Přehled bohoslužeb 1. týdne v mezidobí

  
Neděle 13. ledna 2019  Svátek Křtu Páně
8.30 SUDICE Za + Ludvíka Kašného a otce
10.00 TŘEBOM Za + Karla Říčného, rodiče a zemřelého vnuka Tomáška
Pondělí 14. ledna 2019 
17.00 SUDICE Za + Rudolfa Plačka, rodiče, rodinu Václavikovou a příbuzné
Středa 16. ledna 2019  
17.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Čtvrtek 17. ledna 2019 Památka sv. Antonína, opata
17.00 ROHOV Za + Františka Hanzlíka, manželku a děti
Pátek 18. ledna 2019 Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
17.00 SUDICE Na poděkování za 80. let života
Sobota 19. ledna 2019  
17.00 ROHOV Za + Adolfa a Antonii Švanovy, děti a příbuzné
Neděle 20. ledna 2019  2. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Antonína Kománka, snachu a rodiče
10.00 TŘEBOM Za + Annu a Jürgena Brackmanovy, Josefa Ziranku a manželku

Ohlášky – Svátek Křtu Páně (13. 1. 2019)

  
 • V pátek 18. ledna památka slavíme Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Setkání rodičů dětí, kteří se připravují na první svaté přijímání
  • ve středu 23. ledna 2019 od 18 hod. na faře

Adventní hudební pásmo

  

Kněžská gregoriánská schola nabídla 9. prosince hned dvojí možnost rozjímat o událostech vtělení Božího Syna, zastavit se a nechat se oslovit radostí z očekávání narození Mesiáše a toho, co člověku tento Boží vstup do lidských dějin přinesl.

Zobrazit další fotky (4)

Hudební pásmo latinských písní, hymnů a antifon pro dobu adventní uvedla Kněžská gregoriánská schola nejprve v 15.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích u Hlučína a poté v 18.00 v kostele Jana Křtitele v Sudicích.

Po koncertě bylo možné zakoupit si CD Stella Matutina, které Kněžská gregoriánská schola nahrála v červnu 2016 v kostele sv. Václava v Ostravě.

Ohlášky 2. vánoční týden (30. prosince 2018)

  
 1. Příští týden při slavnosti Zjevení Páně – při všech bohoslužbách – žehnání vody, kadidla a křídy.
 2. Tříkrálová sbírka proběhne v Sudicích i v Rohově v sobotu 5. ledna 2019, dobrovolníci do skupinek koledníků v Sudicích se mohou přihlásit u p. Evy Halfarové.
  • Požehnání koledníkům bude v Sudicích při bohoslužbě v pátek 4. ledna,
   v Rohově v sobotu v 9.00 v kapli v Rohově.
 3. Pozvánky:
  • Novoroční koncert Petra Němce a studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v kostele v Sudicích v neděli 13. 1. 2019 v 16 hod.

Ohlášky 3. neděle adventní (16. prosince)

  
 1. Během doby adventní probíhají ve farnosti roráty (tematicky zaměřené pro rodiny s dětmi). Vždy ve farním kostele v Sudicích:
  • ve středu při večerní bohoslužbě v 17 hod.
  • v sobotu ráno v 7 hod. jako rorátní bohoslužba slova, po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře.
  • roráty budou ukončeny při bohoslužbě v Sudicích v neděli 23. 12. v 8:30
 2. Děti ze 3. třídy zítra (pondělí 17. 12.) nebudou mít hodinu náboženství.
 3. Zpovídání před vánočními svátky:
  • ROHOV: ve čtvrtek od 16 hod., popřípadě i po mši svaté
  • SUDICE:
   • v pátek 21. 12. od 15. do 17. hod., popřípadě také po mši svaté
   • v sobotu 22. 12. od 13. do 16. hod.
 4. Návštěva nemocných farníků (zájemce nahlaste v sakristii) – ve středu 19. prosince příštího týdne v dopoledních hodinách nebo po individuální domluvě.
 5. Prosba o pomoc s přípravou vánočních stromků a betléma ve farním kostele v Sudicích, příští sobotu 22. prosince od 9 hod.
 6. Děti naší farnosti zvou v neděli 30. prosince 2018 v 16 hod. na divadelní scénku „Vánoční jesličky“ ve farním kostele sv. Jana Křtitele.
 7. Příští týden bude sbírka určena na opravy.

Ohlášky 2. neděle adventní (9. prosince 2018)

  
 1. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze.
 2. Pohřeb v pondělí 10.12.: František Němec
 3. Během doby adventní budou ve farnosti probíhat roráty (tematicky zaměřené pro rodiny s dětmi). Vždy ve farním kostele v Sudicích:
  • ve středu při večerní bohoslužbě v 17 hod.
  • v sobotu ráno v 7 hod. jako rorátní bohoslužba slova, po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře.
 4. Pozvánky:
  • Adventní hudební pásmo gregoriánského chorálu – v neděli 9. prosince 2018 v 18 hod. v kostele v Sudicích, Kněžská gregoriánská schola
  • Koncert Evy Dřízgové a pěveckého sboru Ondrášek – v pátek 14. prosince v 18 hod v kostele v Sudicích. Mše svaté budou v daný týden prohozeny – ve čtvrtek 13. prosince bude mše svatá v Sudicích a v pátek 14. prosince v Rohově.

Ohlášky 1. neděle adventní (2. prosince 2018)

  
 1. Během doby adventní budou probíhat ve farnosti probíhat rorátní bohoslužby (tematicky zaměřené pro rodiny s dětmi). Vždy ve farním kostele v Sudicích:
  • ve středu při večerní bohoslužbě v 17 hod.
  • v sobotu ráno v 7 hod. jako rorátní bohoslužba slova, po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře.
 2. V sobotu budeme slavit Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – roráty budou tento den spojeny se mší svatou v 7 hod.
 3. Pozvánky:
  • Adventní pouť do Hrabyně 8. prosince.
   Pěší pouť začíná v Kravařích v 10 hod., je možné se zúčastnit jen mše svaté ve 14 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni. Zve mládež děkanátu Hlučín.
  • Adventní hudební pásmo gregoriánského chorálu v neděli 9. prosince 2018 v 18 hod. v kostele v Sudicích, Kněžská gregoriánská schola
  • Koncert Evy Dřízgové a pěveckého sboru Ondrášek v pátek 14. prosince v 18 hod v kostele v Sudicích. (mše svaté budou v daný týden prohozeny – ve čtvrtek bude mše svatá v Sudicích a v pátek v Rohově)

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále (34. týden v mezidobí)

  
 1. Sbírka tuto neděli 25. listopadu je určena na opravy.
 2. V zákristii je možné zapisovat úmysly bohoslužeb na příští rok
  (zatím do konce června, kromě výročí).
 3. Příští neděli vstoupíme do doby adventní, při všech bohoslužbách bude požehnání adventních věnců, které můžete na bohoslužbu přinést.
 4. Během doby adventní budou ve farnosti probíhat roráty (tematicky zaměřené pro rodiny s dětmi). Vždy ve farním kostele v Sudicích:
  • ve středu při večerní bohoslužbě v 17 hod.
  • v sobotu ráno v 7 hod. jako rorátní bohoslužba slova, po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře.

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

  

V týdnu od 19.  do 23. listopadu bude P. Aleš Písařovic na exerciciích, nebude tedy ve farnosti přítomen:

 • mše svaté budou slouženy v obvyklých časech,
 • v případě zařízení pohřbu se obracejte na P. Lesława Mazurowského (faráře z Bolatic): tel. 731 625 635,
 • ostatní záležitosti prosím řešte v týdnu od 26. listopadu.