Bůh přijímá všechny lidi

Pracovní listy k tématu Bůh přijímá všechny lidi
PL Přijímá Bůh všechny lidi? (Pracovní list k příběhu o Zacheovi)
PL Jak se rozhoduje Bůh?
(Pracovní list k příběhu o uzdravení ochrnutého)
(kliknutím na název PL jej stáhnete ve formátu PDF)
Co si přečíst z Bible?
Novozákonní příběh Uzdravení ochnutého

Úkol: Vypracuj PL Jak se rozhoduje Bůh (viz výše) podobně jako v příběhu o Zacheovi

Otázky k opakování
  1. Doplň výčet svátostí: křest, biřmování, Eucharistie,…
  2. Které svátosti můžeš přijmou pouze jednou za život? Doplň: křest, svátost svěcení,…