Přehled bohoslužeb 24. týdne v mezidobí

  
Neděle 16. září 2018 24. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Annu a Josefa Moravcovy, rodiče z obou stran a za sourozence
10.00 TŘEBOM Za + Hildu Kocianovou, manžela, vnuka a za + Miroslava Sněhotu
Pondělí 17. září 2018
17.00 SUDICE Za + Adolfa Mruzka a manželku
Středa 19. září 2018
17.00 SUDICE Za + Viléma Kučeju, rodiče z obou stran a příbuzné
Čtvrtek 20. září 2018 Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, Pavla Ha-sanga a druhů, mučedníků
17.00 ROHOV Za + Karla Halfara, děti, rodiče, příbuzné a přátelé
Pátek 21. září 2018 Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17.00 SUDICE Za + Miroslava Frydrycha a rodiče z obou stran
Sobota 22. září 2018
15.00 ROHOV Na poděkování za 40 let od vzniku Rohovanky
Neděle 23. září 2018 25. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Jana Halfara a rodiče z obou stran
10.00 TŘEBOM Za + rodinu Stružovou

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

  
 1.  V sobotu 15. září se v Rohově uskuteční DOŽINKOVÉ ODPOLEDNE:
  • začátek ve 14 hod.: mše svatá na poděkování za úrodu v kapli sv. Petra a Pavla
  • v 15 hod. průvod
  • v 16 hod. zahájení programu v areálu CVA „Na skládce“
  • v 17 hod. program pro děti
 2. V příštím týdnu začíná výuka náboženství dle rozvrhu.
 3. Pozvánky:
  • v rámci SHF se uskuteční v úterý 11. září 2018 v 18.00 v kostele v Sudicích
   varhanní koncert, při kterém vystoupí varhanice, zpěvačka a skladatelka Katta
   (Kateřina Chroboková).
  • v souvislosti se svátkem Povýšení svatého kříže jste zváni na odpust do Velkých Petrovic:
   • ve čtvrtek 13. 9. program od 16 hod. (průvod z farního kostela), v 17 hod. mše svatá v kostele Svatého kříže
   • v pátek 14. 9. hlavní pouť, program začíná mši svatou v 8 hod. a v 10.30 hod.
  • 14. prajzská pouť do Rud u Ratiboře – v sobotu 22. září 2018, program, informace k přihlášení na plakátcích

Ohlášky 21. týden v mezidobí

  
 1. Sbírka na opravy minulou neděli 19. srpna vynesla: v Rohově a Sudicích (na opravu vitráží v kostele sv. Jana Křtitele): 13.949 Kč, v Třebomi (na opravu fasády kostela): 2.471 Kč.
  Upřímné díky za velkou štědrost a každý peněžní dar.
 2. Od pondělí 3. září budou bohoslužby slouženy pravidelně navíc i v pondělí v kapli v Rohově vždy v 17 hodin. Na tyto dny je také možné zapsat úmysly.
 3. Příští neděli 2. září bude mše svatá v Sudicích i v Třebomi spojená s požehnáním školákům, studentům a pedagogům do nového školního roku.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

  
 1. Restaurování vitráží v presbytáři kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích:
  v příštím týdnu budou dokončeny práce  s vyjmutím vitráže a nahrazení dočasnou výplní. Farnost získala na dvě vitráže dotaci z obce ve výši 200.000 Kč a z Ministerstva kultury částku 57.000 Kč. Na zbylé vitráže bude možné čerpat dotaci 691.389 Kč z Ministerstva zemědělství.  Farnost se na projektu podílí částkou 296.310 Kč.
 2. Farnost Třebom získala z Ministerstva zemědělství dotaci na II. etapu opravy a nátěru fasády kostela sv. Jiří ve výši 270.245 Kč. Celková částka opravy činí 386.065 Kč. Farnost se finančně podílí částkou 115.820 Kč.
 3. Příští neděli bude v Rohově a Sudicích sbírka na opravu vitráží kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích.
 4. V Třebomi bude příští neděli sbírka na opravy farního kostela.

Svatováclavský hudební festival

  

V rámci SHF vystoupí v  kostele v Sudicích 11. září 2018 v 18.00 varhanice, zpěvačka a skladatelka Katta.

Katta (Kateřina Chroboková) je mezinárodně úspěšnou varhanicí a cembalistkou. Vedle interpretace v oblasti klasické hudby vytváří i autorskou hudbu, ve které originálně kombinuje zvuk klasických varhan s elektronikou a zpěvem.

Program Svatováclavského hudebního festivalu 2018 naleznete na stránkách festivalu.

 

SHF 2016

  

Zobrazit další fotky (9)

Prázdniny 2016

  

Zobrazit další fotky (30)

Turzovka 2015

  

Zobrazit další fotky (16)

Ministrantský večer

  

V sobotu 15. 8. 2015 o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se otevřela nová společenská místnost na faře v Sudicích. Prvními hosty nového zařízeni byli ministranti naši farnosti. Na pozvání kladně odpověděly téměř dvě desítky kluků a holek.  Cele setkání doprovázela modlitba, opékání klobásek, společné soutěže, hry a na konec společné foto.

Nová místnost vznikla v průběhu letošních velkých prázdnin. Máme zde nové lavice a židle. Bude tady probíhat příprava na biřmováni,  schůzky pro ministranty, formační setkání pro dospělé a mnoho jiných pravidelných a sporadických akci.

Tábor pro ministranty

  

Zobrazit další fotky (9)

Ve dnech 3.–7. srpna 2015 ministranti z farnosti Sudice v doprovodu  našeho faráře Otce Jacka prožili svůj prázdninový tábor v polských Beskydech. Moderní ubytování a strava byly zajištěny v salesiánském poutním domě pro mládež ve Szczyrku. Každý den jsme začínali slavením mše svaté, kde jsme mohli naslouchat Božímu Slovu a přijmout v Eucharistii Ježíše, který nás doprovázel po celý den. V závěru dne jsme se dívali na film Ježíš a pak jsme diskutovali jaký On vlastně je. Ministrant má totiž sloužit Kristu a právě proto musí Mu neustále naslouchat a poznávat Ho.

Pokračování textu