Přehled úmyslů 1. adventního týdne

  
Neděle 28. listopadu 2021 1. neděle adventní
8.30 SUDICE Za + Reinharda Watzlawika, manželku a příbuzné
10.00 TŘEBOM Za + Františka a Mariana Nemčeka
Pondělí 29. listopadu 2021
14.00 SUDICE Pohřeb: Monika Miklušová
17.00 ROHOV Za + Helmuta Langra, Stanislava Zetochu a rodiče z obou stran
Středa 1. prosince 2021
17.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Čtvrtek 2. prosince 2021
17.00 ROHOV Za + Gertrudu Komárkovou, manžela, syna, snachu a zetě
Pátek 3. prosince 2021
17.00 SUDICE Za + P. Josefa Konečného, rodiče a sourozence
Sobota 4. prosince 2021
17.00 ROHOV Za + Jiřího Obrusníka, snachu Lucii a rodiče z obou stran
Neděle 5. prosince 2021 2. neděle adventní
8.30 SUDICE Za + Helenu Hluchníkovou a rodiče
při mši svaté udílení svátosti křtu: Vojtěch Kvašňovský
10.00 TŘEBOM Za + Josefa Sekelu a zemřelou Romanku Vlkovou

Ohlášky 1. neděle adventní

  
 1. V neděli 28. listopadu v 15 hod. v kostele v Sudicích bude mít historik Dr. Jiří Jung komentář (nejen) k obrazu Všech svatých významného malíře Johannese Bochenka, jehož mnohé obrazy jsou součástí vybavení našeho farního kostela v Sudicích.
 2. Během celé adventní doby vždy ve středu při večerní mši svaté, a také v sobotu budou rorátní bohoslužby pro děti.
 3. V pátek 3. prosince se po mši svaté v Sudicích uskuteční setkání dětí se sv. Mikulášem.

Misijní jarmark

  
V rámci přípravy na Misijní jarmark se uskutečnilo v sobotu 9. října společné vyrábění a tvoření. Všem, kteří se tvoření zúčastnili, děkujeme.

Zobrazit další fotky (12)

Misijní jarmark se uskuteční v den slavení Misijní neděle 24. října 2021 po mši svaté v Sudicích i Třebomi. Zájemci mohou vyrábět drobné dárky i doma a přinést je přímo na misijní jarmark.  Nákupem výrobků pak lidé přispějí do sbírky na Papežská misijní díla.

FaraFest 2021

  

Zobrazit další fotky (29)

Prázdniny v Římě se špetkou liturgie a vůní kávy

  
Na neděli 19. září si Verunka a Adélka připravily (nejen) povídání o svém putování po Římě, které na konci srpna uspořádal Institut pro liturgickou formaci ČBK.

Zobrazit další fotky (7)

Noc kostelů 2021

  

Malé ohlédnutí za Noci kostelů ve farním kostele, v jejímž programu si každý určitě našel alespoň jednu činnost jemu blízkou; ať už hudbu, hru, nějaké to vzdělání v liturgických předmětech či historii kostela. Celým večerem se táhla nitka proseb těch, kteří přišli navštívit chrám, abychom z nich na závěr Noci kostelů utkali modlitbu před Nejsvětější Svátostí.

Zobrazit další fotky (30)

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (zveřejněno 8. března 2021)
 10. hodina: Bůh přijímá všechny lidi (zveřejněno 30. března 2021)
 11. hodina: Návrat do otcovského domu (zveřejněno 8. dubna 2021)
 12. hodina: Svátost smíření (zveřejněno 15. dubna 2021)
 13. hodina: O čem vypráví znamení (zveřejněno 29. dubna 2021)
 14. hodina: O čem vypráví chléb a víno (zveřejněno 10. května 2021)
 15. hodina: Kostel – Dům farní rodiny (zveřejněno 20. května 2021)
 16. hodina: Mše svatá (zveřejněno 27. května 2021)

Nově upravená opatření od 26. 4.

  

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii koronaviru, a to s platností od pondělí 26. 4. 2021.

Neplatí již omezení na 10 % kapacity kostela, ale je možno naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Zrušen je i zákaz hromadného zpěvu.

Stále platí povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a dezinfekce rukou při vstupu do kostela. 

Příprava na manželství

  

V rámci přípravy na manželství se snoubenci setkávají  s knězem na faře. Kromě toho se snoubenci mají účastnit přípravy, kterou organizuje Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Klasické přednášky na různých místech v děkanátu jsou zatím v nedohlednu, takže příprava bude probíhat on-line formou.

Veškeré potřebné informace ohledně přípravy naleznete na stránkách Centra pro rodinu (kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rozkopal, vedoucí pastoračních aktivit, tel.: 731 744 400, mail: orozkopal@prorodiny.cz)

Důležitou informací je, že je třeba se na online přípravy přihlásit (přes online formulář).