Přehled bohoslužeb 33. týdne v mezidobí

  
Neděle 17. listopadu 33. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Karmáš (výročí posvěcení kostela): Za živé a zemřelé farníky
10.00 TŘEBOM Za + Mariána Nemčeka
Pondělí 18. listopadu 2019
17.00 ROHOV Za + Norberta Obrusníka, manželku a rodiče z obou stran
Středa 20. listopadu 2019
17.00 SUDICE Za rodinu Hartmanovou a Kašnou
Čtvrtek 21. listopadu 2019  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17.00 ROHOV Za živé a zemřelé farníky
Pátek 22. listopadu 2019  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
17.00 SUDICE Za + Annu Němcovou, manžela a rodiče
Sobota 23. listopadu 2019
17.00 ROHOV Za + Pavla a Marii Němcovy, dva zetě, vnuka a rodiče
Neděle 24. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
8.30 SUDICE Za + Lubomíra Sedlera a rodiče
10.00 TŘEBOM Za živou rodinu a za + Marii Včelkovou

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na Katolické biblické dílo. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 2. Je možné zapisovat úmysly bohoslužeb na příští kalendářní rok (do června 2020 včetně).
 3. Ve čtvrtek 21. listopadu v 18:30 se uskuteční další setkání s biřmovanci (skupina dospělých).
 4. Setkání dětí bude opět v pátek 22. listopadu od 15 hod. na faře.
 5. Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu v 18 hod.
 6. Přímluva:
  • Pane, prosíme za všechny země, kde lidé nemají možnost číst Písmo svaté, protože jim chybí dostatek výtisků Biblí.
  • Děkujeme ti za dar života ve svobodě. Prosíme, ať se stále učíme v této svobodě správně žít a chápat ji jako neustálou výzvu k odpovědnosti.
 7. Úkol: Přečíst si tři příběhy z Bible.

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

  
 1. Úmysly bohoslužeb na příští kalendářní rok:
  • ještě příští týden (kromě pondělí a úterý) je možné zapsat všechna výročí úmrtí, životní výročí a další jubilea v příštím kalendářním roce.
 2. Ve čtvrtek 14. listopadu se uskuteční další setkání s biřmovanci (skupina mladých).
 3. Úklid kostela bude příští týden (pro všechny skupiny) ve čtvrtek 14. listopadu od 8 hod.
 4. Přímluva: Pane, prosíme za všechny dobrovolníky – řádové sestry, kněze i laiky, kteří se rozhodli věnovat výchově a vzdělávání dětí z nejchudších oblastí světa. Dej jim dostatek
  prostředků a školních pomůcek, aby svou práci mohli vykonávat co nejlépe.
 5. Úkol: Udělat do školy něco navíc.
 6. Příští neděle 17. listopadu je Dnem Bible. Sbírka bude určena na Biblické dílo.

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

  
 1. Úmysly bohoslužeb na příští rok (do června 2020) je možné zapisovat od pondělí 4. listopadu
  • prvních 14 dní bude zvláštní možnost pro všechna výročí úmrtí, životní výročí a další jubilea v příštím kalendářním roce
 2. Prožíváme dušičkový oktáv – možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé
  • Přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie
  • Modlitba na úmysl papeže Františka
  • Modlitba za zemřelé spojená s návštěvou hřbitova
 3. Setkání dětí bude místo pátku ve čtvrtek od 16 hod.
 4. Úkol: Plnit celý týden úkoly do školy v čase, kdy mám.

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka je určena na opravy.
 2. Úmysly bohoslužeb na příští rok (do června 2020) – od pondělí od 4. listopadu, po hlavních dušičkových dnech
  • prvních 14 dní bude zvláštní možnost pro všechna výročí úmrtí, životní výročí a další jubilea v příštím kalendářním roce
 3. V sakristii jsou k dostání Katolické stolní kalendáře Karmelitánského nakladatelství s katolickými svátky na rok 2020, cena je 70 Kč.
 4. Rozpis zpovídání před dušičkovými dny a bohoslužeb naleznete zde.
 5. V rámci tzv. dušičkových dní budou pobožnosti na hřbitově spojené s modlitbou za naše zemřelé:
  • v Sudicích v sobotu 2. listopadu po večerní mši svaté,
  • v Třebomi v neděli 3. listopadu po mši svaté.
  • Vzpomeneme zvláště na ty, kteří v uplynulém roce zemřeli a děti (někdo z rodiny) ponese svíčku na hřbitov.

Setkání chrámových sborů

  
V neděli 13. října se v Hněvošicích v kostele Dobrého Pastýře sjely sbory z celého Hlučínska, aby se účastnily již po dvaadvacáté účastnily setkání sborů. Nechyběl ani náš sbor ze Sudic.

 

Misijní tvoření

  

Zobrazit další fotky (1)

V sobotu 12. října měli farníci možnost se aktivně zapojit do misijního díla prostřednictvím misijního tvoření. Vše, co se připravilo, bylo určeno k prodeji na Misijní jarmark, jehož výtěžek poputuje na podporu misií. Všem, kteří dali ruku k dílu, ať tvořením či pečením koláčů, děkujeme.

Zobrazit další fotky (2)

Ministrantská pouť

  
V sobotu 12. října se na hukvaldský hrad vypravily skupinky ministrantů z celé diecéze, aby se  účastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

Zobrazit další fotky (8)

Více fotografií ve fotogalerii ministrantů DOO

FaraFest 2019

  
V sobotu 5. října se farníci sešli u příležitosti porážky farních oveček. Nechybělo ani dobré jídlo a pití, ani hudba a zábava, ani vzácní hosté. Jen slunce se opomenulo ukázat 🙂

Zobrazit další fotky (11)

Děkujeme se sv. Františkem

  

Poslední prázdninová neděle se nesla v duchu vděčnosti za uplynulé dva měsíce. Vzorem vděčnosti nám byl sv. František se svým Chvalozpěvem stvoření. Po mši svaté na poděkování za prázdniny čekal na farní zahradě děti i dospělé program plný her a zábavy.

Zobrazit další fotky (32)