Příprava na 1. svaté přijímání

Milí rodiče a děti,

jelikož se v současné době nemůžeme scházet na přípravu k přijímání ve škole ani na faře, rozhodl jsem se udělat výuku formou videí, která vám pomohou probrat několik důležitých témat přímo doma.

V každé hodině budete potřebovat pracovní listy, které se budou vztahovat k probíranému tématu. Vyplněné pracovní listy pak prosím zašlete na farní mail rkf.sudice@doo.cz nebo do poštovní schránky na faře v Sudicích.

Při domácí výuce si  bude občas nutné připomenout některé příběhy z Bible. Můžete si je přečíst v jakékoli dětské Bibli nebo si je oživit “zábavněji” díky mobilní aplikaci Bible pro děti, kde kromě převyprávěného příběhu najdete i zábavné úkoly.

 Video hodiny: