Pouť do Częstochowe

  

Zobrazit další fotky (7)

V pondělí 17. listopadu 2014 se 50 lidí z naší farnosti spolu s otcem Jackem zúčastnilo pouti do Częstochowe. Ráno jsme vyjeli v 7 hodin a po třech hodinách jízdy jsme šťastně dorazili do cíle: k Częstochowské bazilice. Během cesty jsme zhlédli první část filmu Don Bosco, nechyběla ani modlitba a chvíle pro rozhovor.

Po příjezdu na poutní místo jsme nejprve navštívili 2 z místních muzeí, jejichž expozice se týkaly historie tohoto poutního místa. Následovala mše svatá v kapli s obrazem Černé Madony, kterou sloužil polský arcibiskup spolu s dalšími kněžími. Ač byl všední den, kaple byla plná poutníků. Po mši svaté jsme měli asi hodinovou přestávku, během které jsme měli možnost navštívit věž baziliky a další prostory poutního místa. Po přestávce jsme se pomodlili křížovou cestu, jejíž zastavení jsou rozmístěna okolo hradeb areálu. Následně jsme navštívili muzeum klenotů a muzeum týkající se politických dějin Polska. Na důležité body poutního místa nás otec Jacek ochotně upozornil. V závěru našeho pobytu v Częstochowe jsme měli možnost nakoupit si upomínkové předměty.

Po příjemném čase stráveném v Częstochowe nastal čas k návratu domů. Cestou zpět jsme zhlédli druhou část filmu Don Bosco. Opět nechyběla modlitba a chvíle pro sdílení zážitků z prožitého dne. Cesta také rychleji ubíhala díky vtipům otce Jacka. Ve zdraví jsme se všichni vrátili do svých domovů. Každý z nás má jistě spoustu pěkných zážitků, i přes hustou mlhu a sychravé počasí, které nás v tomto dni provázelo.

Fotogalerie