Velikonoce v rodině

  

Slavení Velikonoc nemusí být jen záležitostí sledování obřadů v televizi. Společné slavení v rodině může být velký obohacením, zvláště pro rodiny s dětmi. Liturgická komise proto zpracovala sérii několika krátkých videi, která mohou napomoci rodinnému prožívání velikonočních událostí.

Slavení Velikonoc v rodině

Zamyšlení a pozdrav k páté neděli postní

  

Milí farníci,
tento týden najdete krátké zamyšlení a pozdrav v následujícím videu.
(Prosím o shovívavost, je to takový první amatérský pokus.)

Vyprošuji všem požehnání
o. Aleš

Kvízová otázka k videu:
Kde se v zamyšlení nad evangeliem 5. postní neděle (tedy co do samotného textu evangelia) otec Aleš přeřekl?
Své postřehy můžete posílat na farní email.

Texty i manuál pro nedělní bohoslužbě slova v rodině najdete pod tímto odkazem.
Další inspiraci ke slavení nedělní liturgie v rodině naleznete na stránkách pastorace.cz 

Náboženství online

  

Jelikož se zrušením výuky ve školách padlo také vyučování náboženství, přicházejí v této situaci na pomoc nejrůznější média, která mohou výuku zprostředkovat.

Co se týče výuky náboženství, nabízí určitou alternativu Radio Proglas. Každý všední den věnuje katechezi pro školáky půl hodiny. V pondělí prvňáčkům, úterý pro druháky atd. Jde o velmi pěknou výuku prvních pěti ročníků.

Katecheze pro školáky na webu Radiu Proglas

Vzhledem k tomu, že v naší farnosti v současnosti neprobíhá ani příprava na první svaté přijímání, velmi doporučuji třeťákům, aby si na internetu v archivu Radia Proglas pustili výuku, která se věnuje přípravě na první svátosti – živý přenos je každou středu v 10 hod. Vše je možné si pustit i zpětně z archivu. Níže najdete odkaz na první část.

Katecheze pro školáky – třetí ročník (1 část)

Jako výbornou pomůcku pro poznávání příběhů z Bible je dobré také využít novou Aplikaci do mobilních telefonů Bible pro děti se spoustou her a úkolů k biblickým příběhům.
Bible pro děti v češtině pro Android
Bible pro děti v češtině pro iOS


Farní pozdrav ke 4. neděli postní

  

Milí bratři a sestry,
rád bych vás všechny prostřednictvím našeho farního webu pozdravil. Bude to již druhá neděle, kdy nemůžeme společně slavit eucharistii ve farním společenství. I když je slavení eucharistie “vrchol a pramen” života celé církve, sytí se ze dvou stolů – stolu eucharistie a stolu Božího slova. V těchto nelehkých časech máme tedy možnost se o to více sytit ze stolu, v němž se nám živý Bůh dává ve svém slově. Čtěme společně i soukromě Písmo a rozjímejme o něm. Momentem k zamyšlení během dne může být video stream, který zveřejňuje otec Radek Tichý každý den v poledne (odkaz najdete v příspěvku níže).

Kromě sledování bohoslužby prostřednictvím medií (TV, rozhlasu nebo živého internetového streamu z různých farností) je možné také slavit rodinnou bohoslužbu slova, kterou pro nás každý týden připravují kompetentní kněží. Zkusme tedy v rodině prožít bohoslužbu i tímto způsobem. Není to nic složitého a návod, jak na to, najdete přímo v daném textu, který zde dávám k dispozici.
BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 4. NEDĚLE POSTNÍ (A)

Video návod a vysvětlení domácí nedělní liturgie najdete také na tomto odkazu z youtube kanálu liturgie.cz
Liturgie v rodině

Farní kostel v Sudicích samozřejmě nezůstane zcela uzavřen. Třikrát týdně bude po celé odpoledne otevřen k osobní tiché modlitbě (bohužel nelze v dané době organizovat žádné pobožnosti ani společné modlitby, aby nedošlo k větší koncentraci lidí). Jednou týdně bude také vystavena Nejsvětější svátost.
Dny otevření farního kostela v Sudicích. 

Každý večer ve 20 hod. se prosím přidejme k mnoha farnostem a spojme se v modlitbě (růžence, korunky k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby) v prosbě za zastavení šíření nákazy a za všechny lékaře, sestry, zdravotníky a nemocné.

Rád bych vás všechny ujistil o modlitbě za vás všechny, ať už při modlitbě Církve nebo při soukromém slavení eucharistie. Úmysly bohoslužeb, které jsou v kalendáři zapsány, jsou vždy všechny odslouženy (obvykle v ranních hodinách cca 7:30).
Věřím, že i tato doba, kdy jsme omezeni prožívat víru tak, jak jsme možná zvyklí, nám v něčem může nakonec pomoci – znovu a hlouběji prožívat slavení eucharistie, až to bude možné, a při něm intenzivněji naslouchat Božímu slovu, z něhož se sytíme zvláště v těchto dnech.
Přeji všem poklidné prožití neděle v rodinném kruhu a vyprošuji všem požehnání.

o. Aleš