Zrušení bohoslužeb

  
 

ZRUŠENÍ VŠECH BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH SUDICE A TŘEBOM

Od čtvrtku 4. března do pondělí 8. března 2021
nebudou  z důvodu karantény duchovního správce
slouženy žádné bohoslužby.

Zapsané úmysly mší svatých budou slouženy v daných dnech soukromě.

 

Přehled úmyslů 2. postního týdne

  
Neděle 28. února 2021 2. neděle postní
8.00 SUDICE Za + Josefa Halfara a rodiče z obou stran
Po mši svaté bude pobožnosti křížové cesty
10.00 TŘEBOM Za + Felixe Döhnera, bratra a dceru
Po mši svaté bude pobožnosti křížové cesty
14.00 ROHOV Pobožnost křížové cesty
Pondělí 1. března 2021 
17.00 ROHOV Za + Lubomíra Seidlera a rodiče
Středa 3. března 2021
17.00 SUDICE Za živé a zemřelé farníky
Čtvrtek 4. března 2021
17.00 ROHOV Za + Anežku Hladíkovou, manžela, snachu, rodiče a sourozence
Pátek 5. března 2021
16.30 SUDICE Pobožnost křížové cesty
17.00 SUDICE Za + Ervina Hluchníka, sourozence a rodiče z obou stran
Sobota 6. března 2021
17.00 ROHOV Za + Albínu Matisskovou, manžela, dceru, dva zetě a příbuzné
Neděle 7. března 2021 3. neděle postní
8.00 SUDICE Za + Arnošta Dombka, manželku, rodiče z obou stran a dceru
Po mši svaté bude pobožnosti křížové cesty
10.00 TŘEBOM Za + Mariana Nemčeka
Po mši svaté bude pobožnosti křížové cesty
14.00 ROHOV Pobožnost křížové cesty

Ohlášky 2. neděle postní

  
 1. Dle nařízení Vlády ČR, které platí od 1. března 2021, může být kostel obsazen max. do 10 % kapacity míst k sezení. V našich kostelích se touto kapacitou myslí následující:
  • Farní kostel v Sudicích: ca 40 věřících
  • Kaple v Rohově: ca 10 věřících
  • Farní kostel v Třebomi: ca 20 věřících
 2. Aktualizované jsou podmínky pro účast na bohoslužbě:
  • povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou,  nebo respirátorem FFP2,
  • minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel (s výjimkou členů jedné domácnosti),
  • dezinfekce rukou,
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje,
  • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.
 3. Pobožnosti křížové cesty:
  • Sudice – pátek v 16.30 (přede mší svatou) a neděle v 9 hodin (tj. po mši svaté, která je během postní doby již v 8 hodin).
  • Třebom – neděle po mši svaté.
  • Rohov – neděle ve 14 hodin.

Příprava na manželství

  

V rámci přípravy na manželství se snoubenci setkávají  s knězem na faře. Kromě toho se snoubenci mají účastnit přípravy, kterou organizuje Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Klasické přednášky na různých místech v děkanátu jsou zatím v nedohlednu, takže příprava bude probíhat on-line formou.

Veškeré potřebné informace ohledně přípravy naleznete na stránkách Centra pro rodinu (kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rozkopal, vedoucí pastoračních aktivit, tel.: 731 744 400, mail: orozkopal@prorodiny.cz)

Důležitou informací je, že je třeba se na online přípravy přihlásit (přes online formulář).

Příprava na první svaté přijímání

  

Jelikož se v současné době nemůžeme s dětmi scházet na přípravu k prvnímu svatému přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která rodičům a dětem pomohou společně probrat několik důležitých témat přímo doma.

Veškeré informace naleznete v záložce První svaté přijímání v horním menu farních stránek.

 1. hodina: Úvod k Desateru (zveřejněno 9. listopadu 2020)
 2. hodina: První přikázání (zveřejněno 16. listopadu 2020)
 3. hodina: Druhé přikázání (zveřejněno 23. listopadu 2020)
 4. hodina: Páté přikázání (zveřejněno 19. ledna 2021)
 5. hodina: Šesté přikázání (zveřejněno 26. ledna 2021)
 6. hodina: Sedmé přikázání (zveřejněno 4. února 2021)
 7. hodina: Osmé přikázání (zveřejněno 16. února 2021)
 8. hodina: Deváté a desáté přikázání (zveřejněno 22. února 2021)
 9. hodina: Svátosti (bude zveřejněno 8. března 2021)

Aktuální organizace bohoslužeb

  

Dle aktuálního nařízení Vlády ČR, které platí od neděle 27. prosince 2020, může být kostel obsazen do 10 % kapacity míst k sezení. V našich kostelích se touto kapacitou myslí následující: 

Farní kostel v Sudicích: cca 40 věřících
Kaple v Rohově: cca 10 věřících
Farní kostel v Třebomi:  cca 20 věřících

Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad:

 • dodržují (s výjimkou členů jedné domácnosti) minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
 • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
 • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Nedělní zamyšlení / 1. neděle adventní

  

Adventní prolom 2020

Každou středu od 20.00 pořádá Liturgie.cz “bytový seminář” Prolom do adventních nedělí věnovanému liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. Cyklus Prolom se koná se od 25. 11. do 16. 12. 2020. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách  Liturgie.cz.

Aplikace Průvodce adventem

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Každý den předkládá tři záložky:

 • Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
 • Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů, nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat
 • Záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.

Dokončení opravy zavěšení zvonů

  

Zobrazit další fotky (18)

Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit opravu nového zavěšení zvonů. Zde je souhrn veškerých prací s tím spojených:

 • demontáž všech zvonů ze zvonové stolice
 • výroba a montáž nových dubových hlav včetně kování
 • výroba a montáž nových srdcí
 • zpětná instalace zvonů na stolici
 • instalace lineárních pohonů
 • instalace minutového strojku pohonu věžních hodin
 • instalace odbíjecího kladiva na jeden ze zvonů
 • instalace kabeláže včetně nové rozvodové skříně
 • instalace nových elektronických programovacích hodin do zákristie
 • instalace dálkového radiového ovládání zvonů