Návrat do otcovského domu

Pracovní list k tématu Návrat do otcovského domu
PL Návrat do otcovského domu
(kliknutím na název PL jej stáhnete ve formátu PDF)
Vyplněný pracovní list prosím pošlete buď:
  • na email rkf.sudice@doo.cz
  • nebo do poštovní schránky na faře v Sudicích.
Kde si můžete příběh přečíst?
Novozákonní příběh O marnotratném synu