Přehled bohoslužeb 16. týdne v mezidobí

  
Neděle 21. července 2019  16. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Josefa Konečného, manželku, syna, dceru a vnuka Bohumila
10.00 TŘEBOM Za + Jana Stříbného, manželku a rodiče
Pondělí 22. července 2019  Svátek sv. Marie Magdalény
18.00 ROHOV Za duše zemřelých dárců mešních fundací
Středa 24. července 2019
18.00 SUDICE Za + Jožku Němce, bratra a rodiče
Čtvrtek 25. července 2019  Svátek sv. Jakuba, apoštola
18.00 SUDICE Za + Kurta Matisska, manželku, syna, rodiče a sourozence z obou stran
Pátek 26. července 2019  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
18.00 ROHOV Za živé a zemřelé farníky
Sobota 27. července 2019  Památka sv. Gorazda a druhů
18.00 ROHOV Za maminky a babičky z Rohova
Neděle 28. července 2019 17. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za živou rodinu
10.00 TŘEBOM Za + Antonína Egerta, manželku a rodiče

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem

  

Stovky dětí dorazily v pondělí 1. července na Prašivou na Diecézní pouť dětí s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Po mši svaté se malí poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství připravilo program. Setkání finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Zobrazit další fotky (29)

Letošní setkání dostalo název „U pramene živé vody“ a mělo dětem přiblížit vodu jako zdroj a podmínku života, základní lidské právo, ke kterému ale všichni lidé na světě nemají stejný přístup a mnozí trpí jeho nedostatkem. Děti měly přímo na Prašivé na 26 stanovištích příležitost se o vodě dozvědět mnoho nového a také poznat a zakusit bohatství, které voda v sobě skrývá.

Inspirací pro toto téma bylo vyhlášení Mimořádného misijního měsíce papežem Františkem pod názvem Pokřtěni a posláni. Katechetické a pedagogické centrum proto připravilo program vodě s odkazem na svátost křtu, který křesťany spojuje, uschopňuje a vybízí k aktivnímu jednání a angažovanosti ve světě a společnosti.

převzato ze stránek DIecéze ostravsko-opavské
více fotografií viz Člověk a víra (Jan Cinciala): mše svatá / program na Prašivé

 

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

  
  1. Zveme všechny na diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé v pondělí 1. července. Kdo by měl zájem jet autobusem, může se přihlásit u Pavly Němcové. Odjezd autobusu v 7.30 ze Sudic z autobusové zastávky a asi v 7.40 z Rohova od školky.
  2. Výzva podílet se na liturgií službou lektora (čtení). Službu má na starosti Eda Hluchník.
  3. Zájemci o svátost biřmování se mohou nahlásit v sakristii. Biřmování bude v naší farnosti v roce 2020 (v červnu nebo říjnu), dle možností našich biskupů. Příprava bude probíhat během příštího školního roku.

Ministrantský výlet

  

V pondělí 24. června se ministranti vypravili na výlet. Čekal je lanový svět zvaný Tarzánie a Stezka Valašska (dlouhá 610 m, její součástí je skleněná vyhlídková plošina, lanový himalájský chodník či trampolínový svět).

Zobrazit další fotky (8)

Fotky z výletu ke stažení

První svaté přijímání v Sudicích

  
V sobotu 25. května 2019 slavily děti ve farním kostele svátost smíření.

Zobrazit další fotky (2)

Následující den pak přistoupily k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (3)

Pouť do Koclířova

  

Malé ohlédnutí za společnou poutí s farností Opava Panny Marie do Koclířova, která se konala v sobotu 6. dubna 2019.

Zobrazit další fotky (17)

Under 15

  

Ministranti z naší farnosti se v sobotu 9. března poprvé účastnili již tradičního turnaje ve florbalu v Šilheřovicích, který organizuje Ministrantská florbalová liga.

Zobrazit další fotky (12)