Páté přikázání

Pracovní list k tématu Páté přikázání
PL Starám se o život, nebo jej “zabíjím”
Vyplněné pracovní listy prosím pošlete buď:
    • na email rkf.sudice@doo.cz
    • nebo do poštovní schránky na faře v Sudicích.