Svátosti

Pracovní listy k tématu Svátosti
PL Desatero v každodenním životě
PL Je Ježíš s lidmi stále, i když vstoupil na nebesa?
PL Svátosti
Vyplněné pracovní listy prosím pošlete buď:
    • na email rkf.sudice@doo.cz
    • nebo do poštovní schránky na faře v Sudicích.