Požehnání varhan a koncert v Třebomi

  

Požehnání varhan a varhanní koncert v TřebomiV neděli 5. února 2023 v 15 hod. se v kostele v Třebomi uskuteční slavnostní požehnání nově opravených varhan a poté varhanní koncert varhaníků (nejen) našich farností.

Z varhaníků vystoupí: Inge Diatková, Martin Stanke, Petr Němec, zpěv: Františka Diatková
Jako hosté se představí: Petr Strakoš jh., Mariusz Wycisk jh. a další.
Zazní vybrané skladby od baroka až po romantismus.

Po skončení programu v kostele jsou všichni posluchači koncertu srdečně zváni k setkání s malým občerstvením v sále Obecního domu v Třebomi.

Přehled úmyslů 4. týdne v mezidobí

  
Neděle 29. ledna 2023 4. neděle v mezidobí
SUDICE 8.30 Za + Marii Halfarovou, manžela a rodiče z obou stran
TŘEBOM 10.00 Za + Heřmana Stříbného
Pondělí 30. ledna 2023 Památka sv. Jana Boska, kněze
ROHOV 17.00 Za + Vlastimila Hilšera, rodinu Hilšerovou a Halfarovou
Středa 1. února 2023 Den vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti
SUDICE 17.00 Za nová kněžská a řeholní povolání
Čtvrtek 2. února 2023 Svátek Uvedení Páně do chrámu
SUDICE 18.00 Za živé a zemřelé farníky
Pátek 3. února 2023 Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
SUDICE 17.00 Za zemřelého manžela a příbuzné
Sobota 4. února 2023
ROHOV 17.00 Za + Annu Kramnou, sestry a rodiče
Neděle 5. února 2023 5. neděle v mezidobí
SUDICE 8.30 Za + Leo Halfara, sourozence a rodiče
TŘEBOM 10.00 Za + Jana Hartmanna, manželku a děti

Ohlášky 4. neděle v mezidobí

  
  1. V pátek po večerní mši svaté od 18 hod. jste v níže uvedených termínech zváni k setkání, vzpomínkám a dialogu k těmto tématům:
    • 3. února : Varhany, hudba a zpěv v našich farnostech
    • 17. února: Německý řád – historie a současnost
    • 3. března: Moravci – katolické obyvatelstvo pruského Slezska
  2. V den slavení svátku Uvedení Páně do chrámu budou v úvodu bohoslužby požehnány rozsvícené svíce, které si věřící mají na bohoslužbu přinést. Žehnání svící proběhne také v úvodu mše svaté v neděli 5. února v Třebomi.
  3. V den památky sv. Blažeje – v pátek 3. února – se bude věřícím po mši svaté udělovat Svatoblažejské požehnání. V Rohově bude možné toto požehnání přijmout v sobotu 4. února a v Třebomi v neděli 5. února.
  4. V pátek 3. února (v rámci pravidelného dne modliteb za naši farnost) po mši svaté bude mít mládež připravenou adoraci s písněmi chval před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní uzavřenou svátostným požehnáním.

Vánoční koncert

  
V závěru vánoční doby, v neděli o svátku Křtu Páně, se  v kostele v Sudicích uskutečnil vánoční koncert Pěveckého sboru Cantabile.

Zobrazit další fotky (16)

Pouť do Krzanowic

  
Ve čtvrtek 29. prosince jsme se vydali na malou pěší pouť z Rohova do Krzanowic (cca 4,5 km) k prohlídce tamního betléma ve farním kostele sv. Václava.

Zobrazit další fotky (31)

Misijní tvoření

  
V sobotu 15. října se uskutečnilo na faře v Sudicích již pravidelné misijní tvoření. Kromě nedělní sbírky tak bude možné na misie přispět zakoupením malých dárků a drobností na Misijním jarmarku v Sudicích a v Třebomi v neděli 23. října po skončení mše svaté.

Zobrazit další fotky (23)

FaraFest 2022

  

Zobrazit další fotky (48)

Farní odpoledne pro děti

  
V sobotu 3. září se u příležitosti ukončení prázdnin uskutečnilo farní odpoledne pro děti s názvem Ve škole nejsme sami, Pán Ježíš je s námi. Program začal ve 14 hodin v kostele v Sudicích mší svatou na poděkování za prázdniny a požehnáním aktovek. Odpoledne poté pokračovalo zábavným programem plným soutěží pro děti ve farním areálu. Nakonec se dostalo i na opékání špekáčků.

Zobrazit další fotky (41)

Den otevřené fary

  
V neděli 21. srpna mezi 15.–17. hodinou bylo možné si na faře v Sudicích prohlédnout vše, co se díky štědrým darům farníků mohlo v pastoračních prostorách fary opravit. Kromě prohlídky byla k dispozici farní “kavárna” s chutnou kávou i s něčím dobrým k zakousnutí.

Zobrazit další fotky (2)

Farní pouť na Vranov

  
V sobotu 16. července jsme se vydali s farníky na Vranov, abychom společně s o. Karlem oslavili jeho životní jubileum a poděkovali za dar života.

Zobrazit další fotky (48)