Příprava na manželství

  

V rámci přípravy na manželství se snoubenci setkávají  s knězem na faře. Kromě toho se snoubenci mají účastnit přípravy, kterou organizuje Centrum pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Klasické přednášky na různých místech v děkanátu jsou zatím v nedohlednu, takže příprava bude probíhat on-line formou.

Veškeré potřebné informace ohledně přípravy naleznete na stránkách Centra pro rodinu (kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rozkopal, vedoucí pastoračních aktivit, tel.: 731 744 400, mail: orozkopal@prorodiny.cz)

Důležitou informací je, že je třeba se na online přípravy přihlásit (přes online formulář).

Nedělní zamyšlení / 1. neděle adventní

  

Adventní prolom 2020

Každou středu od 20.00 pořádá Liturgie.cz “bytový seminář” Prolom do adventních nedělí věnovanému liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. Cyklus Prolom se koná se od 25. 11. do 16. 12. 2020. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách  Liturgie.cz.

Aplikace Průvodce adventem

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Každý den předkládá tři záložky:

 • Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
 • Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů, nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat
 • Záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.

Dokončení opravy zavěšení zvonů

  

Zobrazit další fotky (18)

Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit opravu nového zavěšení zvonů. Zde je souhrn veškerých prací s tím spojených:

 • demontáž všech zvonů ze zvonové stolice
 • výroba a montáž nových dubových hlav včetně kování
 • výroba a montáž nových srdcí
 • zpětná instalace zvonů na stolici
 • instalace lineárních pohonů
 • instalace minutového strojku pohonu věžních hodin
 • instalace odbíjecího kladiva na jeden ze zvonů
 • instalace kabeláže včetně nové rozvodové skříně
 • instalace nových elektronických programovacích hodin do zákristie
 • instalace dálkového radiového ovládání zvonů

Nedělní zamyšlení / 32. neděle v mezidobí

  

Otec biskup Martin zve k modlitbě růžence

  

V den slavnosti diecéze a její patronky sv. Hedviky zve otec biskup Martin všechny věřící ke společné modlitbě růžence, která bude přenášena z kaple biskupství online přes kanál YouTube dnes 16. října ve 20 hodin (viz odkaz níže).

Živé přenosy modlitby růžence z kaple biskupství budou pak dále pokračovat v sobotu, úterý a čtvrtek na tomto odkazu: Modlitba růžence s otcem biskupem Martinem