Pouť do Krzanowic

  
Ve čtvrtek 29. prosince jsme se vydali na malou pěší pouť z Rohova do Krzanowic (cca 4,5 km) k prohlídce tamního betléma ve farním kostele sv. Václava.

Zobrazit další fotky (31)

Misijní tvoření

  
V sobotu 15. října se uskutečnilo na faře v Sudicích již pravidelné misijní tvoření. Kromě nedělní sbírky tak bude možné na misie přispět zakoupením malých dárků a drobností na Misijním jarmarku v Sudicích a v Třebomi v neděli 23. října po skončení mše svaté.

Zobrazit další fotky (23)

FaraFest 2022

  

Zobrazit další fotky (48)

Farní odpoledne pro děti

  
V sobotu 3. září se u příležitosti ukončení prázdnin uskutečnilo farní odpoledne pro děti s názvem Ve škole nejsme sami, Pán Ježíš je s námi. Program začal ve 14 hodin v kostele v Sudicích mší svatou na poděkování za prázdniny a požehnáním aktovek. Odpoledne poté pokračovalo zábavným programem plným soutěží pro děti ve farním areálu. Nakonec se dostalo i na opékání špekáčků.

Zobrazit další fotky (41)

Den otevřené fary

  
V neděli 21. srpna mezi 15.–17. hodinou bylo možné si na faře v Sudicích prohlédnout vše, co se díky štědrým darům farníků mohlo v pastoračních prostorách fary opravit. Kromě prohlídky byla k dispozici farní “kavárna” s chutnou kávou i s něčím dobrým k zakousnutí.

Zobrazit další fotky (2)

Farní pouť na Vranov

  
V sobotu 16. července jsme se vydali s farníky na Vranov, abychom společně s o. Karlem oslavili jeho životní jubileum a poděkovali za dar života.

Zobrazit další fotky (48)

II. Světový den prarodičů a seniorů

  

  • Tuto neděli 24. července slavíme II. Světový den prarodičů a seniorů. Papež František pro něj zvolil jako motto slova 92. žalmu: “Ještě ve stáří budou přinášet užitek” (Ž 92,15).
  • Svatý otec chce touto cestou podnítit náhled na starší lidi jako na zdroj hodnot pro mladší generace. Cílem je také povzbudit k dialogu mezi generacemi.
  • K oslavě Světového dne seniorů a nemocných Svatý otec také vyhlásil možnost získat plnomocné odpustky pro sebe nebo duše v očistci. K jejich získání jsou potřeba obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže. K tomu se přidává účast na slavení světového dne v kostele nebo i prostřednictvím medií nebo také návštěva osamělých starších lidí.
  • Pod tímto odkazem najdete Poselství papeže Františka k II. Světovému dni prarodičů a seniorů.

Prašivá 2022

  
Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským připravili na začátku prázdnin již tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem. Dopolední program se mší svatou byl zahájen v areálu Kamenité, odkud se vyšlo na horu Prašivá, kde bylo pro děti připraveno mnoho stanovišť.

Zobrazit další fotky (23)

Další foto si můžete prohlédnout na webu Člověk a Víra:

Ohlédnutí za Noci kostelů 2022

  

Zobrazit další fotky (30)

Diecézní mzdový a solidární fond

  

Na základě postupné odluky církve od státu, a tím i nezávislosti církve na státních prostředcích vedoucí k finanční nezávislosti církve posílá otec biskup Martin do všech farností dopis o založení tzv. Mzdového a solidárního fondu.

List se čte 7. neděli velikonoční (v Sudicích z důvodu slavení prvního svatého přijímání až v den slavnosti Seslání Ducha Svatého 5. června).

Na tomto odkaze je možné si list přečíst:
Dopis biskupa Martina k založení Diecézního mzdového a solidárního fondu