Přehled bohoslužeb 1. postního týdne

  
Neděle 18. února 2024  1. neděle postní
SUDICE 8.30 Za + Ludvíka Kašného, rodiče a příbuzné z obou stran
TŘEBOM 10.00 Za + Anežku Balarinovou, manžela, syna, zetě a příbuzné z obou stran
11.00 Pobožnost křížové cesty
ROHOV 14.00 Pobožnost křížové cesty
Pondělí 19. února 2024
ROHOV 17.00 Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
Středa 21. února 2024
SUDICE 17.00 Za + Emu Heinzovou, rodiče a sourozence
Čtvrtek 22. února 2024 Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ROHOV 17.00 Za + Jana Procházku a rodiče z obou stran
Pátek 23. února 2024 
SUDICE 17.00 Za živé a zemřelé farníky
17.45 Pobožnost křížové cesty
Sobota 24. února 2024
ROHOV 17.00 Za + Annu Kramnou, sestry a rodiče
Neděle 25. února 2024  2. neděle postní (celocírkevní sbírka na Haléř svatého Petra)
SUDICE 8.30 Za + Martu Konečnou, manžela, syna, dceru a rodiče z obou stran
TŘEBOM 10.00 Za + Felixe Döhnera, bratra a dceru
ROHOV 14.00 Pobožnost křížové cesty
PÍŠŤ 15.00 Společná farní křížová cesta pod širým nebem (areál u kostela v Píšti)

Ohlášky 1. neděle postní

  
 1. Pobožnosti křížové cesty během postní doby ve farnosti:
  • Rohov – neděle ve 14 hodin
  • Sudice – každý pátek po mši svaté
  • Třebom – neděle po mši svaté (mimo neděle, kdy bude farní křížová cesta v přírodě)
 2. Dvě neděle v průběhu postní doby bude možné prožít modlitbu křížové cesty v přírodě na různých místech mimo naši farnost, a to vždy odpoledne od 15 hod. v těchto termínech: 25. února v Píšti (areál u kostela) a 3. března v Bělském lese v Ostravě-Staré Bělé (sraz ve 14.30 na parkovišti ul. Plzeňská u zastávky Dakota – hostinec). Pro ty, kdo nemají možnost vlastní dopravy, bude na každé místo zajištěna doprava auty. Kdo by měl zájem o zajištění této dopravy autem, prosíme o zapsáni do seznamu vzadu v kostelích či kapli, abychom věděli, s kolika auty počítat.
 3. Během postní doby je možné se inspirovat ve svém postním úsilí předsevzetím (úkolem) na celý týden, které si náhodně vyberete z již připravených lístečků vzadu v kostele (zvlášť jsou pro děti i dospělé). Pokud se vám podaří předsevzetí uskutečnit, přineste další neděli lísteček zpět do kostela, a na připravenu nástěnku připevněte jeden plamínek z papíru, který odkazuje na Velikonoce, ke kterým směřujeme.
 4. V neděli 25. února při slavení 2. neděle postní bude při všech nedělních bohoslužbách celocírkevní sbírka na tzv. Haléř svatého Petra. Získané finanční prostředky slouží ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.
 5. V sobotu 9. března se uskuteční společná diecézní pouť ke sv. Hedvice do Třebnice (PL). Připomeneme si tak 850. výročí od narození patronky naší diecéze i celého Slezska. V 10.30 hod. bude společné slavení Eucharistie v bazilice sv. Hedviky a ve 14 hodin u hrobu světice modlitba a adorace Nejsvětější svátosti oltářní.
 6. Papež František 21. ledna oficiálně vyhlásil rok 2024 jako “Rok modlitby” před nadcházejícím Jubilejním rokem 2025. Rok modlitby je věnován znovuobjevení velké hodnoty a nezbytné potřeby modlitby jak v osobním životě, tak v životě církve.

Diecézní postní výzva

  
Otec biskup Martin zve všechny věřící, aby se zapojili do diecézní postní výzvy nazvané Cestou modlitby za mír ve světě postiženém válkou a za pokoj v našich rodinách a vztazích:
 • účastí na diecézní křížové cestě pod širým nebem a
 • osobní modlitbou každý den během postní doby, průběh modlitby:
  • biblický úryvek (evangelium daného dne),
  • desátek růžence na daný úmysl,
  • modlitba na úmysl svatého otce.

Rozpis společných křížových cest v přírodě a úmysly na každý den pro osobní modlitbu naleznete na létáčcích v kostele nebo na webu farnosti.

Společná setkání v postní době

  

Zveme všechny, kteří mají zájem objevit, jaké bohatství na cestě víry je postní doba, na setkání nad Písmem a cestami křesťanské víry.

Setkání se uskuteční ve středu 21. února a ve středu 13. března, vždy od 18 hodin na faře v Sudicích. Jejich tématem bude Čas postní doby – liturgické, biblické a duchovní bohatství čtyřicetidenní cesty obnovy.

 

Advent ve farnosti

  
První roráty nejen pro děti
Roráty jsme zahájily ve středu 6. prosince. Po celý advent bývají roráty pravidelně ve středu  v 17 hodin a v sobotu ráno v 7 hodin (po mši svaté jsou rodiče s dětmi zváni ke společné snídani na faře).

Zobrazit další fotky (7)

V průběhu letošního adventu se do Betléma plavíme přes přístavy štědrosti, odvahy, vděčnosti aj. Nejen pro děti je připraven příběh a „palubní lístek“ z každého přístavu, který může být motivací, jak lépe prožít a dobře naplnit adventní čas.

Setkání se svatým Mikulášem
V letošním roce jsme se s dětmi na setkání s Mikulášem v Rohově i v Sudicích pořádně připravili – tvořili jsme, luštili, skládali a poznávali, kdo to vlastně svatý Mikuláš byl.

Zobrazit další fotky (19)

Misijní odpoledne

  

Zobrazit další fotky (21)

Misijní farafest

  
Farafest 2023 nám přiblížil obtížný život v misijních zemích a nabídl ochutnávku chutí všech kontinentů.

Zobrazit další fotky (69)

Se svatými do školy

  
V sobotu 2. září se u příležitosti ukončení prázdnin uskutečnilo farní odpoledne pro rodiny s dětmi. Program začal mší svatou na poděkování za prázdniny, poté pokračoval zábavnými soutěžemi.

Zobrazit další fotky (60)

Modlitební podpora kněží aneb Adoptuj si kněze

  

Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí podpořeno Biskupstvím ostravsko-opavským se přidalo k dalším moravským diecézím v zapojení se do projektu modlitební podpory kněží naší diecéze nazvaného “Adoptuj si kněze!”
Jak se může kdokoli do projektu
zapojit?
Stačí, když kliknete na obrázek s plakátkem u příspěvku, kde najdete veškeré instrukce.

Děkujeme za Vaše modlitby. 

Návštěva v Třebomi

  

Farnost Pietrowice Wielkie zavítala v neděli 28. května v rámci svého farního putování do kostela v Třebomi. Po společné mariánské pobožnosti v kostele následovalo setkání s občerstvením v obecním domě v Třebomi.

Zobrazit další fotky (10)