Sedmé přikázání

Pracovní listy k tématu Sedmé přikázání
PL Co je jen moje a co je i pro druhé?
PL Žít podle 7. přikázání
Vyplněné pracovní listy prosím pošlete buď:
    • na email rkf.sudice@doo.cz
    • nebo do poštovní schránky na faře v Sudicích.