Svátost smíření

Úkol z knihy Jáchym a Desatero?
Úryvek z knihy (stáhnout v PDF) nám vypráví Jáchymovo “šlápnutí vedle”.
  1. Pojmenuj, co se Jáchymovi nepovedlo – ono šlápnutí vedle.
  2. V textu najdi a podtrhni kroky Jáchymovy cesty ke smíření se sestrou a přiřaď k nim kroky, které známe ze svátosti smíření, podobně jako jsme to dělali v případě příběhu O návratu syna k otci.
   Poznámka: Nehledej v příběhu za každou cenu všech pět kroků 🙂
  3. Jaké předsevzetí by si mohl Jáchym dát?
Matematická hádanka
 1. Do rovnice dosaď místo písmen celá slova.
 2. Jaký je výsledek rovnice?
 3. Bonus: Mohlo by se zdát, že rovnice není úplně správně zadaná. Dokážeš daný zádrhel najít a odůvodnit ho?
Slavíme svátost smíření
Průvodce, jak slavit svátost smíření (z dětského časopisu Duha)