Přehled úmyslů 26. týdne v mezidobí

  
Neděle 26. září 2021 26. neděle v mezidobí (sbírka na opravy)
8.30 SUDICE Mše svatá na poděkování za letošní úrodu a sklizeň
10.00 TŘEBOM Za + Josefa Stankeho a za živou rodinu
Pondělí 27. září 2021 Památka sv. Vincence z Paula. kněze
17.00 ROHOV Za + rodinu Kawanovu a Gřunovu
Úterý 28. září 2021 Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
8.30 SUDICE Za + Richarda Němce (1. výročí úmrtí)
10.00 TŘEBOM Za + Franze Ziranku, manželku a rodiče Theodora a Hedwigu Zirankovy
18.00 SUDICE Slavnostní zpívané nešpory (modlitba večerních chval ze slavnosti sv. Václava)
Středa 29. září 2021 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
17.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Čtvrtek 30. září 2021 Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17.00 ROHOV Za + Arnošta Hladíka, manželku, snachu, rodiče a sourozence
Pátek 1. října 2021 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
14.00 SUDICE Církevní sňatek (obřad ve mši sv.): Martin Winkler – Gabriela Miklušová
17.00 SUDICE Za + Gerharda Matyáška, manželku, syna Karla a rodiče z obou stran
Sobota 2. října 2021 Památka Svatých andělů strážných
7.30 ROHOV Volný úmysl
Neděle 26. září 2021 27. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + rodiče Hluchníkovy, syna, snachu, rodiče a příbuzné
10.00 TŘEBOM Za + Leo Vyležicha, manželku, dvě dcery a dva zetě

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

  
 1. V podvečer v den slavnosti sv. Václava jste zváni na slavnostní zpívané nešpory (modlitbu večerních chval z Liturgie hodin), která začne v 18 hodin ve farním kostele v Sudicích.
 2. V sobotu 2. října 2021 se v areálu fary v Sudicích uskuteční Farafest – farní odpoledne pro všechny. Začátek ve 14.30 hod. Zajištěno je občerstvení i hudební doprovod.
 3. Ve čtvrtek 7. října v 18 hod. na faře v Sudicích (a poté se čtrnáctidenní pravidelností) zveme k setkání a diskuzi všechny, kdo by měli zájem hlouběji poznávat Bibli a pravdy víry.
 4. Každý pátek v průběhu měsíce října jste všichni přede mší svatou v 16.15 zváni připojit se ke společné rozjímavé modlitbě růžence za naše farnosti, kterou povede:
  • 1. října společenství maminek,
  • 8. října lektoři,
  • 15. října zástupci mládeže,
  • 22. října děti našich farností,
  • 29. října chrámový sbor.
 5. Jako příprava na Misijní jarmark při slavení Misijní neděle 17. října 2021 bude možné vyrábět drobné dárky, jejichž nákupem pak lidé danou neděli přispějí do sbírky na Papežská misijní díla. Společné vyrábění a tvoření, na které zveme všechny dospělé i děti se svými rodiči, se uskuteční na faře v Sudicích v sobotu 9. října od 14 hod. Tvořit a vyrábět je také možné i doma a výrobky pak přinést na faru. Také dárky z domácího tvoření se použijí na Misijním jarmarku.
 6. V den slavení památky sv. Jana Pavla II., 22. října 2021, se při mši svaté v 17 hod. ve farním kostele v Sudicích uskuteční společné udílení svátosti pomazání nemocných. Je doporučeno před přijetím této svátosti přijmout svátost smíření.

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

  
 1. Dnes je sbírka na církevní školy. Sbírka na opravy bude příští týden (v neděli 26. září)
 2. Zveme na vyprávění mladých o cestách po Římě nazvané Prázdniny v Římě se špetkou liturgie a vůní kávy v neděli 19. září ve 14 hod. na faře v Sudicích,  jedná se o povídání mladých o putování do Říma, které na konci srpna uspořádal pro mládež Institut pro liturgickou formaci ČBK. Součástí programu bude ochutnávka studené italské gastronomie, italského vína či kávy a desertu.
 3. V pátek 24. září v 15.30 na faře v Sudicích (a poté se čtrnáctidenní pravidelností) zveme všechny děti 1. stupně ZŠ na setkání, při kterém nás čeká povídání o Svaté rodině, hraní her i společné zpívání.
 4. V sobotu 2. října 2021 se v areálu fary v Sudicích uskuteční Farafest – farní odpoledne pro všechny. Začátek ve 14.30 hod. Zajištěno je občerstvení i hudební doprovod.
 5. Každý pátek v průběhu měsíce října jste všichni přede mší svatou v 16.15 zváni připojit se ke společné rozjímavé modlitbě růžence za naše farnosti, kterou povede:
  • 1. října společenství maminek,
  • 8. října lektoři,
  • 15. října zástupci mládeže,
  • 22. října děti našich farností,
  • 29. října chrámový sbor.
 6. Jako příprava na Misijní jarmark při slavení Misijní neděle 17. října 2021 bude možné vyrábět drobné dárky, jejichž nákupem pak lidé danou neděli přispějí do sbírky na Papežská misijní díla. Společné vyrábění a tvoření, na které zveme všechny dospělé i děti se svými rodiči, se uskuteční na faře v Sudicích v sobotu 9. října od 14 hod. Tvořit a vyrábět je také možné i doma a výrobky pak přinést na faru. Také dárky z domácího tvoření se použijí na Misijním jarmarku.
 7. V den slavení památky sv. Jana Pavla II., 22. října 2021, se při mši svaté v 17 hod. ve farním kostele v Sudicích uskuteční společné udílení svátosti pomazání nemocných. Je doporučeno před přijetím této svátosti přijmout svátost smíření.

Noc kostelů 2021

  

Malé ohlédnutí za Noci kostelů ve farním kostele, v jejímž programu si každý určitě našel alespoň jednu činnost jemu blízkou; ať už hudbu, hru, nějaké to vzdělání v liturgických předmětech či historii kostela. Celým večerem se táhla nitka proseb těch, kteří přišli navštívit chrám, abychom z nich na závěr Noci kostelů utkali modlitbu před Nejsvětější Svátostí.

Zobrazit další fotky (30)

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (zveřejněno 8. března 2021)
 10. hodina: Bůh přijímá všechny lidi (zveřejněno 30. března 2021)
 11. hodina: Návrat do otcovského domu (zveřejněno 8. dubna 2021)
 12. hodina: Svátost smíření (zveřejněno 15. dubna 2021)
 13. hodina: O čem vypráví znamení (zveřejněno 29. dubna 2021)
 14. hodina: O čem vypráví chléb a víno (zveřejněno 10. května 2021)
 15. hodina: Kostel – Dům farní rodiny (zveřejněno 20. května 2021)
 16. hodina: Mše svatá (zveřejněno 27. května 2021)

Nově upravená opatření od 26. 4.

  

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii koronaviru, a to s platností od pondělí 26. 4. 2021.

Neplatí již omezení na 10 % kapacity kostela, ale je možno naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Zrušen je i zákaz hromadného zpěvu.

Stále platí povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a dezinfekce rukou při vstupu do kostela. 

Příprava na manželství

  

V rámci přípravy na manželství se snoubenci setkávají  s knězem na faře. Kromě toho se snoubenci mají účastnit přípravy, kterou organizuje Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Klasické přednášky na různých místech v děkanátu jsou zatím v nedohlednu, takže příprava bude probíhat on-line formou.

Veškeré potřebné informace ohledně přípravy naleznete na stránkách Centra pro rodinu (kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rozkopal, vedoucí pastoračních aktivit, tel.: 731 744 400, mail: orozkopal@prorodiny.cz)

Důležitou informací je, že je třeba se na online přípravy přihlásit (přes online formulář).

Nedělní zamyšlení / 1. neděle adventní

  

Adventní prolom 2020

Každou středu od 20.00 pořádá Liturgie.cz “bytový seminář” Prolom do adventních nedělí věnovanému liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. Cyklus Prolom se koná se od 25. 11. do 16. 12. 2020. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách  Liturgie.cz.

Aplikace Průvodce adventem

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Každý den předkládá tři záložky:

 • Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
 • Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů, nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat
 • Záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.

Dokončení opravy zavěšení zvonů

  

Zobrazit další fotky (18)

Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit opravu nového zavěšení zvonů. Zde je souhrn veškerých prací s tím spojených:

 • demontáž všech zvonů ze zvonové stolice
 • výroba a montáž nových dubových hlav včetně kování
 • výroba a montáž nových srdcí
 • zpětná instalace zvonů na stolici
 • instalace lineárních pohonů
 • instalace minutového strojku pohonu věžních hodin
 • instalace odbíjecího kladiva na jeden ze zvonů
 • instalace kabeláže včetně nové rozvodové skříně
 • instalace nových elektronických programovacích hodin do zákristie
 • instalace dálkového radiového ovládání zvonů