Přehled úmyslů 6. velikonočního týdne

  
Neděle 22. května 2022 6. neděle velikonoční (sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům)
8.30 SUDICE Za + Fortunata Kubného, manželku a rodiče z obou stran
10.00 TŘEBOM Za + Jiřího Diatku
Pondělí 23. května 2022
18.00 ROHOV Za + Jana Černého, sestru, bratra a rodiče z obou stran
Středa 25. května 2022
18.00 SUDICE Za + Richarda Komárka, maminku a zem
Čtvrtek 26. května 2022  Slavnost Nanebevstoupení Páně
16.30 TŘEBOM Za + Josefa a Elfriedu Kremserovou a sourozence z obou stran
18.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Pátek 27. května 2022
18.00 SUDICE Za + Traudu a Maxe Kašné a dcery
Sobota 28. května 2022
17.00 ROHOV Za + Huberta Kubného, manželku, sourozence a rodiče z obou stran
Neděle 29. května 2022 7. neděle velikonoční, slavnost prvního svatého přijímání
8.30 TŘEBOM Za + Jiřího Stankeho
10.00 SUDICE Za děti, které poprvé přistupují ke svatému přijímání, a jejich rodiny

Ohlášky 6. neděle velikonoční

  
 1. Úmysly bohoslužeb na druhou polovinu roku 2022 (tj. červenec–prosinec 2022) bude možné zapisovat od přelomového týdne konce měsíce května a počátku června.
 2.  V pátek 10. června bude farní kostel v Sudicích zapojen do celonárodního projektu Noc kostelů. Kostel bude otevřen až do 22.30. Součástí programu bude:
  • zpřístupnění sakristie kostela, kde budou vystavena liturgická roucha a předměty potřebné ke slavení mše svaté
  • přednáška o historii farního kostela se zaměřením na dílo Johanese Bochenka (jeho největší sbírka obrazů je v sudickém kostele)
  • možnost výstupu ke zvonům na věž kostela
  • seznámení s varhanami sudického kostela
  • možnost zapsat přímluvnou modlitbu (všechny budou předneseny při adoraci na závěr Noci kostelů v ca 22 hod.)
  • doprovodný program pro děti
  • povídání na téma:
   • Být knězem a řeholníkem i v dnešní době?
   • Chléb a víno ke slavení mše svaté (ochutnávka mešních vín)

Farní večer 2022

  

Zobrazit další fotky (43)

Křížová cesta Sudicemi

  

O třetí neděli postní se uskutečnila okolím Sudic křížová cesta za mír ve světě. Každý účastník křížové cesty ale mohl přijít také s vlastním úmyslem, který jsme pak nesli spolu s křížem během celé křížové cesty.

Zobrazit další fotky (59)

Jak se žije v semináři?

  

Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti.

Po adoraci a modlitbě za bohoslovce se v sále na faře konalo setkání s o. Janem, o. Lukášem, o. Jakubem a jáhnem Karlem, kteří nám přiblížili  „Jak se žije a studuje v kněžském semináři“. 

Zobrazit další fotky (8)

 

Misijní jarmark

  
V rámci přípravy na Misijní jarmark se uskutečnilo v sobotu 9. října společné vyrábění a tvoření. Všem, kteří se tvoření zúčastnili, děkujeme.

Zobrazit další fotky (12)

Misijní jarmark se uskuteční v den slavení Misijní neděle 24. října 2021 po mši svaté v Sudicích i Třebomi. Zájemci mohou vyrábět drobné dárky i doma a přinést je přímo na misijní jarmark.  Nákupem výrobků pak lidé přispějí do sbírky na Papežská misijní díla.

FaraFest 2021

  

Zobrazit další fotky (29)

Prázdniny v Římě se špetkou liturgie a vůní kávy

  
Na neděli 19. září si Verunka a Adélka připravily (nejen) povídání o svém putování po Římě, které na konci srpna uspořádal Institut pro liturgickou formaci ČBK.

Zobrazit další fotky (7)

Noc kostelů 2021

  

Malé ohlédnutí za Noci kostelů ve farním kostele, v jejímž programu si každý určitě našel alespoň jednu činnost jemu blízkou; ať už hudbu, hru, nějaké to vzdělání v liturgických předmětech či historii kostela. Celým večerem se táhla nitka proseb těch, kteří přišli navštívit chrám, abychom z nich na závěr Noci kostelů utkali modlitbu před Nejsvětější Svátostí.

Zobrazit další fotky (30)

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (zveřejněno 8. března 2021)
 10. hodina: Bůh přijímá všechny lidi (zveřejněno 30. března 2021)
 11. hodina: Návrat do otcovského domu (zveřejněno 8. dubna 2021)
 12. hodina: Svátost smíření (zveřejněno 15. dubna 2021)
 13. hodina: O čem vypráví znamení (zveřejněno 29. dubna 2021)
 14. hodina: O čem vypráví chléb a víno (zveřejněno 10. května 2021)
 15. hodina: Kostel – Dům farní rodiny (zveřejněno 20. května 2021)
 16. hodina: Mše svatá (zveřejněno 27. května 2021)