Četba Matoušova evangelia

Během přípravy na přijetí svátosti biřmování společně čteme nejdůležitější Knihu pro křesťany – Bibli (Písmo svaté). Z ní jsme vybrali první knihu Nového Zákona – evangelium podle sv. Matouše. Budeme se snažit tento spis během přípravy přečíst. Na každých 14 dní připadají 2 kapitoly textu. Každý den máme možnost se začíst do událostí, které změnily dějiny. A aby ovlivnily i náš život, je důležité se nad textem zastavit, něco si zapamatovat, odnést v nitru. Následující otázky neslouží jen ke zjištění, zda jsme text opravdu četli, ale hlavně k prohloubení znalostí a k tomu, zda dokážeme pozorně číst.

Po kliknutí na odkaz se otevře formulář s otázkami, které se vztahují k danému přečtenému textu.