Ohlášky 3. neděle velikonoční

  
  1. Týden od 15.–21. dubna, který vyvrcholí 4. neděli velikonoční – nedělí Dobrého pastýře, prožívá církev v modlitbě za nová duchovní povolání. V pátek 19. dubna po mši svaté bude společná adorace před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní v rámci týdne modliteb za nová duchovní povolání. V Rohově v kapli bude takto zaměřená adorace ve čtvrtek 18. dubna po mši svaté.
  2. V sobotu 20. dubna od 9.00 se v Hlučíně bude konat děkanátní setkání mládeže, jež bude provázet program zaměřený na osobnost bl. Richarda Henkese. Setkání bude zakončeno mší svatou, kterou bude celebrovat generální vikář Mons. Jan Czudek v kostele sv. Jana Křtitele.
  3. Ve středu 24. dubna v 18 hod. se na faře v Sudicích uskuteční setkání rodičů (bez dětí) v rámci přípravy na první svaté přijímání.
  4. Ve dnech 2.–10. května 2024 se v naší diecézi budeme modlit Novénu za obnovu našich rodin, která vyvrcholí poutí a instalací ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v kostele Panny Marie Pomocné na Maria Hilf 11. května 2024. Celá rodina Ulmových (včetně ještě nenarozeného dítěte) byla blahořečena na podzim minulého roku za mučednickou smrt a hrdinství víry, když navzdory zákazu ukrývala Židy před nacisty. V naší farnosti se tuto novénu budeme modlit společně v rozmezí daných dní po každé mši svaté a v úterý (v den, kdy není obvykle mše svatá) v Sudicích v kostele v 18 hod.