Noc kostelů poprvé v Sudicích

  

Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je určena nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání pastorační rady domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce vůbec uskuteční s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání byl stanoven na 12. června.

Zobrazit další fotky (8)

Pokračování textu

Náboženství pro děti připravující se k prvnímu sv. přijímání

  

V rámci přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání budou v měsíci květnu na TV Noe odvysílány v rámci programu Ovečky dvě katecheze věnující se důležitému tématu přípravy: Slavení mše svaté.
Velmi doporučuji jejich sledování, případně zhlédnutí záznamu.

Pátek 15. května a pondělí 18. května v čase 14:00 – 14:30
Pod tímto odkazem najdete archiv pořadu Ovečky pro možnost zpětného sledování.

Odložení Prvního svatého přijímání

  

Vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru i na základě dosavadních informací Vlády ČR o postupném rozvolnění restriktivních opatření takto potvrzuji, že se První svaté přijímání plánováno na 24. května nebude v daném termínu konat.

Poté, co přestane platit stav nouze a s tím související omezení volného pohybu osob, budou rodiče dětí formou SMS nebo emailem seznámeni s termínem setkání rodičů, kde se společně domluvíme na dalším postupu nebo náhradním termínu.

o. Aleš

Přesun udílení svátosti biřmování

  

Současná situace pandemie koronaviru a aktuálně zveřejněný postup uvolňování restriktivních opatření prozatím počítá s obnovením bohoslužeb bez omezení počtu věřících až od 8. června. I když by současný termín biřmování spadal do plného obnovení veřejných bohoslužeb, dle rozhodnutí vlády je stále až do odvolání zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí (zde je odkaz na usnesení ČBK a Vlády ČR).

Na základě této situace není bohužel možné v daném termínu dokončit přípravu na biřmování, které tak je po domluvě s biskupstvím ostravsko-opavským přesunuto na

sobotu 28. listopadu 2020 v 10 hod.

Příprava bude moci pokračovat až po uvolnění vládních opatření. Prozatím mohou biřmovanci pokračovat v četbě Mt evangelia a vypracovávat otázky, které jsou na farním webu v sekci biřmování. Podobně pak budou obnoveny i rozhovory s biřmovanci. Sledujte prosím farní web.

o. Aleš