Seznam duchovních farnosti

Pastorační spolupracovníci farnosti

Mgr. Aleš Písařovic

Mgr. Aleš Písařovic

administrátor ( od 1.7.2018 )

Datum svěcení: 25.6.2011

administrátor farnosti Sudice,
administrátor excurrendo farnosti Třebom

kaplan pro varhaníky a scholy
v ostravsko-opavské diecézi

1