Osmé přikázání

Pracovní listy k tématu Osmé přikázání
PL Desatero jako cesta dobra (pracovní listy v PDF stáhnete kliknutím na název PL)
PL Říkám, nebo neříkám pravdu?
PL Nevydáš křivé svědectví
Co si přečíst z knihy Jáchym a Desatero?
 

Dočtěte si příběh z knihy
Jáchym a Desatero, 8. kapitolu.

Kapitola přibližuje jak žít podle 8. přikázání –
Jak žít v pravdě (text stáhněte kliknutím na odkaz níže):