Svátosti

Svátost je viditelné znamení neviditelné Boží milosti, která nás vykupuje a vede k dokonalosti lásky. Svátostí je sedm:

  1. Svátost křtu
  2. Svátost biřmování
  3. Svátost eucharistie
  4. Svátost smíření
  5. Svátost pomazání nemocných
  6. Svátost kněžství
  7. Svátost manželství

První tři svátosti jsou iniciační, tzn. uvádějí člověka do křesťanského života, čtvrtá a pátá jsou svátosti uzdravování, šestá a sedmá jsou svátosti ke službě společenství.