Návrat do otcovského domu

Pracovní list k tématu Návrat do otcovského domu
PL Návrat do otcovského domu
(kliknutím na název PL jej stáhnete ve formátu PDF)
Kde si můžete příběh přečíst?
Novozákonní příběh O marnotratném synu