Náboženství pro děti připravující se k prvnímu sv. přijímání

  

V rámci přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání budou v měsíci květnu na TV Noe odvysílány v rámci programu Ovečky dvě katecheze věnující se důležitému tématu přípravy: Slavení mše svaté.
Velmi doporučuji jejich sledování, případně zhlédnutí záznamu.

Pátek 15. května a pondělí 18. května v čase 14:00 – 14:30
Pod tímto odkazem najdete archiv pořadu Ovečky pro možnost zpětného sledování.