Přehled bohoslužeb 25. neděle v mezidobí

  
Neděle 21. září 2019 25. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Na poděkování Bohu za 80. let života s prosbou o požehnání pro živou rodinu
10.00 TŘEBOM Za + rodinu Stružovou
Pondělí 23. září 2019 Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18.00 ROHOV Za duše zemřelých dárců mešních fundací
Středa 25. září 2019
18.00 ROHOV Za + rodinu Gřunovou a Kawanovou
Čtvrtek 26. září 2019
18.00 SUDICE Za + Miroslava Friedricha a rodiče z obou stran
Pátek 27. září 2019  Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18.00 SUDICE Za + Markétu Němcovou a rodiče z obou stran
Sobota 28. září 2019 Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
8.30 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
10.00 TŘEBOM Za + Franze Ziranku, manželku, a rodiče Theodora a Hedviku Zirankovy
11.30 SUDICE Církevní sňatek: Michaela Leciánová a Ondřej Hluchník (obřad beze mše sv.)
18.00 ROHOV Za + Ervina Slaninu a manželku 
Neděle 29. září 2019  26. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Ludmilu a Herberta Hluchníkovy, syna, snachu a rodiče
10.00 TŘEBOM Za zemřelého manžela (nedožitých 80. let) a za živou rodinu

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na opravy.
 2. Dnes (neděle 22. září) zde ve farním kostele v 11.15 přijme křest Václav Baránek.
 3. Ještě jednu následující neděli bude v Sudicích a v Třebomi probíhat cyklus mší svatých s výkladem (komentářem) gest, postojů, úkonů a předmětů souvisejících se slavením mše svaté.
 4. Příprava na biřmování začne v měsíci říjnu, pravidelná setkání budou probíhat jednou za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od 18 hod. (bohoslužby ve všední dny budou od října do dubna v 17 hod.) Skupina dospělých se bude scházet také jednou za čtrnáct dní, a to v pátek.
 5. Pozvánka na farní odpoledne pro všechny u příležitosti porážky farních oveček – FaraFest 2019 bude v sobotu 5. října od 14 hod. v areálu fary.

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na církevní školy. Příští týden bude sbírka na opravy.
 2. Ještě dvě následující neděle bude v Sudicích a v Třebomi probíhat cyklus mší svatých s výkladem (komentářem) gest, postojů, úkonů a předmětů souvisejících se slavením mše svaté.
 3. Dnes 15. září 2019 se v německém Limburgu uskuteční blahořečení P. Richarda Henkese SAC. TV Noe bude vysílat přímý přenos beatifikační bohoslužby od 14 hod. Od 13 hod. nabízí TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese.
 4. Ve středu 18. září v 18 hod. bude ve farním kostele v Sudicích v rámci Svatováclavského festivalu koncert Krásy barokní Anglie. Budou přehozeny bohoslužby v Sudicích a Rohově.
 5. Úklid kostela ve čtvrtek 19. září v 8 hod. má I. skupina ze Sudic.
 6. V sobotu 21. září bude v Rohově mše svatá ve 14 hod. dožínková bohoslužba (s poděkováním za úrodu), po ní program dožínkového odpoledne pořádaný obcí Rohov.
 7. V sobotu 21. září 2019 se uskuteční 15. prajzská pouť do Rudy u Ratiboře. Podrobnosti naleznete na plakátku.
 8. Příprava na biřmování začne v měsíci říjnu, pravidelná setkání budou probíhat jednou za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od 18 hod. (bohoslužby ve všední dny budou od října do dubna v 17 hod.) Skupina dospělých se bude scházet také jednou za čtrnáct dní, a to v pátek.
 9. Pozvánka na farní odpoledne pro všechny u příležitosti porážky farních oveček – FaraFest 2019 bude v sobotu 5. října od 14 hod. v areálu fary.

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

  
 1. Příští týden v pátek 13. září uzavřou ve farním kostele v Sudicích církevní sňatek Ivana Vaňková a Tomáš Riemel.
 2. Příští neděli 15. září 2019 sbírka na církevní školy.
 3. Ještě tři následující neděle bude v Sudicích a v Třebomi probíhat cyklus mší svatých s výkladem (komentářem) gest, postojů, úkonů a předmětů souvisejících se slavením mše svaté.
 4. Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 11. září od 19 hod. na faře.
 5. Ve středu 18. září v 18 hod. bude ve farním kostele v Sudicích v rámci Svatováclavského festivalu koncert Krásy barokní Anglie. Budou přehozeny bohoslužby v Sudicích a Rohově.
 6. Příští neděli 15. září 2019 se v německém Limburgu uskuteční blahořečení P. Richarda Henkese SAC.
 7. V sobotu 21. září 2019 se uskuteční 15. Prajzská pouť do Rudy u Ratiboře. Podrobnosti naleznete na plakátku.
 8. V pátek a sobotu 13.–14. září bude ve Velkých Petrovicích odpust k Povýšení svatého kříže. Více informací naleznete na plakátku.

Děkujeme se sv. Františkem

  

Poslední prázdninová neděle se nesla v duchu vděčnosti za uplynulé dva měsíce. Vzorem vděčnosti nám byl sv. František se svým Chvalozpěvem stvoření. Po mši svaté na poděkování za prázdniny čekal na farní zahradě děti i dospělé program plný her a zábavy.

Zobrazit další fotky (32)

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

  
 1. Příští týden uzavřou zde ve farním kostele církevní sňatek Tereza Hluchníková a Tomáš Němec.
 2. Od příští neděle 8. září začne v Sudicích a v Třebomi cyklus mší svatých s výkladem (komentářem) gest, postojů, úkonů a předmětů souvisejících se slavením mše svaté.
 3. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce Děkujeme za prázdniny.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem

  

Stovky dětí dorazily v pondělí 1. července na Prašivou na Diecézní pouť dětí s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Po mši svaté se malí poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství připravilo program. Setkání finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Zobrazit další fotky (29)

Letošní setkání dostalo název „U pramene živé vody“ a mělo dětem přiblížit vodu jako zdroj a podmínku života, základní lidské právo, ke kterému ale všichni lidé na světě nemají stejný přístup a mnozí trpí jeho nedostatkem. Děti měly přímo na Prašivé na 26 stanovištích příležitost se o vodě dozvědět mnoho nového a také poznat a zakusit bohatství, které voda v sobě skrývá.

Inspirací pro toto téma bylo vyhlášení Mimořádného misijního měsíce papežem Františkem pod názvem Pokřtěni a posláni. Katechetické a pedagogické centrum proto připravilo program vodě s odkazem na svátost křtu, který křesťany spojuje, uschopňuje a vybízí k aktivnímu jednání a angažovanosti ve světě a společnosti.

převzato ze stránek DIecéze ostravsko-opavské
více fotografií viz Člověk a víra (Jan Cinciala): mše svatá / program na Prašivé

 

Ministrantský výlet

  

V pondělí 24. června se ministranti vypravili na výlet. Čekal je lanový svět zvaný Tarzánie a Stezka Valašska (dlouhá 610 m, její součástí je skleněná vyhlídková plošina, lanový himalájský chodník či trampolínový svět).

Zobrazit další fotky (8)

Fotky z výletu ke stažení

První svaté přijímání v Sudicích

  
V sobotu 25. května 2019 slavily děti ve farním kostele svátost smíření.

Zobrazit další fotky (2)

Následující den pak přistoupily k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (3)

Pouť do Koclířova

  

Malé ohlédnutí za společnou poutí s farností Opava Panny Marie do Koclířova, která se konala v sobotu 6. dubna 2019.

Zobrazit další fotky (17)