Přehled úmyslů 14. týdne v mezidobí

  
Neděle 5. července 2020  Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
8.30 SUDICE Prosba o požehnání pro žáky, kteří vycházejí ze ZŠ
10.00 TŘEBOM Za + Stanislavu Jalůvkovou, manžela a sourozence z obou stran
Pondělí 6. července 2020  Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice
18.00 ROHOV Za zemřelou sestru
Středa 8. července 2020
18.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Čtvrtek 9. července 2020
18.00 ROHOV Za + Adolfa Hanslíka, rodiče a příbuzné
Pátek 10. července 2020
18.00 SUDICE Za + Otýlii Scheuterovou, rodiče a bratry
Sobota 11. července 2020  Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
18.00 ROHOV Za + Pavla Halfara, manželku, dva syny, zetě a snachu
Neděle 12. července 2020  15. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za + Arnošta Halfara, rodiče a sourozence
10.00 TŘEBOM Za + Lucii Franzlovou, manžela a rodiče z obou stran

Ohlášky slavnost sv. Cyrila a Metoděje

  
 1. Každý pátek je možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté do 19 hod. bude společná modlitby Liturgie hodin – večerních chval.
 2. Termín prvního svatého přijímání je přesunut na neděli 25. října. Biřmování na sobotu 28. listopadu.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na opravy a další potřeby farnosti.
 2. Každý pátek je možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté do 19 hod. bude společná modlitby Liturgie hodin – večerních chval.
 3. V sobotu 27. června byli v katedrále v Ostravě svěceni dva kandidáti kněžství: Jakub Lasák (primice 2. července v 17 hod., Ostrava-Zábřeh) a Michal Krenželok (primice 4. července ve 14 hod. v Jablunkově).
 4. Termín prvního svatého přijímání je přesunut na neděli 25. října. Biřmování na sobotu 28. listopadu.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na pomoc s dokončením DCM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Příští týden proběhne sbírka na opravy a potřeby farnosti.
 2. Každý pátek pak bude od června možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté do 19 hod. poté pak možnost společné modlitby Liturgie hodin – večerních chval.
 3. V sobotu 27. června v 9.30 bude v katedrále v Ostravě kněžské svěcení (dva kandidáti: Jakub Lasák a Michal Krenželok).
 4. Každý pátek je v kostele v Sudicích od 16 hod. do začátku mše svaté možnost tiché adorace. Po mši svaté do 19 hod. Na závěr pak společná modlitba Liturgie hodin – večerních chval.
 5. Rozhovory s biřmovanci – zápis probíhá na internetu.
 6. Termín prvního svatého přijímání je přesunut na neděli 25. října, biřmování na sobotu 28. listopadu.
 7. I nadále je možné zapisovat úmysly bohoslužeb na druhou polovinu roku 2020 (vždy pouze další dva úmysly).

Noc kostelů poprvé v Sudicích

  

Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je určena nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání pastorační rady domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce vůbec uskuteční s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání byl stanoven na 12. června.

Zobrazit další fotky (8)

Pokračování textu

Náboženství pro děti připravující se k prvnímu sv. přijímání

  

V rámci přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání budou v měsíci květnu na TV Noe odvysílány v rámci programu Ovečky dvě katecheze věnující se důležitému tématu přípravy: Slavení mše svaté.
Velmi doporučuji jejich sledování, případně zhlédnutí záznamu.

Pátek 15. května a pondělí 18. května v čase 14:00 – 14:30
Pod tímto odkazem najdete archiv pořadu Ovečky pro možnost zpětného sledování.

Od 11. května bohoslužby pro 100 účastníků

  

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna bude možné od pondělí 11. května slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.
Z toho pro naši farnost vyplývá:

 • Ve všední dny a v sobotu v Rohově budou bohoslužby v obvyklém režimu (nutno myslet na hygienická opatření, viz. níže).
 • Ty, kteří se účastní bohoslužby již v sobotu večer v Rohově, prosíme, aby v neděli přenechali prostor ostatním, aby v Sudicích nebyl překročen povolený počet účastníků (vhodné je také využít možnost bohoslužby v Třebomi, aby nemuselo dojít k redukování počtu věřících na bohoslužbě nad 100 osob v neděli v Sudicích).
 • Stále platí, že i při tomto navýšení  je nutné dodržovat zpřísněná hygienická pravidla (účast v roušce, desinfekce rukou u vchodu do kostela, dvoumetrové rozestupy – mimo členy rodiny).