Zvony míru pro Evropu – návrat zvonu do Třebomi

  

V sobotu 13. dubna 2024 se v ostravské katedrále Božského Spasitele uskutečnila slavnost, během které bylo požehnáno pět zvonů, jež se vracejí z Německa po více než osmdesáti letech, jako symboly míru a pokoje. Jeden ze zvonů datovaný r. 1511 (váha 580 kg) se vrací z farnosti Tübingen-Lustnau do farnosti Třebom.

O projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu – pod tímto odkazem najdete pořad Živě z Noe s diecézním kampanologem Tomášem Hejdou.

Slavnostní bohoslužbě předsedal ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David, homilii pak pronesl Mons. Gerhard Schneider, pomocný biskup rottenbursko-stuttgartské diecéze, který měl celý projekt Zvony míru a pokoje pro Evropu na starost.
Farnosti, odkud zvony pocházejí, si převzali zástupci jednotlivých farností od zástupců rottenbursko-stuttgartské diecéze, která tímto symbolickým gestem vrací zvony odcizené za druhé světové války, které zůstaly v Německu a kvůli mezinárodní situaci se nemohly vrátit na východ.

V neděli 14. dubna pak delegace dvaceti šesti hostů z Německa, kterou vedl otec biskup Gerhard Schneider, navštívila také farní kostel sv. Jiří v Třebomi, kde proběhlo společné setkání s farníky v obecním domě.

Zvon, který se vrací do třebomské farnosti, bude do konce září 2024 vystaven pro širokou veřejnost v Ostravě v kostele sv. Václava. Do farnosti Třebom se vrátí při slavnosti 12. října 2024.

Na odkazech níže je možné shlédnout fotografie:
Slavnost Žehnání zvonů míru pro Evropu
Návštěva německé delegace v Třebomi