Vánoční bohoslužby

  
SUDICE ROHOV TŘEBOM
Úterý 24. prosince
Vigilie Slavnosti Narození Páně
22.00 20.00
Středa 25. prosince
Slavnost Narození Páně
10.00 7.00 8.30
Čtvrtek 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
8.30 10.00
Pátek 27. prosince
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
17.00 10.00
Neděle 29. prosince
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8.30 10.00
Úterý 31. prosince
Závěr občanského roku
17.30 16.00
Středa 1. ledna
Slavnost Matky Boží Panny Marie
10.00 8.30

Přehled bohoslužeb 3. adventního týdne

  
Neděle 15. prosince 3. neděle adventní
8.30 SUDICE Za + Viléma Kubného, manželku, děti, 3 zetě a rodiče, a za + Roberta Slavíka, manželku a děti
10.00 TŘEBOM Za živou rodinu, + Václava Havla, manželku a zetě Vlastislava Zedníčka
Pondělí 16. prosince 2019
17.00 ROHOV Na poděkování Bohu za kněze s prosbou o dary Ducha Svatého pro jejich službu
Středa 18. prosince 2019 Roráty
17.00 SUDICE Za Nikol Riemlovou
Čtvrtek 19. prosince 2019
17.00 ROHOV Za živé a zemřelé farníky
Pátek 20. prosince 2019 
17.00 SUDICE Za + Josefa a Viktorii Vavrovy
Sobota 21. prosince 2019 
7.00 SUDICE Bohoslužba slova (adventní příběh)
17.00 ROHOV Za + Vilibalda Hladíka (ned. 90 let), zemřelou manželku a syna
Neděle 22. prosince 4. neděle adventní
8.30 SUDICE Zakončení rorát
Za + Emila Mruzka, manželku a dva zetě
10.00 TŘEBOM Za + Hildu Kocianovou, manžela, vnuka a + Miroslava Sněhotu

Ohlášky 3. neděle adventní

  
 1. Dnešní sbírka je určena na opravy.
 2. ZMĚNA: setkání s biřmovanci (skupina mladých) bude příští týden ve středu 18. prosince v 18.00.
 3. Návštěva nemocných bude před Vánocemi ve čtvrtek nebo po osobní nebo telefonické domluvě.
 4. Příprava vánočních stromků ve farním kostele a poté potřebný úklid bude příští týden v sobotu v sobotu 21. prosince od 9 hod.
 5. Letošní téma rorát „Lukášovo pátrání po narození Ježíše“ bude zakončeno v neděli 22. prosince ve farním kostele v Sudicích při mši svaté v 8.30.
 6. Zpovídání před vánočními svátky
  • Rohov: ve čtvrtek 19. prosince od 16 hod., popřípadě i po mši svaté,
  • Sudice: v pátek 20.prosince od 15.30 do 17 hod., popřípadě také po mši svaté, a
   v sobotu 21. prosince od 14 do 16 hodin.
 7. Světlo z Betléma si bude možné převzít do svých domovů v sobotu 21. prosince v Rohově a 22. prosince v Sudicích, vždy po mši svaté.

Ohlášky 2. neděle adventní

  
 1. Adventní koncert v Sudicích: V neděli 8. prosince 2019 se v kostele v Sudicích uskuteční koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu s názvem „Advent s hlubokými žesti“ v podání Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Podrobnosti na samostatném plakátku.
 2. Misijní společenství dětí: Setkání společenství dětí bude ve čtvrtek 12. prosince od 16 hod. na faře.
 3. Rorátní bohoslužby  pro děti: Během doby adventní doby probíhají ve farním kostele v Sudicích rorátní bohoslužby s příběhem pro děti „Lukášovo pátrání po Ježíšově narození“:
  • ve středu během večerní mše svaté v 17 hod.,
  • v sobotu ráno v 7 hod. během bohoslužby slova (po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře),
  • adventní příběh čtou děti také v ostatních dnech sami doma, jednotlivé části příběhu jsou zveřejňovány postupně na farním webu v sekci RORÁTY.
 4. Adventní pouť k Panně Marii do Hrabyně: V sobotu 14. prosince se uskuteční pouť k Panně Marii do Hrabyně. Pěší pouť začne v Kravařích u fary v 10 hod. Mše svatá bude ve 14 hod. v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Hrabyni.

Ohlášky 1. neděle adventní

  
 1. Změna termínu setkání s biřmovanci (skupina mladších): Setkání je přesunuto z minulého týdne mimořádně na středu 4. prosince od 18:30.
 2. Setkání dětí se sv. Mikulášem: Ve středu 4. prosince v Sudicích a ve čtvrtek 5. prosince v kapli v Rohově (vždy po mši svaté) bude pro děti připraveno setkání se svatým Mikulášem. V Rohově pak bude také připraven další program pro děti v sále obecního úřadu.
 3. Adventní koncert v Sudicích: V neděli 8. prosince 2019 se v kostele v Sudicích uskuteční koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu s názvem „Advent s hlubokými žesti“ v podání Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Podrobnosti na samostatném plakátku.
 4. Rorátní bohoslužby  pro děti: Během doby adventní doby budou vždy ve farním kostele v Sudicích probíhat rorátní bohoslužby s příběhem pro děti:
  • ve středu během večerní mše svaté v 17 hod.,
  • v sobotu ráno v 7 hod. během bohoslužby slova (po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře).
 5. Adventní pouť k Panně Marii do Hrabyně: V sobotu 14. prosince se uskuteční pouť k Panně Marii do Hrabyně. Pěší pouť začne v Kravařích u fary v 10 hod. Mše svatá bude ve 14 hod. v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Hrabyni.
 6. Misijní přímluva: Pane, prosíme za všechny misijní země, kde lidé nemohou prožívat poklidné období příprav na tvé narození, protože jejich země je ohrožována násilím nebo společenskými boji. Dej, ať se dočkají času, kdy budou moci oslavit pokojné svátky.
 7. Misijní úkol: Modlitba u adventního věnce.

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále

  
 1. Žehnání adventních věnců: V neděli 1. prosince (a v sobotu večer v Rohově) budou během bohoslužeb požehnány adventní věnce, které si věřící mohou na bohoslužbu přinést.
 2. Změna termínu setkání s biřmovanci (skupina mladších): Ve čtvrtek 28. listopadu setkání s biřmovanci (skupina mladších) odpadá, je přesunuto mimořádně na středu 4. prosince od 18.30.
 3. Adventní koncert v Sudicích: V neděli 8. prosince 2019 se v kostele v Sudicích uskuteční koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu s názvem „Advent s hlubokými žesti“ v podání Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Podrobnosti na samostatném plakátku.
 4. Rorátní bohoslužby  pro děti: Během doby adventní doby budou vždy ve farním kostele v Sudicích probíhat rorátní bohoslužby s příběhem pro děti:
  • ve středu během večerní mše svaté v 17 hod.,
  • v sobotu ráno v 7 hod. během bohoslužby slova (po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře).
 5. Misijní přímluva: Pane, prosíme za všechny misijní oblasti, které jsou často postiženy ničivými přírodními živly. Odvrať od nich tyto pohromy a dej, aby se vždy našel dostatek těch, kdo jim může pomoci obnovit běžný život a dodá jim k tomu potřebné prostředky.
 6. Misijní úkol: Pomoc něco v domácnosti.

Setkání chrámových sborů

  
V neděli 13. října se v Hněvošicích v kostele Dobrého Pastýře sjely sbory z celého Hlučínska, aby se účastnily již po dvaadvacáté účastnily setkání sborů. Nechyběl ani náš sbor ze Sudic.

 

Misijní tvoření

  

Zobrazit další fotky (1)

V sobotu 12. října měli farníci možnost se aktivně zapojit do misijního díla prostřednictvím misijního tvoření. Vše, co se připravilo, bylo určeno k prodeji na Misijní jarmark, jehož výtěžek poputuje na podporu misií. Všem, kteří dali ruku k dílu, ať tvořením či pečením koláčů, děkujeme.

Zobrazit další fotky (2)

Ministrantská pouť

  
V sobotu 12. října se na hukvaldský hrad vypravily skupinky ministrantů z celé diecéze, aby se  účastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

Zobrazit další fotky (8)

Více fotografií ve fotogalerii ministrantů DOO

FaraFest 2019

  
V sobotu 5. října se farníci sešli u příležitosti porážky farních oveček. Nechybělo ani dobré jídlo a pití, ani hudba a zábava, ani vzácní hosté. Jen slunce se opomenulo ukázat 🙂

Zobrazit další fotky (11)