden:


Třetí adventní týden:


Zakončení rorát:

 

Setkání chrámových sborů

  
V neděli 13. října se v Hněvošicích v kostele Dobrého Pastýře sjely sbory z celého Hlučínska, aby se účastnily již po dvaadvacáté účastnily setkání sborů. Nechyběl ani náš sbor ze Sudic.

 

Misijní tvoření

  

Zobrazit další fotky (1)

V sobotu 12. října měli farníci možnost se aktivně zapojit do misijního díla prostřednictvím misijního tvoření. Vše, co se připravilo, bylo určeno k prodeji na Misijní jarmark, jehož výtěžek poputuje na podporu misií. Všem, kteří dali ruku k dílu, ať tvořením či pečením koláčů, děkujeme.

Zobrazit další fotky (2)

Ministrantská pouť

  
V sobotu 12. října se na hukvaldský hrad vypravily skupinky ministrantů z celé diecéze, aby se  účastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

Zobrazit další fotky (8)

Více fotografií ve fotogalerii ministrantů DOO

FaraFest 2019

  
V sobotu 5. října se farníci sešli u příležitosti porážky farních oveček. Nechybělo ani dobré jídlo a pití, ani hudba a zábava, ani vzácní hosté. Jen slunce se opomenulo ukázat 🙂

Zobrazit další fotky (11)