Přehled bohoslužeb 3. týdne v mezidobí

  
Neděle 26. ledna 2020 3. neděle v mezidobí (Neděle Božího slova)
8.30 SUDICE Za + Leo Halfara a rodiče z obou stran
10.00 TŘEBOM Na poděkování za dar zdraví
Pondělí 27. ledna 2020
17.00 ROHOV  Za + Adolfa Švana, manželku, děti a příbuzné
Středa 29. ledna 2020
17.00 SUDICE Za + Josefa Viležicha a rodiče z obou stran
Čtvrtek 30. ledna 2020
17.00 ROHOV Za + Bertu Nevřelovou, manžela a rodiče
Pátek 31. ledna 2020 Památka sv. Jana Boska, kněze
17.00 SUDICE Na poděkování za dar života a povolání
Sobota 1. února 2020
17.00 ROHOV Za + Annu Němcovou (1. výročí úmrtí), manžela, syna a rodiče z obou stran
Neděle 2. února 2020 Svátek Uvedení Páně do chrámu
8.30 SUDICE Za + Lucii Baránkovou, manžela, sourozence a rodiče
10.00 TŘEBOM Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovou a Těleckou

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

  
 1. Ve středu 29. ledna 2020 od 18 hod na faře v Sudicích proběhne další setkání rodičů dětí, které letos poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 2. Sobota 1. února 2020 je dnem vzájemné modlitby farnosti Sudice a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
  • V AKS Olomouc se v tomto akademickém roce připravuje: 21 bohoslovců za tři diecéze, 4 bohoslovci za DOO + 1 v Římě a 1 v Irsku, 2 kandidáti by měli v červnu přijmout kněžské svěceníPo večerní mši svaté v Rohově bude krátká adorace a modlitba za bohoslovce.
  • Růženec přede mši svatou bude za nová povolání ke kněžství a po mši svaté bude společná adorace za bohoslovce a nová povolání.
 3. Ve středu 5. února 2020 proběhne na faře od 18 hod. setkání ekonomické rady farnosti.
 4. Úklid vánoční výzdoby v kostele bude v sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu, tj. 8. února.
 5. Příští neděli slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. Hromnice. Na začátku bohoslužeb (v sobotu večer a v neděli) budou posvěceny svíčky „hromničky“. Je dobré si na bohoslužbu svíčky přinést.
 6. Misijní přímluva: Prosíme tě, Pane, aby byl dostatek těch, kteří budou ochotni v misijních zemích zvěstovat Boží slovo, aby se tak evangelium dostalo do všech míst světa.

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

  
 1. Setkání různých skupin z farnosti na faře:
  • Starší skupina biřmovanců – čtvrtek 23. ledna 2020 od 18.30 (skupina je otevřená všem, kteří chtějí prohloubit své poznání pravd víry a Písma svatého).
  • Misijní klubko dětí – v pátek 24. ledna 2020 od 15 hodin
  • Rodiče dětí, které přistoupí k 1. svatému příjímání – středa 29. ledna 2020 od 18 hod.
  • Ekonomická rada farnosti – středa 5. února 2020 od 18.00 hod.
 2. V pátek 31. ledna 2020 od 18.30 se v Třebomi v prostorách nového obecního domu uskuteční Farní společenský večer. Lístky jsou nyní již vyprodány.
 3. Úklid vánoční výzdoby v kostele bude první sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu 8. února.
 4. Misijní přímluva: Prosíme tě, Pane, za stále lepší vzájemnou spolupráci všech křesťanských církví na pomoci těm nejpotřebnějším. 

Ohlášky Svátek Křtu Páně

  
 1. Příští týden proběhne sbírka na opravy.
 2. Dnes odpoledne (12. ledna 2020) se ve farním kostele v Sudicích od 16 hodin uskuteční Novoroční koncert pěveckého sboru Cantabile Hranice. Zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Na varhany doprovodí Petr Němec.
 3. Ve čtvrtek 16. ledna 2020 bude od 18:00 setkání mladší skupiny biřmovanců. Skupina starších, která je otevřená všem zájemcům o prohloubení poznání pravd víry a Písma svatého bude ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 18.30 na faře.
 4. Ve středu 29. ledna 2020 od 18 hod na faře v Sudicích proběhne další setkání rodičů dětí, které letos poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 5. Sbírka Jesliček bude určena pro Nadační fond Betlém nenarozených, podporující těhotné ženy v tísni. Pomáhá jim vytvářet zázemí, aby mohly donosit a porodit své dítě.
 6. V pátek 31. ledna 2020 od 18:30 se v Třebomi v prostorách nového obecního domu uskuteční Farní společenský večer. Každý všední den je možné rezervovat místa u Pavly Němcové osobně nebo na tel.: 776 076 116 v čase od 15 do 17 hod. Cena lístku je 100 Kč.
 7. Úklid vánoční výzdoby v kostele bude první sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu 8. února.
 8. Misijní přímluva: Prosíme tě, Pane, za ty, kdo tě nemají možnost více poznávat ve farním společenství při slavení eucharistie, protože v oblastech, kde žijí často nemůže být sloužena mše svatá ať už z důvodu nedostatku kněží nebo obtížné společenské situace.

Lukášovo pátrání aneb Roráty 2019

  

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.

První adventní týden:


Druhý adventní týden:


Třetí adventní týden:


Zakončení rorát:

 

Setkání chrámových sborů

  
V neděli 13. října se v Hněvošicích v kostele Dobrého Pastýře sjely sbory z celého Hlučínska, aby se účastnily již po dvaadvacáté účastnily setkání sborů. Nechyběl ani náš sbor ze Sudic.

 

Misijní tvoření

  

Zobrazit další fotky (1)

V sobotu 12. října měli farníci možnost se aktivně zapojit do misijního díla prostřednictvím misijního tvoření. Vše, co se připravilo, bylo určeno k prodeji na Misijní jarmark, jehož výtěžek poputuje na podporu misií. Všem, kteří dali ruku k dílu, ať tvořením či pečením koláčů, děkujeme.

Zobrazit další fotky (2)

Ministrantská pouť

  
V sobotu 12. října se na hukvaldský hrad vypravily skupinky ministrantů z celé diecéze, aby se  účastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

Zobrazit další fotky (8)

Více fotografií ve fotogalerii ministrantů DOO

FaraFest 2019

  
V sobotu 5. října se farníci sešli u příležitosti porážky farních oveček. Nechybělo ani dobré jídlo a pití, ani hudba a zábava, ani vzácní hosté. Jen slunce se opomenulo ukázat 🙂

Zobrazit další fotky (11)

Děkujeme se sv. Františkem

  

Poslední prázdninová neděle se nesla v duchu vděčnosti za uplynulé dva měsíce. Vzorem vděčnosti nám byl sv. František se svým Chvalozpěvem stvoření. Po mši svaté na poděkování za prázdniny čekal na farní zahradě děti i dospělé program plný her a zábavy.

Zobrazit další fotky (32)