Přehled bohoslužeb 2. postního týdne

  
Neděle 17. března 2019  2. neděle postní
8.00 SUDICE Za + Hedviku Halfarovou (1. výročí úmrtí)
Po mši svaté pobožnost křížové cesty
10.00 TŘEBOM Za + Viléma Stankeho a sourozence
Po mši svaté pobožnost křížové cesty
14.00 ROHOV Pobožnost křížové cesty
Pondělí 18. března 2019
17.00 ROHOV Za zemřelé rodiče Obrusníkovy, zetě a příbuzné
Úterý 19. března 2019  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
17.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Středa 20. března 2019
17.00 SUDICE Za + Emmu Heinzovou, rodiče a sourozence
Čtvrtek 21. března 2019
17.00 ROHOV
Pátek 22. března 2019
16.30 SUDICE Pobožnost křížové cesty
17.00 SUDICE Za + rodiče Haidučkovy, Hartmannovy, zetě Josefa a + rodinu Volnou
Sobota 23. března 2019
17.00 ROHOV Za + Martu Hladíkovou, maminku a tchána
Neděle 24. března 2019  3 neděle postní
8.00 SUDICE Za + Leo Halfara (nedož. 70. let) s prosbou o Boží milosrdenství
Po mši svaté pobožnost křížové cesty
10.00 TŘEBOM Za + Annu Okruhlicovou, manžela a sourozence
Po mši svaté pobožnost křížové cesty
14.00 ROHOV Pobožnost křížové cesty

Ohlášky 2. neděle postní

  
 1. Dnes je sbírka na opravy.
 2. V postní době bude možnost zúčastnit se pobožností křížové cesty.
 3. Příští neděli 24. března bude v Sudicích i Třebomi mše svatá s promluvou pro děti.
 4. Římskokatolická farnost Bolatice Vás srdečně zve na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 22.–24. 3. 2019. Přednášet bude Václav Čáp (misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly). Téma duchovní obnovy je Projevy zlého ducha v dnešní době. Podrobný program s kontaktem pro přihlášení naleznete na plakátu.
 5. Společná pouť s farností Opava Panny Marie do Koclířova v sobotu 6. dubna 2019. Cena 340 Kč (hradí se až v autobuse). Odjezd cca v 6 hod. ráno z Rohova a Sudic (místo bude upřesněno), návrat kolem 21 hod. opět až do Rohova a Sudic. Podrobnosti na plakátku. Přihlášky za naši farnost přijímá p. Richard Švan (tel. číslo na plakátku).

Seriál o liturgii

  

Na kanále youtube.com/liturgie.cz můžete od 18. února sledovat nový seriál dvouminutových videí o mši svaté. Videa jsou zveřejňována vždy v pondělí a ve čtvrtek ve 20 hodin.

Under 15

  

Ministranti z naší farnosti se v sobotu 9. března poprvé účastnili již tradičního turnaje ve florbalu v Šilheřovicích, který organizuje Ministrantská florbalová liga.

Zobrazit další fotky (12)

Ohlášky 1. neděle postní

  
 1. V postní době bude možnost zúčastnit se pobožností křížové cesty.
  • Sudice:
   • pátek přede mší svatou od 16:30
   • neděle po mši svaté, od 9:00 (mše svatá v neděli během celé doby postní v 8.00)
  • Rohov – neděle od 14 hod.
  • Třebom – neděle po mši svaté, v 11 hod.
 2. Římskokatolická farnost Bolatice Vás srdečně zve na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 22.–24. 3. 2019. Přednášet bude Václav Čáp (misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly). Téma duchovní obnovy je Projevy zlého ducha v dnešní době. Podrobný program s kontaktem pro přihlášení naleznete na plakátu.
 3. Společná pouť s farností Opava Panny Marie do Koclířova v sobotu 6. dubna 2019. Cena 340 Kč (hradí se až v autobuse). Odjezd cca v 6 hod. ráno z Rohova a Sudic (místo bude upřesněno), návrat kolem 21 hod. opět až do Rohova a Sudic. Podrobnosti na plakátku. Přihlášky za naši farnost přijímá p. Richard Švan (tel. číslo na plakátku).

Ohlášky 8. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka při mši svaté je určena na opravy.
 2. Dnes v 11 hod. bude zde ve farním kostele v Sudicích  pokřtěn Robin Fedák.
 3. Ve středu začneme Postní dobu. Popeleční středa je dnem přísného postu. Přísný půst znamená vedle zdržení se požívání masitých pokrmů také odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne. Netýká se nemocných.
 4. V postní době bude možnost zúčastnit se pobožností křížové cesty.
  • Sudice:
   • pátek přede mší svatou od 16:30
   • neděle po mši svaté, v 9:00 (aby byla křížová cesta prostorem pro ztišení, rozjímání a modlitbu + možná účast kněze)
  • Rohov – neděle od 14 hod.
  • Třebom – neděle po mši svaté, v 11 hod.
 5. Římskokatolická farnost Bolatice Vás srdečně zve na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 22.–24. 3. 2019. Přednášet bude Václav Čáp (misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly). Téma duchovní obnovy je Projevy zlého ducha v dnešní době. Podrobný program s kontaktem pro přihlášení naleznete na plakátu.

Ohlášky 7. neděle v mezidobí

  
 • Dnes při mši svaté byla celocírkevní sbírka na tzv. Haléř svatého Petra. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.
 • Římskokatolická farnost Bolatice Vás srdečně zve na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 22.–24. 3. 2019. Přednášet bude Václav Čáp (misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly). Téma duchovní obnovy je: Projevy zlého ducha v dnešní době. Podrobný program s kontaktem pro přihlášení naleznete na plakátu.

Den modliteb za bohoslovce

  

Pátek 1. února 2019 je dnem vzájemné modlitby Kněžského semináře a naší farnosti. Modlitba růžence přede mši svatou bude tento den za nová povolání ke kněžství. Po mši svaté bude společná adorace za bohoslovce a nová povolání.

Modlitba za bohoslovce
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Otče svatý, obracíme se na tebe s důvěrou,
jak nás to naučil Ježíš:
„Pošli dělníky na svou žeň“.
Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře,
a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na tvé volání.
Dej, ať se naše farnost promění v živé společenství,
které bude pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí,
aby dovedli přijmout tvůj řád.
Sešli na všechny bohoslovce kněžského semináře
svého Svatého Ducha,
aby byl místem hlubokých zážitků se setkání s Kristem,
a ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

modlitba k vytištění v PDF

Adventní hudební pásmo

  

Kněžská gregoriánská schola nabídla 9. prosince hned dvojí možnost rozjímat o událostech vtělení Božího Syna, zastavit se a nechat se oslovit radostí z očekávání narození Mesiáše a toho, co člověku tento Boží vstup do lidských dějin přinesl.

Zobrazit další fotky (4)

Hudební pásmo latinských písní, hymnů a antifon pro dobu adventní uvedla Kněžská gregoriánská schola nejprve v 15.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích u Hlučína a poté v 18.00 v kostele Jana Křtitele v Sudicích.

Po koncertě bylo možné zakoupit si CD Stella Matutina, které Kněžská gregoriánská schola nahrála v červnu 2016 v kostele sv. Václava v Ostravě.