Přehled úmyslů 18. týdne v mezidobí

  
Neděle 1. srpna 2021 18. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Hedviku Komárkovou, sestru, rodiče z obou stran a dva švagry
10.00 TŘEBOM Za + Elfriedu Hartmannovou, manžela a děti

V týdnu od pondělí 2. srpna do pátku 6. srpna duchovní správce není ve farnosti,
bohoslužby ve všední dny proto slouženy nebudou.

V případě udělení svátosti pomazání nemocných nebo zajištění pohřbu je k dispozici duchovní správce farnosti Strahovice, P. Vlastimil Krajčovič (tel. č.: 731 625 672).

Sobota 7. srpna 2021
18.00 ROHOV Za + Pavla Kyselého a prarodiče
Neděle 8. srpna 2021 19. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Jana Tralicha
10.00 TŘEBOM Za + Aloise Radoschowského, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu

Ohlášky 17. neděle v mezidobí

  
 1. Do konce července je možné mimo běžnou sbírku přispět na obce Jižní Moravy postižené živelnou pohromou do pokladničky vzadu v kostele.
 2. Zpovídání v Třebomi každou první neděli v měsíci.
 3. V neděli 25. července slavíme první Světový den prarodičů a seniorů. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20). Svatý otec na tento den vyhlásil možnost získat plnomocné odpustky při splnění  obvyklých podmínek (svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže). Odpustky mohou získat i staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, když se duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.
 4. Brigáda v sobotu 31. července od 9 hod. – na faře v Sudicích budou probíhat práce na odkrytí stropních trámů na půdě k následnému mykologickému průzkumu a posouzení jejich stavu.
 5. Příští týden v neděli 1. srpna přijme svátost křtu Oskar Dorna a Václav Jurčík.

Noc kostelů 2021

  

Malé ohlédnutí za Noci kostelů ve farním kostele, v jejímž programu si každý určitě našel alespoň jednu činnost jemu blízkou; ať už hudbu, hru, nějaké to vzdělání v liturgických předmětech či historii kostela. Celým večerem se táhla nitka proseb těch, kteří přišli navštívit chrám, abychom z nich na závěr Noci kostelů utkali modlitbu před Nejsvětější Svátostí.

Zobrazit další fotky (30)

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (zveřejněno 8. března 2021)
 10. hodina: Bůh přijímá všechny lidi (zveřejněno 30. března 2021)
 11. hodina: Návrat do otcovského domu (zveřejněno 8. dubna 2021)
 12. hodina: Svátost smíření (zveřejněno 15. dubna 2021)
 13. hodina: O čem vypráví znamení (zveřejněno 29. dubna 2021)
 14. hodina: O čem vypráví chléb a víno (zveřejněno 10. května 2021)
 15. hodina: Kostel – Dům farní rodiny (zveřejněno 20. května 2021)
 16. hodina: Mše svatá (zveřejněno 27. května 2021)

Nově upravená opatření od 26. 4.

  

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii koronaviru, a to s platností od pondělí 26. 4. 2021.

Neplatí již omezení na 10 % kapacity kostela, ale je možno naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Zrušen je i zákaz hromadného zpěvu.

Stále platí povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a dezinfekce rukou při vstupu do kostela. 

Příprava na manželství

  

V rámci přípravy na manželství se snoubenci setkávají  s knězem na faře. Kromě toho se snoubenci mají účastnit přípravy, kterou organizuje Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Klasické přednášky na různých místech v děkanátu jsou zatím v nedohlednu, takže příprava bude probíhat on-line formou.

Veškeré potřebné informace ohledně přípravy naleznete na stránkách Centra pro rodinu (kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rozkopal, vedoucí pastoračních aktivit, tel.: 731 744 400, mail: orozkopal@prorodiny.cz)

Důležitou informací je, že je třeba se na online přípravy přihlásit (přes online formulář).

Nedělní zamyšlení / 1. neděle adventní

  

Adventní prolom 2020

Každou středu od 20.00 pořádá Liturgie.cz “bytový seminář” Prolom do adventních nedělí věnovanému liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. Cyklus Prolom se koná se od 25. 11. do 16. 12. 2020. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách  Liturgie.cz.

Aplikace Průvodce adventem

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Každý den předkládá tři záložky:

 • Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
 • Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů, nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat
 • Záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.

Dokončení opravy zavěšení zvonů

  

Zobrazit další fotky (18)

Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit opravu nového zavěšení zvonů. Zde je souhrn veškerých prací s tím spojených:

 • demontáž všech zvonů ze zvonové stolice
 • výroba a montáž nových dubových hlav včetně kování
 • výroba a montáž nových srdcí
 • zpětná instalace zvonů na stolici
 • instalace lineárních pohonů
 • instalace minutového strojku pohonu věžních hodin
 • instalace odbíjecího kladiva na jeden ze zvonů
 • instalace kabeláže včetně nové rozvodové skříně
 • instalace nových elektronických programovacích hodin do zákristie
 • instalace dálkového radiového ovládání zvonů